Comunicat de presa CTA IALOMITA 2017

    

                                                                                                                                                     Data: 12.10.2017

 

S.C. RAJA S.A. implementează proiectul “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța–Ialomița”

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a demarat implementarea Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanța –Ialomița”

Pentru implementarea acestui Proiect, SC RAJA SA Constanţa a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurile Europene, Contractul de finanțare în valoare de 17.321.130,18 lei din care, contribuția U.E. este 10.965.655,78 lei.

 În cadrul Proiectului sunt finanțate 2 Contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 “Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) – localita­tea Constanța”, etapa a doua și CL 2 “Stație de tratare Palas – Reabilitare linie nouă stație de tratare, localitatea Constanța”, etapa a doua.

Obiectivul general al Proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și apă uzată spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare la Tratatul de Aderare și obiectivele POIM – Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

SC RAJA SA Constanţa va implementa Proiectul într-o perioadă de 14 luni în conformitate cu prevederile cuprinse în Contractul de Finanţare şi în legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

E-mail: raja1@rajac.ro