Activităţi

RAJA S.A. este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

RAJA S.A. este membru fondator al Asociaţiei Române a Apei şi totodată o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din România, membră IWA (Asociaţia Internaţională a Apei).

RAJA S.A. are o particularitate, comparativ cu unităţile similare din ţară, datorită învecinării cu Marea Neagră şi a activităţilor economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 17 staţii de epurare ape uzate menajere.

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

 • Alimentarea cu apă în 152 localități;
 • Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și meteorice;
 • Epurarea și evacuarea apelor uzate în 17 stații de epurare;
 • Întreținerea și repararea echipamentelor utilizate în activități specifice;
 • Analize de laborator pentru apa potabilă și apa uzată în laboratoare acreditate RENAR.

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

 • 116 surse de adâncime cu un număr de 475 puţuri cu o capacitate totală instalată de peste 8,85 m³/s
 • 3 surse de suprafaţă:
  • Galeșu, jud. Constanța, cu o capacitate totală instalată de 4,62 m³/s
  • Dealu Vifor, Cernavodă, jud. Constanța, cu o capacitate totală instalată de 0,80 m³/s
  • Valea Azugii, Predeal, jud. Brașov, cu o capacitate totală instalată de 0,10 m³/s
 • 4 complexe de tratare a apei brute:
  • stația de tratare Palas – Constanța
  • stația de tratare Dealu Vifor – Cernavodă
  • stația de tratare Valea Azugii – Predeal
  • Stația de tratare Buftea – Ilfov
 • conducte de alimentare cu apă: 3.980 km;
 • 190 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 334.197 m³
 • 86 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 19,47 m³/s

 

SISTEMUL DE CANALIZARE

 • reţea de canalizare cu o lungime totală de 2 194 km din care:
  • colectoare menajere şi pluviale: L= 1.891 km
  • conducte de refulare: L= 303 km
 • 172 staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate de 18,06 m³/s
 • 17 staţii de epurare în funcțiune cu o capacitate de 7.632 l/s