Category Archives

Category Name: Avize

Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE

DENUMIRE AVIZ VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 197.71 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 197.71 lei
Aviz de funcționare 197.71 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 197.71 lei
Asitență tehnică apă / canal 197.71 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare și branșamente ≤ 110 mm și lungimi < 100 m (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE) 318.89 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare pentru rețele > 100 m, inclusiv devieri rețele, cu branșamente Dn 110 mm (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE) 751.14 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≤ 40 mm 133,67 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≥ 50 mm 287,40 lei

 

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE  ÎN REGIM DE URGENȚĂ

DENUMIRE AVIZ

 

VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 331,94 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 331,94 lei
Aviz de funcționare 331,94 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 331,94 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)   535,14 lei

Citește mai mult

Documente necesare

LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR

1. AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU ÎNTOCMIRE PUD

  • cerere tip;
  • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
  • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 1ex.);
  • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
  • certificat de urbanism (copie 1ex.);
  • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 2ex.);
  • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

(mai mult…)

Citește mai mult