Documente necesare

LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR

1. AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU ÎNTOCMIRE PUD

 • cerere tip;
 • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • certificat de urbanism (copie 1ex.);
 • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 2ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

2. AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU BRANȘAMENT ELECTRIC, BRANȘAMENT GAZE, RACORD TERMOFICARE, TELECOMUNICAȚII

 • cerere tip;
 • memoriu ethnic;
 • avizele / acordurile de la SC ELECTRICA, SC CONGAZ, RADET, ROMTELECOM;
 • certificat de urbanism (copie 1ex.);
 • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 2ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

 

3.  AVIZ DE AMPLASAMENT SITUAȚIE TEHNICĂ TEREN

 • cerere tip;
 • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 2ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

 

4. AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU CONSTRUIRE

 • cerere tip;
 • act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate (copie 1ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • certificat de urbanism (copie 1ex.);
 • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 2ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

 

5. AVIZ DE PRINCIPIU PENTRU RACORDARE LA REȚELELE SC RAJA SA

 • cerere tip;
 • act de proprietate pe teren și construcție (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate (copie 1ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 2ex.).

 

6. AVIZ DEFINITIV DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI / SAU CANALIZARE

 • cerere tip;act de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate pe teren (copie 1ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • autorizația de construire (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent autorizației de construire (copie 1ex.);
 • proiect de alimentare cu apă și canalizare – în cazul în care se solicită un branșament mai mare de Æ25mm PEHD (copie 1ex.);
 • certificat de urbanism (copie 1ex.);
 • planul de situație aferent certificatului de urbanism vizat spre neschimbare de Primărie (copie 3 – 4 ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 1ex.).

 

7. AVIZ CONTORIZARE CONSUM DE APĂ

 • cerere tip;
 • act de proprietate pe teren și construcție (copie 1ex.);
 • plan de situație aferent actului de proprietate (copie 1ex.);
 • plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare (copie 1ex.);
 • plan de încadrare în zonă (copie 2ex.);
 • fișa tehnică de calcul dimensionare apometru (1 ex.).

 

8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

 • cerere tip;
 • autorizaţia de construire a obiectivului (branşament de apă și sau racord canal);
 • devizele de execuţie;
 • copie după avizul SC RAJA SA Constanţa şi a planului de situaţie avizat de SC RAJA SA Constanţa;
 • dovada depunerii documentaţiei în vederea încheierii contractului de furnizare a apei;
 • copie dupa buletinul de verificare metrologică a apometrului;
 • denumirea societăţii de construcţii cu care se execută lucrarea, care în mod obligatoriu trebuie să fie în prealabil autorizată de SC RAJA SA Constanţa;
 • taxele de asistenţă tehnică.