Tarife

TARIFE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

APĂ  POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ

Nr.

crt.

INDICATOR 

 

TARIFE ÎN VIGOARE LEI / ANALIZĂ CU TVA

APĂ POTABILĂ

 

APĂ UZATĂ

 

ANALIZE FIZICO-CHIMICE

1.     1. Azot amoniacal (metoda spectometrică)

32,32

32,32

1.     2. Azot amoniacal (metoda volumetrică)

44,58

1.     3. Azotaţi (metoda cu 2,6 dimetilfenol)

36,46

36,46

1.     4. Azotaţi (metoda cu acid sulfosalicilic)

36,94

36,94

1.     5. Cianuri

91,21

1.     6. Cloruri

22,03

22,03

1.     7. Conductivitate

15,51

1.     8. Azotiţi

29,46

29,46

1.     9. pH

13,49

13,49

1.     10. Reziduu filtrabil

33,12

1.     11. Rezidiu total

27,41

27,41

1.     12.  Substanțe extractabile în solvenți organici

64,37

1.     13. Turibiditate

11,21

1.     14. Suspensii totale

37,33

1.     15. Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)

69,72

1.     16. Fosfor total

39,08

1.     17. Indice de fenol

61,71

1.     18. Detergenți

56,42

1.     19. Oxigen dizolvat (metoda volumetrică)

10,57

11,92

1.     20. Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda volumetrică)

67,39

1.     21. Oxigen dizolvat (metoda electrochimică)

9,33

1.     22. Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda electrochimică)

60,67

1.     23. Azot Kjeldahl

72,57

1.     24. Azot total

93,24

1.     25. Sulfuri si hidrogen sulfurat  (metoda volumetrică)

44,27

1.     26. Sulfuri (metoda spectometrică)

42,51

42,51

1.     27. Indice de permanganat

23,41

1.     28. Clor rezidual

17,53

1.     29. Suma de Calciu şi Magneziu

25,10

1.     30. Ortofosfați

34,78

34,78

1.     31. TDS (Total substanţe dizolvate)

12,57

1.     32. Sulfați (metoda spectometrică)

34,78

34,78

1.     33. Sulfați (metoda complexonometrică)

40,17

40,17

1.     34. Culoare

5,21

1.     35. Miros și Gust

11,95

1.     36. Calciu

12,64

1.     37. Magneziu

37,73

1.     38. Alcalinitate

20,29

1.     39. Analize metale grele (per element)

112,57

2.     40. Determinare fier total

52,94

52,94

Metoda spectometrică de absorbție moleculară
3.     41. Determinare crom hexavalent

61,11

61,11

Metoda spectometrică de absorbție moleculară

ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ POTABILĂ

1.     1. Nr. colonii la  22 °C

27,27

1.     2. Nr. colonii la 37 °C

26,68

1.     3. Enterococi intestinali

36,90

1.     4. Bacterii coliforme

38,68

1.     5. Escherichia Coli

43,51

1.     6. Clostridia

49,52

1.     7. Clostridium Perfringens

53,87

ANALIZE FIZICO-CHIMICE NĂMOLURI

 

1.     1. Pierderea la calcinare a substanței uscate

32,75

1.     2. Reziduu uscat și conținut de apă

28,48

1.     3. Acizi volatili

30,40

1.     4. Suspensii totale

37,33

1.     5. pH

13,49

1.     6. Alcalinitate

20,40

PRELEVARE PROBE

 

1.     1. Prelevare probe/100 Km

38,87

1.     2. Prelevare probe/oră

39,58