Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională

SC RAJA SA Constanţa implementează, în baza Contractului de Finanţare încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (nr. 4734/AK/16.09.2014), Proiectul “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare  a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020”, cu termen de finalizare data de 31.12.2015.

Contractul de servicii din cadrul acestui Proiect a fost semnat la data de 27.02.2015, cu Asocierea S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. (lider al asocierii) – Louis Berger (asociat) și va fi realizat în două etape, astfel:

–         în cadrul etapei I, până la 31.12.2015, va fi întocmită și aprobată Aplicația de Finanțare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 și elaborate Documentațiile de Atribuire aferente;

–         în cadrul etapei a II-a, până la 31.12.2020, va fi asigurată asistența din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.

Valoarea contractului este de 29.092.327 lei (fără TVA), cofinanţarea fiind asigurată prin contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 81,48% (23.704.428 lei), a Guvernului României prin bugetul de stat, în procent de 17,52%  (5.096.975,73  lei) și din bugetul local 1% (290.923,27 lei).

Prin implementarea Proiectului, S.C. RAJA S.A. urmărește:

– ca obiectiv general, pregătirea Aplicației de Finanțare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 și a documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, conformarea acestora cu prevederile acquis-ului comunitar de mediu, iar

– ca obiective specifice, îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin modernizarea și extinderea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în anul 2020 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată, în aria Proiectului reprezentată de județele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Dâmboviţa şi Braşov).

Proiectul este în concordanţă cu politicile Uniunii Europene pentru mediu şi cu obiectivul de Convergenţă, aducând o contribuţie semnificativă la obligaţiile pe care România, ca stat membru, și le-a asumat pe acest domeniu prin Tratatului de aderare.