POLITICA S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA

referitoare la

CALITATE, MEDIU, SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SIGURANŢA ALIMENTULUI

Politica generală a societăţii noastre, este de a menţine şi dezvolta reputaţia S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA pe piaţa serviciilor de utilităţi, după principiul:

”BINE NU ESTE NICIODATĂ, PERFECT ESTE DOAR PENTRU SCURT TIMP”

În calitate de Director General mă angajez faţă de clienţi, parteneri, organizaţii locale, ca împreună cu directorii executivi să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la calitate, mediu, securitate şi sănătate în muncă, siguranţa alimentului şi să asigurăm realizarea următoarelor obiective generale:

 • creşterea calităţii serviciilor către clienţi prin continuarea modernizării infrastructurii de apă potabilă şi uzată; sporirea încrederii clienţilor şi personalului propriu în capacitatea S.C. RAJA S.A. de a livra în mod constant apă sigură şi de calitate pentru consumatori;
 • extinderea ariei de operare a serviciilor şi administrarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare;
 • realizarea tranziţiei la ediţiile revizuite ale standardelor de referinţă, pentru sistemele de management certificate;
 • îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management certificate;
 • menţinerea unui control adecvat al proceselor în vederea prevenirii şi asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • creşterea performanţei de mediu prin minimizarea impacturilor semnificative şi prevenirea poluării mediului;
 • gestionarea oricărei forme de risc într-o manieră sistematică, transparentă şi credibilă;
 • conformarea cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile la care organizaţia subscrie;
 • asigurarea comunicării către interiorul şi exteriorul organizaţiei în vederea furnizării şi obţinerii de informaţii relevante pentru sistemele de management;
 • disponibilitatea de resurse umane şi materiale pentru realizarea politicii şi obiectivelor;
 • conştientizarea angajaţilor prin instruire şi evaluare continuă.

Obiectivele generale sunt corelate cu obiectivele specifice măsurabile stabilite la fiecare nivel şi funcţie relevantă din cadrul societăţii, a căror realizare se analizează pentru adecvarea continuă a politicii.

Politica este comunicată, înţeleasă şi menţinută în cadrul societăţii şi disponibilă părţilor interesate.

12.09.2016