Category Archives

Category Name: Programe europene

Comunicat de presa – Proiect CONSTANTA – ILFOV – fazat

 Data: 25 aprilie 2018

 

SC RAJA SA a implementat cu succes Proiectul

Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov

 

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a implementat Proiectului Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov”.

Pentru implementarea contractelor din cadrul Proiectului, SC RAJA SA Constanţa a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil din partea POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) în valoare de 29.982.355 LEI (Faza 2).

Faza a doua a Proiectului a fost implementată cu succes prin continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013. Indicatorii fizici ai Proiectului au vizat extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi de canalizare, ţinte ce au fost atinse conform Tratatului de Aderare.

După finalizarea acestui Proiect, numarul persoanelor care beneficiază de alimentarea cu apă potabilă prin reţeaua de distribuţie a apei potabile ca urmare a creşterii producţiei/capacitătii de transport a apei potabile, este de 33.544 locuitori, pentru aglomerarile Corbeanca (10.472 locuitori) si Buftea (23.072 locuitori). Totodată conform sondajelor efectuate după implementarea Proiectului în aceste localităţi, s-a constatat creşterea gradului de mulţumire a beneficiarilor, ceea ce reprezintă atingerea obiectivului, acela de a creşte nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

            Prin acest Proiect au fost realizate următoarele investiţii:

Sisteme de alimentare cu apă:  Extindere reţea de distribuţie – 23.516 m. Apă uzată: Extindere reţea canalizare gravitaţională- 630 m Extinderea reţelei canalizare prin vacuum – 26.195 m Construirea de staţii de pompare apă uzată menajeră – 1 unitate Construirea de staţii de vacuum – 3 unităţi Construirea de staţii admisie aer – 4 unităţi • Construirea de rezervor vacuum tampon – 1 unitate • Conducta de refulare apă uzată menajeră – 7.880 m.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța, Telefon: +40 241 66 40 46, E-mail: raja1@rajac.ro

Citește mai mult

Comunicat de presa CTA IALOMITA 2017

    

                                                                                                                                                     Data: 12.10.2017

 

S.C. RAJA S.A. implementează proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța–Ialomița”

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a demarat implementarea Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța –Ialomița”

Pentru implementarea acestui Proiect, SC RAJA SA Constanţa a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurile Europene, Contractul de finanțare în valoare de 17.321.130,18 lei din care, contribuția U.E. este 10.965.655,78 lei.

 În cadrul Proiectului sunt finanțate 2 Contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 “Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) – localita­tea Constanța”, etapa a doua și CL 2 “Stație de tratare Palas – Reabilitare linie nouă stație de tratare, localitatea Constanța”, etapa a doua.

Obiectivul general al Proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare la Tratatul de Aderare și obiectivele POIM – Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

SC RAJA SA Constanţa va implementa Proiectul într-o perioadă de 14 luni în conformitate cu prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare şi în legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

E-mail: raja1@rajac.ro

Citește mai mult

Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

S.C. RAJA S.A. Constanţa a implementat, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Proiectul “Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa”,
cofinanţat în proporţie de 88,16% din Fondul de Coeziune.
Valoarea totală a Proiectului este de 11.565.460 lei (fără TVA), din care 88,16 % reprezintă contribuția Uniunii Europene, 10,84 % reprezintă contribuţia Guvernului României, iar 1 % fiind asigurat din Bugetul local. Valoarea Contractului de Execuţie a Lucrărilor este de 11.165.255,38 lei (fără TVA).

(mai mult…)

Citește mai mult

Executarea Branşamentelor de Apă și a Racordurilor de Canalizare în Regiunea Constanţa – Ialomiţa

La data de 22.10.2010, S.C. RAJA S.A. Constanţa a încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Contractul de Finanţare nr. 102835/22.11.2010 pentru Proiectul: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”.

Proiectul se derulează în 23 de localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa” din cele două judeţe şi la finalizarea lucrărilor va asigura mijloacele de conformare cu directivele Comisiei Europene şi respectarea legislaţiei naţionale privind protecţia mediului.

Investiţiile realizate în cadrul Proiectului vor permite unui număr foarte mare de locuitori din 23 de localităţi cu populaţii de peste 10.000 locuitori să beneficieze de servicii de apă şi canalizare.

(mai mult…)

Citește mai mult

Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională

SC RAJA SA Constanţa implementează, în baza Contractului de Finanţare încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (nr. 4734/AK/16.09.2014), Proiectul “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare  a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020”, cu termen de finalizare data de 31.12.2015.

(mai mult…)

Citește mai mult