Category Archives

Category Name: Activitati

Activităţi

RAJA S.A. este cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

RAJA S.A. este membru fondator al Asociaţiei Române a Apei şi totodată o companie furnizoare de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare din România, membră IWA (Asociaţia Internaţională a Apei).

RAJA S.A. are o particularitate, comparativ cu unităţile similare din ţară, datorită învecinării cu Marea Neagră şi a activităţilor economice unicat din acest areal: 93% din apa furnizată beneficiarilor este extrasă din subteran, ceea ce implică costuri mari generate de consumul de energie electrică. În plus, RAJA are în exploatare 17 staţii de epurare ape uzate menajere.

(mai mult…)

Citește mai mult