Anunt public

Anunţ public privind depunerea  solicitării de emitere a acordului de mediu

 

       RAJA  S.A. CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, str. Calarasi, nr.22-24, jud. Constanta, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,EXTINDERE RETEA DE APA, CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE APA UZATA IN ZONA PLAJEI MODERN, LOCALITATEA CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, propus a fi amplasat in localitatea Constanta, zona plaja Modern, judetul Constanta.

              Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: APM mun. Constanta, str. Unirii nr.23, jud. Constanta , in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00 – 13,00 si la sediul titularului RAJA S.A. din  municipiul Constanta, str. Calarasi, nr. 22-24,  judetul Constanta, zilnic, intre orele 9,00 – 13,00.

               Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.