Category Archives

Category Name: Contracte

Documente necesare

Furnizarea şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se vor realiza numai în baza contractului încheiat între SC RAJA SA şi utilizator. Categoriile de utilizatori cu care SC RAJA SA încheie contracte de furnizare servicii apă–canal sunt:

  • operatori economici;

  • instituţii publice;

  • utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.

Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie, după caz, cu:

  • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;

  • persoana împuternicită de proprietari, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari;

  • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.).

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.

(mai mult…)

Citește mai mult