RAJA S.A. în calitate de producător şi distribuitor de apă potabilă în sisteme publice centralizate asigură monitorizarea calității apei distribuite consumatorilor în conformitate cu prevederile Legii nr.458/2002 și HG nr.974/2004,  respectiv în baza unor programe de monitorizare de control și de audit, vizate anual de către Direcțiile Județene de Sănătate Publică.

Prin monitorizarea de control se verifică periodic calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile produse și distribuite și eficiența procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanți prevăzuți în Legea nr. 458/2002.

Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerințelor de calitate și specificațiilor pentru toți parametrii prevăzuți în Legea nr. 458/2002, inclusiv pentru parametrii suplimentari impuși în autorizația sanitară.

Monitorizarea de audit este realizată prin laboratoarele Direcțiilor Județene de Sănătate Publică, iar monitorizarea de control se efectuează, în majoritatea localităților deservite, prin Laboratorul de Încercări Apă Potabilă PALAS Constanța, acreditat RENAR (Certificat de Acreditare Nr. LI 549/ 2015) și înregistrat la  Ministerului Sănătății pentru prelevare de probe și monitorizare de control (Certificat de Înregistrare nr. 402/2016).

În conformitate cu prevederile Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, art.13, (6), (7),  RAJA S.A. Constanţa, în calitate de producător şi distribuitor de apă potabilă în sistem public centralizat, asigură accesul gratuit la datele despre calitatea apei potabile produse şi distribuite pentru populaţia din zonele deservite.

Datele pot fi consultate zilnic între orele 10.00-14.00 la sediul  RAJA S.A. din str. Călărași nr.22-24, Constanţa, Departament Calitate Mediu, Siguranţa Alimentului, telefon 0241481120, sau la sediile centrelor zonale ale  RAJA S.A. din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Braşov.

Furnizarea de date pe suport material (hartie, CD, e-mail, fax) se realizează numai în urma unei solicitări scrise către societate.

Indicatorii  fizico-chimici și bacteriologici efectuați conform programului de monitorizare de control și semnificația acestora:

pH Reprezintă un indicator global de apreciere a calităţii apei, care, în funcţie de natura poluanţilor, poate înregistra valori spre acid sau alcalin
Gust și Miros Caracteristici organoleptice determinate de prezența diferitelor substanțe organice dizolvate în apă
Culoare Caracteristică fizică determinată de prezența în apă a unor substanțe dizolvate
Turbiditate Caracterizează transparența apei, funcție de prezența unor particule fine în suspensie
Conductivitate Este un indicator al prezenței ionilor substanțelor anorganice dizolvate în apă
Clor rezidual liber Reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfectare. Prezenţa clorului în apa supusă dezinfecţiei are o importanţă sanitară deosebită deoarece indică faptul că s-a introdus o cantitate suficientă de clor şi că reţeaua de distribuție este integră.
Amoniu și Nitriți Derivați ai azotului, pot proveni din compoziția solului sau procese de descompunere a unor substanțe organice
Indice permanganat

(Oxidabilitate)

 

Reprezintă cantitatea de oxigen necesar oxidării substanțelor organice de proveniență telurică sau accidentală
Bacterii coliforme Microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezență în apă poate provoca boli hidrice
Enterococi
Escherichia Coli

DURITATEA APEI