Category Archives

Category Name: Despre noi

Certificate ISO

Sistemul de management integrat
calitate-mediu-siguranţa alimentului-securitate şi sănătate ocupaţională
în S.C. RAJA S.A. Constanţa conform standardelor
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000

În ultimii 50 de ani, datorită globalizării tot mai accentuate a economiei, ponderea şi importanţa standardelor referenţiale cu recunoaştere internaţională a crescut constant. Ele asigură un cadru de referinţă, un limbaj comun între furnizori şi consumatori şi chiar dacă rolul lor se manifestă discret, rezultatele sunt extrem de evidente, standardele contribuind esenţial la desfăşurarea normală a activităţii şi vieţii noastre de zi cu zi.

Standardele internaţionale sunt indispensabile pentru afaceri, clienţi, guverne, comerţ, consumatori, ele aducând beneficii pentru oricine. Calitatea produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, nivelul lor de siguranţă, fiabilitatea şi intercompatibilitatea, sunt şi rezultate ale procesului de standardizare.

În acest context, marcat de creşterea importanţei calităţii produselor şi serviciilor, ca factor hotărâtor al competitivităţii companiilor, tot mai multe organizaţii sunt preocupate să utilizeze tehnici şi instrumente care să faciliteze îmbunătăţirea continuă a performanţelor, astfel încât să fie satisfacute integral cerinţele clienţilor în condiţii de profitabilitate.

(mai mult…)

Citește mai mult

Istoric

Preocupări pentru asigurarea alimentării cu apă în această zonă aridă au existat din cele mai vechi timpuri (ex. sistemul de alimentare cu apă al cetăţilor Histria şi Tomis), dar apa potabilă a reprezentat o problemă încă din primele secole de existenţă ale cetății Tomis. Însuși poetul Ovidiu aminteşte în scrierile sale: „Nu pot suporta nici clima, nici să mă obişnuiesc cu apa de aici. Nu se găseşte în Tomis apă de băut, decât aceea din lacuri amestecată cu apă sărată din mare”. Potrivit istoricilor locali, primele încercări de aducţiune a apei au fost realizate în epoca romană.

În oraşul Constanţa, preocuparea pentru alimentarea cu apă potabilă începe din anul 1880, însă apă potabilă curentă, adică printr-un sistem de pompare, la robinet, nu a putut fi adusă în Constanţa decât în preajma primului război mondial.

(mai mult…)

Citește mai mult

Activităţi

SC RAJA SA este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov, Prahova și Bacău.

SC RAJA SA este membru fondator al Asociaţiei Române a Apei şi, în acelaşi timp, este o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din România, membră IWA (Asociaţia Internaţională a Apei).

SC RAJA SA are o particularitate, comparativ cu unităţile similare din ţară, datorită învecinării cu Marea Neagră şi a activităţilor economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 15 staţii de epurare ape menajere.

(mai mult…)

Citește mai mult