Category Archives

Category Name: Convenții Individuale

Facturarea individuală a serviciilor de apă și canalizare

Conform articolului 31 din Legea nr. 241/2006a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, în cazul imobilelor de tip condominial sau ansamblurilor de locuinţe, consumatorul poate solicita încheierea de convenţii individuale, numai în următoarele condiţii cumulative:

  • în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

  • la nivelul întregului imobil/asociaţiei;

  • cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului.

Consiliul Județean Constanța a aprobat, prin Hotărârea nr. 104 din 12.03.2013, “Metodologia de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului” și “Convenția – cadru de facturare individuală a consumurilor de apă și canalizare”.

Facturarea individuală pe apartamente este o soluție pentru evitarea suspendării furnizării apei întregii asociații de proprietari / imobil / condominiu neconstituit în asociație, în caz de neplată a unuia sau mai multor utilizatori din cadrul condominiului, prin facturarea cotei-părți din consumul total de apă înregistrat de apometrul general montat la branșamentul de apă.

Totodată, în cazul în care la data demarării procedurii de încheiere a convențiilor, la nivelul condominiului există consumatori cu datorii, SC RAJA SA Constanța încheie procese verbale de eșalonare, în vederea achitării debitelor. Aceste eșalonări se fac în funcție de posibilitățile financiare ale debitorilor, astfel încât ratele să fie suportabile din punct de vedere financiar pentru consumatori.

Facturarea individuală presupune acordul pentru încheierea convențiilor cu toți proprietarii din cadrul condominiului / ansamblului de locuinţe.

(mai mult…)

Citește mai mult