Category Archives

Category Name: Evenimente

FORUMUL WATER LOSS BALKANS LA CONSTANȚA

Specialiști din domeniul apei, din țară dar și de peste hotare, sunt prezenți la Constanța pentru a participa la cea de-a V-a ediție a Forumului WATER LOSS BALKANS, care se desfășoară în perioada 31 august – 01 septembrie 2023 la Pavilionul Expozițional. 

Evenimentul este organizat de Asociația Română a Apei (ARA) împreună cu RAJA SA și Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technologies (TSITT).

Manifestarea a fost deschisă de Președintele Asociației Române a Apei – Ilie VLAICU, care a urat bun venit tuturor invitaților și a scos în evidență importanța acestor întruniri pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului, atât în România, cât și în celelalte țări balcanice: “Această acțiune se desfășoară la Constanța, și nu întâmplător, pentru că aici avem unul dintre operatorii foarte buni și cu siguranță cel mai mare operator de apă din România. RAJA Constanța gestionează cu eficiență și cu profesionalism tot ceea ce înseamnă serviciul de alimentare cu apă și este unul dintre membrii foarte buni ai ARA. Ceea ce se va întâmplă astăzi din punct de vedere teoretic, începând de mâine vom gestiona si din punct de vedere practic; vom aplica cele mai noi tehnologii, vom aplica partea de digitalizare, pentru că în condițiile de secetă profundă va trebui să fim tot mai eficienți”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul și Excelența Sa – Tatsuo KITAGAWA (Adjunctul Misiunii Ambasadei Japoniei), Președintele Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunale – Ionel TESCARU, Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai LUPU, Primarul Municipiului Constanța – Vergil CHIȚAC, Consulul general al Republicii Turcia la Constanța – Emre YURDAKU, Directorul General RAJA SA – Aurel PRESURĂ și Directorul ISKI – Safak BAȘA.

Directorul General RAJA – Aurel PRESURĂ a ținut să menționeze că “în România, accesul cetățenilor la servicii calitative de apă și de canalizare a cunoscut o îmbunătățire semnificativă. Aceasta se datorează în mare măsură investițiilor importante care au fost realizate în ultimii ani de către operatorii regionali din sector. Împărtășirea experienței și schimbul de opinii între operatorii de utilități de apă si profesioniștii din sector vor spori eficiența în gestionarea serviciilor publice. Gestionarea resurselor de apă, proiectarea și planificarea rețelelor, modelele hidraulice, managementul presiunii, detectarea scurgerilor și gestionarea infrastructurii, sunt subiecte care trebuie să depășească sfera strictă de cunoaștere a specialiștilor în domeniu. Ele trebuie împărtășite și aduse la cunoștință și autorităților locale, naționale și regionale, factorilor de decizie, decidenților guvernamentali și europeni, care trebuie să înțeleagă specificul local, regional și problemele specifice ale unei zone sau alteia”.

La rândul său, Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai LUPU a ținut să arate susținerea instituției pe care o conduce în calitate de acționar majoritar al RAJA SA: “Consiliul Județean și-a asumat un rol foarte clar de instituție suport a acestei companii, care a demonstrat, și demonstrează în continuare, o capacitate  investițională și managerială foarte bună. Astăzi am discutat, în cadrul celei de-a cincea ediții a Forumului și Expoziției “Water Loss Balkans”, câteva aspecte importante ale activității operatorilor de utilități de apă și modul în care aceștia reușesc să controleze și chiar să reducă pierderile de apă înregistrate în sistemul de alimentare. Evenimentul, găzduit de RAJA, Asociația Română a Apei și AKATED TSITT, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și Primăria Municipiului Constanța, reprezintă un real suport în identificarea unor soluții fezabile pentru sporirea eficienței în gestionarea acestor aspecte, care influențează în mod direct inclusiv relaționarea cu consumatorii. În urmă cu puțin timp, în ședința ordinară a CJC, am aprobat noi proiecte de dezvoltare ale acestei companii și sper, ca în viitorul apropiat, pe ordinea de zi să se regăsească și proiecte concepute în urma relaționării din cadrul acestui eveniment.”

