Category Archives

Category Name: Avize

Documente necesare

LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR

1. AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU ÎNTOCMIRE PUD

  • cerere tip;
  • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
  • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 1ex.);
  • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
  • certificat de urbanism (copie 1ex.);
  • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 2ex.);
  • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

(mai mult…)

Citește mai mult