Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

S.C. RAJA S.A. Constanţa a implementat, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Proiectul “Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa”,
cofinanţat în proporţie de 88,16% din Fondul de Coeziune.
Valoarea totală a Proiectului este de 11.565.460 lei (fără TVA), din care 88,16 % reprezintă contribuția Uniunii Europene, 10,84 % reprezintă contribuţia Guvernului României, iar 1 % fiind asigurat din Bugetul local. Valoarea Contractului de Execuţie a Lucrărilor este de 11.165.255,38 lei (fără TVA).


Lucrările demarate la sfârşitul lunii iunie 2014 au fost finalizate la data de 28.10.2015.
Stadiul fizic si financiar al Proiectului este de 100 %.
A fost executat colectorul principal pe o lungime de 30.249,94 m, pe un număr de 94 de străzi.
S-au executat 2.181 racorduri de canalizare.
Au fost executate prin foraj orizontal dirijat, trei subtraversări de Cale Ferată şi două subtraversări de Drum National.
S-a montat cea de-a treia pompă la staţiile de pompare existente – SP1 şi SP3;
S-au achiziţionat si dotat cu două grupuri electrogene staţiile de pompare existente SP1 şi SP2;
S-au realizat instalaţii de automatizare şi transmitere la distanţă a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei staţii de pompare.
Prin finalizarea acestui Proiect s-au asigurat:
– creșterea gradului de acoperire a tratării apei uzate si realizarea conformităţii cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane in județele Constanta si Ialomița;
– reducerea riscului pentru sănătate, prin extinderea rețelei de canalizare pentru a acoperi populația care in prezent este dependentă de facilitățile de eliminare a deșeurilor, cu reducerea riscului asociat de poluare a apei de suprafață și subterane;
-servicii de asigurare a calității și a disponibilității serviciilor de apă și apă uzată în conformitate cu principiile eficienței costului maxim si calității in operare și accesibilitate a populației;
-reducerea riscului de inundații a rețelelor de colectare a apelor uzate. Reducerea poluării fluviului Dunărea și a Mării Negre din efluentul apelor uzate insuficient tratate.