Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE

DENUMIRE AVIZ

VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu

165,97 lei

Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE)

165,97 lei

Aviz de funcționare

165,97 lei

Aviz de amplasament (rețele trasate)

165,97 lei

Asitență tehnică apă / canal

165,97 lei

Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare și branșamente ≤ 110 mm și lungimi < 100 m (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)

267,57 lei

Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare pentru rețele > 100 m, inclusiv devieri rețele, cu branșamente Dn 110 mm (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)

886,87 lei

Debranșare / rebranșare apometre DN ≤ 40 mm

112,48 lei

Debranșare / rebranșare apometre DN ≥ 50 mm

232,37 lei

 

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE  ÎN REGIM DE URGENȚĂ

DENUMIRE AVIZ

 

VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu

331,94 lei

Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE)

331,94 lei

Aviz de funcționare

331,94 lei

Aviz de amplasament (rețele trasate)

331,94 lei

Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)

  535,14 lei