Forum internațional și expoziție de promovare a celor mai noi tehnologii din domeniul apei și canalizării, WATER LOSS BALKANS reunește profesioniști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, consultanți, antreprenori și reprezentanți ai mediului academic care au ca interes comun eficiența operațională. Obiectivul evenimentului este de a documenta know-how-ul disponibil și de a aborda în mod interactiv perspectivele complexe legate de gestionarea eficientă a resurselor de apă.

Apa este indispensabilă pentru viața oamenilor și pentru activitățile economice. Din cauza creșterii demografice și a schimbărilor climatice la nivel global, problematica accesului la apă a devenit mai importantă ca niciodată. În acest context, este extrem de importantă gestionarea eficientă a resurselor. În Japonia am reușit reducerea pierderilor prin eforturi permanente, prin detectarea și repararea conductelor afectate într-un timp cât mai scurt. Experiența și tehnologia japoneză sunt de asemenea folosite în actualele și viitoarele proiecte de alimentare cu apă din străinătate ” a precizat Excelenta Sa – Tatsuo KITAGAWA.

În cadrul conferinței vor fi susținute 21 de expuneri de către participanți din Franța, Israel, Portugalia, Republica Cehă, Republica Moldova, Spania, Turcia, Țările De Jos (Olanda), Ungaria și România.

Pe parcursul celor două zile de lucrări sunt programate seminare și ateliere de lucru cu dezbateri și studii de caz, fiind abordate diferite teme cu privire la necesitățile și provocările din domeniul apei, performanța în managementul rețelelor, soluții sustenabile, modalități de îmbunătățire a cartografierii și monitorizării infrastructurii de apă, reducerea consumurilor tehnologice și implicit a energiei utilizate, procedee IT relevante și rețele inteligente etc.

Directorul ISKI – Safak BAȘA: “Monitorizăm ciclul apei potabile în Istanbul 24/24 ore și avem un centru de control permanent de verificare a indicatorilor tehnici de la nivelul rețelelor. Avem o misiune foarte importantă deoarece lucrăm cu apa, o resursă vitală, iar pierderile de apă sunt o problemă majoră la nivel mondial. Atât noi, ca operatori, cât și consumatorii trebuie sa protejăm rezervele de apă, care se află într-o situație critică. De aceea avem nevoie să dezvoltăm proiecte și să fim deschiși la colaborări internaționale. Pentru noi astfel de evenimente sunt foarte importante și avem obligația să dezvoltăm această rețea balcanică, în sensul schimbului de experiență și bune practici în acest sector. Istanbul este un oraș balcanic, la fel ca și Constanța, și suntem deschiși la o relaționare din care putem învăța, dar putem și împărtăși experiența noastră. Din acest punct de vedere conferința va fi de un real succes! ”

Gestionarea eficientă a rezervelor de apă reprezintă o problemă majoră, nu numai pentru România. Peste tot în Europa, și nu numai, se observă un interes deosebit pentru protejarea eficientă a resurselor de apă. Împărtășirea experienței și schimbul de opinii între operatorii de utilități de apă din Balcani vor spori capacitatea de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă și reducerea pierderilor.

„Ca societate-etalon în domeniu, suntem conștienți de responsabilitatea care ne revine, atât față de abonații noștri, dar și față de ceilalți jucători din piață. Nu întâmplător compania RAJA Constanta are un proiect în derulare de reducere a pierderilor de apă în valoare de 10 milioane euro din surse proprii. În colaborare cu ARA, suntem preocupați de modul în care o problemă de o asemenea importanță este percepută și gestionată la nivel național și regional. Schimbările climatice au consecințe asupra resurselor de apă, prin urmare este nevoie și de o abordare bazată pe riscuri, inclusiv reducerea  pierderilor. Fenomene în creștere, precum deficitul de apă din ce în ce mai mare, secetele, impun măsuri mai drastice pentru limitarea pierderilor de apă. Concluziile acestui forum, soluțiile si tehnologiile propuse pentru reducerea pierderilor de apă, vor fi aduse la cunoștința și în atenția tuturor celor interesați, ce pot contribui la reducerea acestui fenomen” a spus Directorul General RAJA SA – Aurel PRESURĂ.

