Activităţi

RAJA S.A. este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate și deservește peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

RAJA S.A. este membru fondator al Asociației Române a Apei și totodată o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România, membră IWA (Asociația Internațională a Apei).

RAJA S.A. are o particularitate, comparativ cu unitățile similare din țară, datorită învecinării cu Marea Neagră și a activităților economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 21 stații de epurare ape uzate menajere.

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Alimentarea cu apă în 170 localități;

Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și meteorice în 38 de localități;

Epurarea și evacuarea apelor uzate în 23 stații de epurare;

Întreținerea și repararea echipamentelor utilizate în activități specifice;

Analize de laborator pentru apa potabilă și apa uzată în laboratoare acreditate RENAR.

Încercările fizico-chimice şi bacteriologice pot fi efectuate contra cost la Laboratoarele de Încercări Apă Potabilă – Palas Constanța şi Apă Uzată – Constanța Sud.  

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

 • 125 surse de adâncime cu un număr de 480 puţuri cu o capacitate totală instalată de peste 8 m³/s
 • 3 surse de suprafaţă: cu o capacitate totală instalată de peste 5m³/s
 • Galeșu, jud. Constanța
 • Dealu Vifor, Cernavodă, jud. Constanța
 • Valea Azugii, Predeal, jud. Brașov
 • 9 stații de tratare a apei în vederea potabilizării: 3 pentru apa de suprafață și 6 pentru apa subterană
 • conducte de aducțiune și distribuție cu apă: 4.258km
 • 210 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 338 m³
 • 97 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 20 m³/s

 

SISTEMUL DE CANALIZARE

 • reţea de canalizare cu o lungime totală de 394 km din care:
 • colectoare menajere şi pluviale: L= 2.057 km
 • conducte de refulare: L= 337 km
 • 209 staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate de 18,8 m³/s
 • 21 staţii de epurare cu o capacitate de 7,3 m³/s