Zone de aprovizionare cu apă în orașul Predeal

ZAP I →  Zona Cioplea
ZAP II →  Zona Glajerie (inclusiv Timișul de Sus)

 

CALITATEA APEI POTABILE

PREDEAL

Noiembrie 2019

 

NR. CRT. PARAMETRU LIMITE ADMISE

Legea 458/2002

Legea 311/2004

ORAŞ

PREDEAL

Zona 1

ORAŞ

PREDEAL

Zona 2

1 Gust acceptabil acceptabil acceptabil
2 Miros acceptabil acceptabil acceptabil
3 Culoare acceptabila acceptabila acceptabila
4 Turbiditate, NTU <5 0.500 0.240
5 pH 6,5-9,5 8.30 7.60
6 Amoniu, (NH4+), mg/l 0,5 <0.052 <0.052
7 Nitriti, (NO2), mg/l 0,5 <0.029 <0.029
8 Clor rezidual liber, mg/l 0,1÷0,5 0.5 0.4
9 Indice de permanganat,mg O2/ l 5 <0.552 <0.552
10 Conductivitate,  µS/cm 2500 261 187
11 Bacterii coliforme, nr./100 ml 0 0 0
12 E. Coli, nr./100 ml 0 0 0
13 Enterococi, nr./100 ml 0 0 0

Analize Predeal 2021

Analize Predeal 2020