Category Archives

Category Name: POIM

Comunicat de presa – 24 octombrie 2018


Data: 24.10.2018

 

RAJA S.A. a implementat proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanța–Ialomița”

Compania de apă RAJA S.A. Constanța a implementat Proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanța –Ialomița”, cod SMIS 2014+ 106573.

Pentru implementarea acestuia, în data de 05.05.2017 RAJA SA Constanţa a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Contractul de Finanțare în valoare totală de 17.321.130,18 lei din care 10.965.655,78 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene.

În cadrul Proiectului au fost finanțate două Contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) – localita­tea Constanța, etapa a doua și CL 2 Stație de tratare Palas – Reabilitare linie nouă stație de tratare, localitatea Constanța, etapa a doua, fiind realizate următoarele investiții:

  • reabilitarea a 686 m din colectorul de pe bulevardul Aurel Vlaicu
  • reabilitarea stației de tratare a apei Palas.

Investițiile au contribuit la atingerea obiectivului general al Proiectului, respectiv  îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare la Tratatul de Aderare și obiectivele POIM – Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: RAJA S.A. CONSTANȚA

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

E-mail: raja1@rajac.ro

Citește mai mult

Comunicat de presa – septembrie 2018

Data: 17.09.2018

 PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

 ÎN  ARIA DE OPERAREA A S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA,

 ÎN PERIOADA 2014-2020

În data de 31.08.2018 compania RAJA S.A. a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finanțare privind Proiectul Regional de Dezvoltare  a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA S.A. Constanţa,  în perioada 2014-2020, cod SMIS 2014 + 115525,  în valoare totală de 2.662.688.783,50 lei, din care contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene  este de 1.905.615.009,35 lei, restul finanțării fiind asigurată de la bugetul național (13%) și bugetul local (2%).

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în 91 de localități din 6 județe incluse în aria de operare a RAJA SA (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov) și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obligațiilor de conformare a României la  Directivele Europene referitoare la sectorul de apă și apă uzată.

Perioada de implementare a Proiectului este de 106 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, investițiile  urmând a fi realizate prin 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Principalele  rezultate așteptate sunt:

Pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (146 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (274 km), surse de apă noi (29 unități), surse de apă reabilitate           (13 unități), aducțiune nouă (200 km), reabilitare aducțiune (71 km), magistrală de apă nouă (3 km),  reabilitare magistrală de apă (32 km), stații tratare apă noi (44 unități), reabilitare stații de tratare apă (4 unități), rezervoare înmagazinare noi (21 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare              (24 unități), stații de pompare apă noi  (26 unități), reabilitare stații pompare (20 unități).

Pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (405 km), reabilitare rețea canalizare (39 km), conducte refulare noi (102 km), reabilitare conducte de refulare (32 km), stații de pompare apă uzată  noi (126 unități), rebilitare stații de pompare apă uzată (12 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (1 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (4 unități), bazin de retenție (1 unitate), instalație de valorificare nămol (1 unitate).

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: RAJA S.A.

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

Fax: 0241 66 25 77

E-mail: raja1@rajac.ro

Web: www.rajac.ro                                                                                                  

Citește mai mult

Comunicat de presa – Proiect CONSTANTA – ILFOV – fazat

 Data: 25 aprilie 2018

 

SC RAJA SA a implementat cu succes Proiectul

Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov

 

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a implementat Proiectului Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov”.

Pentru implementarea contractelor din cadrul Proiectului, SC RAJA SA Constanţa a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil din partea POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) în valoare de 29.982.355 LEI (Faza 2).

Faza a doua a Proiectului a fost implementată cu succes prin continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013. Indicatorii fizici ai Proiectului au vizat extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi de canalizare, ţinte ce au fost atinse conform Tratatului de Aderare.

După finalizarea acestui Proiect, numarul persoanelor care beneficiază de alimentarea cu apă potabilă prin reţeaua de distribuţie a apei potabile ca urmare a creşterii producţiei/capacitătii de transport a apei potabile, este de 33.544 locuitori, pentru aglomerarile Corbeanca (10.472 locuitori) si Buftea (23.072 locuitori). Totodată conform sondajelor efectuate după implementarea Proiectului în aceste localităţi, s-a constatat creşterea gradului de mulţumire a beneficiarilor, ceea ce reprezintă atingerea obiectivului, acela de a creşte nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

            Prin acest Proiect au fost realizate următoarele investiţii:

Sisteme de alimentare cu apă:  Extindere reţea de distribuţie – 23.516 m. Apă uzată: Extindere reţea canalizare gravitaţională- 630 m Extinderea reţelei canalizare prin vacuum – 26.195 m Construirea de staţii de pompare apă uzată menajeră – 1 unitate Construirea de staţii de vacuum – 3 unităţi Construirea de staţii admisie aer – 4 unităţi • Construirea de rezervor vacuum tampon – 1 unitate • Conducta de refulare apă uzată menajeră – 7.880 m.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța, Telefon: +40 241 66 40 46, E-mail: raja1@rajac.ro

Citește mai mult

Comunicat de presa CTA IALOMITA 2017

    

                                                                                                                                                     Data: 12.10.2017

 

S.C. RAJA S.A. implementează proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța–Ialomița”

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a demarat implementarea Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța –Ialomița”

Pentru implementarea acestui Proiect, SC RAJA SA Constanţa a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurile Europene, Contractul de finanțare în valoare de 17.321.130,18 lei din care, contribuția U.E. este 10.965.655,78 lei.

 În cadrul Proiectului sunt finanțate 2 Contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 “Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) – localita­tea Constanța”, etapa a doua și CL 2 “Stație de tratare Palas – Reabilitare linie nouă stație de tratare, localitatea Constanța”, etapa a doua.

Obiectivul general al Proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare la Tratatul de Aderare și obiectivele POIM – Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

SC RAJA SA Constanţa va implementa Proiectul într-o perioadă de 14 luni în conformitate cu prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare şi în legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

E-mail: raja1@rajac.ro

Citește mai mult