Documente necesare

Furnizarea şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se vor realiza numai în baza contractului încheiat între SC RAJA SA şi utilizator. Categoriile de utilizatori cu care SC RAJA SA încheie contracte de furnizare servicii apă–canal sunt:

 • operatori economici;

 • instituţii publice;

 • utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.

Contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie, după caz, cu:

 • proprietarul imobilului sau împuternicitul acestuia, în cazul imobilelor individuale;

 • persoana împuternicită de proprietari, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari;

 • reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia în cazul persoanelor juridice (instituţiilor publice, asociaţii de proprietari, societăţi comerciale etc.).

Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR PE CATEGORII DE UTILIZATORI

1. Agenţi economici/Instituţii publice:

Documente furnizate de operator:

 • formularul de contract în vigoare;

 • anexa la contract ce trebuie completată de către utilizator corect şi lizibil cu datele de identificare ale acestuia, inclusiv semnătura şi ştampila acestuia;

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

a) actele societăţii/instituţiei: certificat de înregistrare/hotărâre de înfiinţare, cod fiscal;

b) actele de spaţiu (inclusiv planul de situaţie/fişa imobilului): act de vânzare/cumpărare, autorizaţie de construire, contract de închiriere, contract de comodat, contracte de asociere);

 • în cazul unui branşament nou, avizul tehnic de branşare şi/sau racordare;

 • procesul verbal de recepţie a lucrării.

2. Asociaţie de locatari/proprietari:

Documente furnizate de operator:

 • formularul de contract în vigoare;

 • anexa la contract completată cu datele privind componenţa asociaţiei de către reprezentantul legal al asociaţiei (preşedinte/administrator), inclusiv semnătura acestuia şi ştampila asociaţiei;

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

 • hotărâre judecătorească de înfiinţare;

 • cod fiscal;

 • proces verbal de alegere a preşedintelui asociaţiei;

 • contract de muncă/convenţie civilă de prestări servicii pentru administrator;

 • în cazul unei asociaţii de proprietari desprinse din altă asociaţie, este necesară întocmirea unui protocol de împărţire a datoriilor către S.C. RAJA S.A. vizat de Serviciul/Sectorul Facturare şi prezentarea avizului tehnic, iar dacă acesta prevede necesitatea executării unei lucrări şi procesul verbal de recepţie al acesteia.

3. Utilizatori gospodării individuale:

Documente furnizate de operator:

 • formularul de contract în vigoare;

 • anexa la contract completată lizibil şi corect de către utilizator cu datele de identificare ale acestuia, inclusiv semnatura lui.

Documentele solicitate utilizatorului (în copie):

  • actele de provenienţă ale imobilului (inclusiv planul de situaţie/fişa imobilului): act de vânzare/cumpărare, autorizaţia de construire, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească;

  • copie C.I./ B.I.;

  • în cazul unui branşament nou, avizul tehnic de branşare şi/sau racordare;

  • procesul verbal de recepţie a lucrării.