Category Archives

Category Name: Despre noi

Activităţi

RAJA S.A. este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate și deservește peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

RAJA S.A. este membru fondator al Asociației Române a Apei și totodată o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din România, membră IWA (Asociația Internațională a Apei).

RAJA S.A. are o particularitate, comparativ cu unitățile similare din țară, datorită învecinării cu Marea Neagră și a activităților economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 21 stații de epurare ape uzate menajere.

 

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

Alimentarea cu apă în 170 localități;

Colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și meteorice în 38 de localități;

Epurarea și evacuarea apelor uzate în 23 stații de epurare;

Întreținerea și repararea echipamentelor utilizate în activități specifice;

Analize de laborator pentru apa potabilă și apa uzată în laboratoare acreditate RENAR.

Încercările fizico-chimice şi bacteriologice pot fi efectuate contra cost la Laboratoarele de Încercări Apă Potabilă – Palas Constanța şi Apă Uzată – Constanța Sud.  

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

 • 125 surse de adâncime cu un număr de 480 puţuri cu o capacitate totală instalată de peste 8 m³/s
 • 3 surse de suprafaţă: cu o capacitate totală instalată de peste 5m³/s
 • Galeșu, jud. Constanța
 • Dealu Vifor, Cernavodă, jud. Constanța
 • Valea Azugii, Predeal, jud. Brașov
 • 9 stații de tratare a apei în vederea potabilizării: 3 pentru apa de suprafață și 6 pentru apa subterană
 • conducte de aducțiune și distribuție cu apă: 4.258km
 • 210 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 338 m³
 • 97 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 20 m³/s

 

SISTEMUL DE CANALIZARE

 • reţea de canalizare cu o lungime totală de 394 km din care:
 • colectoare menajere şi pluviale: L= 2.057 km
 • conducte de refulare: L= 337 km
 • 209 staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate de 18,8 m³/s
 • 21 staţii de epurare cu o capacitate de 7,3 m³/s
Citește mai mult

Certificate ISO

Sistemul de management integrat
calitate-mediu-siguranţa alimentului-securitate şi sănătate ocupaţională
în RAJA S.A. Constanţa conform standardelor
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001

În ultimii 50 de ani, datorită globalizării tot mai accentuate a economiei, ponderea şi importanţa standardelor referenţiale cu recunoaştere internaţională a crescut constant. Ele asigură un cadru de referinţă, un limbaj comun între furnizori şi consumatori şi, chiar dacă rolul lor se manifestă discret, rezultatele sunt extrem de evidente, standardele contribuind esenţial la desfăşurarea normală a activităţii şi vieţii noastre de zi cu zi.

Standardele internaţionale sunt indispensabile pentru afaceri, clienţi, guverne, comerţ, consumatori, ele aducând beneficii pentru oricine. Calitatea produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, nivelul lor de siguranţă, fiabilitatea şi intercompatibilitatea, sunt şi rezultate ale procesului de standardizare.

În acest context, marcat de creşterea importanţei calităţii produselor şi serviciilor, ca factor hotărâtor al competitivităţii companiilor, tot mai multe organizaţii sunt preocupate să utilizeze tehnici şi instrumente care să faciliteze îmbunătăţirea continuă a performanţelor, astfel încât să fie satisfacute integral cerinţele clienţilor în condiţii de profitabilitate.

Cu o asemenea preocupare şi dorinţă de a demonstra capacitatea societăţii de a se menţine, de a câștiga noi poziţii pe piată şi de a oferi servicii de o calitate superioară, managementul de vârf al RAJA S.A. Constanţa a decis încă din anul 2003, implementarea unui sistem de management integrat în conformitate cu standardele de referinţă.

Certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat a condus la o nouă atitudine şi abordare a proceselor în mod organizat, având la bază efortul de a modifica cultura organizaţiei, ajutându-i pe membrii acesteia să înţeleagă starea de fapt.

Având în vedere că ciclul de viaţă al unei organizaţii cuprinde o etapă importantă – etapa de maturitate, iar calitatea unei organizaţii depinde în mare măsură de capacitatea de prelungire a acestei etape, acest lucru este posibil printr-un management eficient, capabil să menţină organizaţia la cerinţele reale ale pieţei și printr-un control  adecvat al proceselor. Succesul unei organizaţii în realizarea obiectivelor propuse este direct proporțional cu modul în care aceasta este condusă.

Astfel, RAJA S.A. deţine Licența clasa I, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare şi are implementat şi recertificat un sistem de management integrat. De asemenea, societatea noastră deţine trei laboratoare de încercări apă potabilă şi uzată acreditate RENAR.

Prin implementarea sistemului integrat de management, s-a obţinut  o mai mare coerenţă în activitate, o optimizare a acţiunilor, o micşorare a suprapunerilor şi disipării responsabilităţii, o eficienţă mărită în condiţiile unor cerinţe comune, o viziune unitară asupra dezvoltării viitoare, inclusiv reducerea cheltuielilor de întreţinere a întregului sistem.

Citește mai mult

Istoric

Preocupări pentru asigurarea alimentării cu apă în această zonă aridă au existat din cele mai vechi timpuri (ex. sistemul de alimentare cu apă al cetăţilor Histria şi Tomis), dar apa potabilă a reprezentat o problemă încă din primele secole de existenţă ale cetății Tomis. Însuși poetul Ovidiu aminteşte în scrierile sale: „Nu pot suporta nici clima, nici să mă obişnuiesc cu apa de aici. Nu se găseşte în Tomis apă de băut, decât aceea din lacuri amestecată cu apă sărată din mare”. Potrivit istoricilor locali, primele încercări de aducţiune a apei au fost realizate în epoca romană.

În oraşul Constanţa, preocuparea pentru alimentarea cu apă potabilă începe din anul 1880, însă apă potabilă curentă, adică printr-un sistem de pompare, la robinet, nu a putut fi adusă în Constanţa decât în preajma primului război mondial.

(mai mult…)

Citește mai mult