Tarife servicii

S.C. RAJA S.A. prestează două servicii principale: alimentare cu apă și canalizare – epurare. Tarifele pentru aceste servicii, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2017, sunt următoarele:

 

SERVICIUL TARIF FĂRĂ TVA TVA TARIF CU TVA
Apă potabilă distribuită 4,09 lei/mc 9% 4,46  lei/mc
Canalizare   –  epurare 3,63 lei/mc 19% 4,32  lei/mc
Apă brută pentru irigații 0,93 lei/mc 9% 1,01  lei/mc

Tarifele sunt aprobate prin avizul A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) nr. 331786/23.12.2015, după o verificare riguroasă a tuturor componentelor de preț, în conformitate cu regulile din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și de canalizare, finanțate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile, aprobată prin OG nr. 65/2007. Tariful trebuie să acopere costurile de operare ulterior finalizării investiției și o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ținând cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condițiile legii.