Activităţi

RAJA SA este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

RAJA SA este membru fondator al Asociaţiei Române a Apei şi, în acelaşi timp, este o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din România, membră IWA (Asociaţia Internaţională a Apei).

RAJA SA are o particularitate, comparativ cu unităţile similare din ţară, datorită învecinării cu Marea Neagră şi a activităţilor economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 15 staţii de epurare ape menajere.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

 • Alimentarea cu apă în 149 localități;
 • Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și meteorice;
 • Epurarea și evacuarea apelor uzate în 15 stații de epurare;
 • Întreținerea și repararea echipamentelor utilizate în activități specifice;
 • Analize de laborator pentru apa potabilă și apa uzată în laboratoare acreditate RENAR.

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

 • 115 surse de adâncime cu un număr de 477 puţuri cu o capacitate totală instalată de peste 14,88 m³/s
 • 3 surse de suprafaţă:
  • Galeșu, jud. Constanța, cu o capacitate totală instalată de 4,62 m³/s
  • Dealu Vifor, Cernavodă, jud. Constanța, cu o capacitate totală instalată de 0,80 m³/s
  • Valea Azugii, Predeal, jud. Brașov, cu o capacitate totală instalată de 0,10 m³/s
 • 4 complexe de tratare a apei brute:
  • stația de tratare Palas – Constanța
  • stația de tratare Dealu Vifor – Cernavodă
  • stația de tratare Valea Azugii – Predeal
  • Stația de tratare Buftea
 • conducte de alimentare cu apă: 3.898 km;
 • 185 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 342.400 m³
 • 79 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 27,67 m³/s

SISTEMUL DE CANALIZARE

 • reţea de canalizare cu o lungime de aproximativ 2 150 km din care:
  • colectoare menajere şi pluviale: L= 1.874 km
  • conducte de refulare: L= 276 km
 • 162 staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate totală de 18,06 m³/s
 • 15 staţii de epurare cu o capacitate maximă de 7.637 l/s