Comunicat de presa – Proiect CONSTANTA – ILFOV – fazat

 Data: 25 aprilie 2018

 

SC RAJA SA a implementat cu succes Proiectul

Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov

 

Compania de apă S.C. RAJA S.A. Constanța a implementat Proiectului Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov”.

Pentru implementarea contractelor din cadrul Proiectului, SC RAJA SA Constanţa a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil din partea POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare) în valoare de 29.982.355 LEI (Faza 2).

Faza a doua a Proiectului a fost implementată cu succes prin continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013. Indicatorii fizici ai Proiectului au vizat extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă potabilă şi de canalizare, ţinte ce au fost atinse conform Tratatului de Aderare.

După finalizarea acestui Proiect, numarul persoanelor care beneficiază de alimentarea cu apă potabilă prin reţeaua de distribuţie a apei potabile ca urmare a creşterii producţiei/capacitătii de transport a apei potabile, este de 33.544 locuitori, pentru aglomerarile Corbeanca (10.472 locuitori) si Buftea (23.072 locuitori). Totodată conform sondajelor efectuate după implementarea Proiectului în aceste localităţi, s-a constatat creşterea gradului de mulţumire a beneficiarilor, ceea ce reprezintă atingerea obiectivului, acela de a creşte nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

            Prin acest Proiect au fost realizate următoarele investiţii:

Sisteme de alimentare cu apă:  Extindere reţea de distribuţie – 23.516 m. Apă uzată: Extindere reţea canalizare gravitaţională- 630 m Extinderea reţelei canalizare prin vacuum – 26.195 m Construirea de staţii de pompare apă uzată menajeră – 1 unitate Construirea de staţii de vacuum – 3 unităţi Construirea de staţii admisie aer – 4 unităţi • Construirea de rezervor vacuum tampon – 1 unitate • Conducta de refulare apă uzată menajeră – 7.880 m.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța, Telefon: +40 241 66 40 46, E-mail: raja1@rajac.ro