Președintele ANRSC – Ionel TESCARU și-a arătat susținerea față de acest proiect derulat de RAJA SA, cu impact major pentru viitorul apei: „ANRSC-ul ca autoritate încurajează toate propunerile pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă. Îmi doresc ca planul derulat de RAJA Constanța, referitor la reducerea pierderilor de apă, să se finalizeze cât mai repede și să devină un model  pentru toți operatorii din țară. Sunt sigur că va avea succes, cunoscându-i pe colegii de la RAJA Constanța, și sunt convins că acesta va fi un model pe care autoritatea de reglementare și ARA îl vor extinde și populariza și către alți operatori. Vom fi pregătiți cu tot ce presupune sprijin către RAJA Constanța și partenerii lor

 Expoziția de specialitate vine și ea în întâmpinarea nevoilor operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de canalizare cu soluții, echipamente și tehnologii specifice, determinante pentru viitor în industria apei.  Aceasta este deschisă publicului vizitator astăzi 31 august 2023 și mâine 01 septembrie 2023, între orele 11.00 și 17.00.

Programul evenimentului organizat la Constanța cuprinde printre altele și vizite la unele dintre punctele de lucru ale RAJA SA, printre care și Captarea de apă Cișmea I, cea mai importantă sursă de apă potabilă a orașului Constanța. Aici se află și Cișmeaua otomană, construită în anul 1864 în timpul domniei sultanului Abdul Aziz, reabilitată și pusă în valoare de către RAJA în anul 2016.

Reprezentanții celor mai puternice companii din străinătate prezente la eveniment au vizitat și sediul central al companiei, unde gazdele au făcut cunoscute date importante din istoria fascinantă a străvechii cetăți Tomis, pornind de la primele încercări de aducțiune a apei în epoca romană până în zilele noastre. S-a pus accent pe dinamica dezvoltării companiei RAJA în timp, care s-a axat pe adoptarea unor soluții sustenabile și pe implementarea celor mai noi tehnologii: dezvoltarea sistemelor automate de monitorizare şi control GIS și SCADA, management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată, parcuri fotovoltaice pentru un viitor verde, dar și pentru reducerea dependenței locale de sursele energetice naționale, controlul poluării în spiritul dezvoltării durabile, adaptarea la schimbările climatice etc.

RAJA SA a prezentat oaspeților propriile strategii și obiective privind dezvoltarea unor servicii eficiente, durabile și fiabile conforme cu cerințele europene, precum și accesarea și utilizarea eficientă de fonduri externe pentru dezvoltarea sectorului de apă și canalizare capabile să se adapteze noilor cerințe. Colectarea apelor uzate menajere se realizează în 38 de localități, iar epurarea apelor uzate se efectuează în cadrul a 21 stații de epurare dotate cu tehnologie de ultimă generație, proiectate să răspundă celor mai exigente cerințe.

În 2023, RAJA se dovedește a fi un operator regional puternic care activează în 170 de localități din șapte județe: Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău. Compania investește constant în modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată, astfel încât să asigure servicii la cele mai înalte standarde de calitate și siguranţă.

„Pe lângă întindere și performanță, compania de apă este poate cea mai veche în acest domeniu, cu rădăcini puternic înfipte în istorie. În prezent, RAJA SA este cel mai mare operator regional de servicii publice din România în domeniul alimentării cu apă potabilă și epurării apelor uzate. RAJA are în primul rând cei mai mari specialiști, care au transformat compania într-un model de bune practici pe parte de infrastructură apă și canalizare. De la atragerea de fonduri europene, peste 1,2 miliarde euro, până la implementarea celor mai noi tehnologii, tot timpul RAJA SA a fost și este un lider în rândul companiilor de profil ”, a spus Primarul Municipiului Constanța – Vergil CHIȚAC.

 

Citește mai mult

Stația de epurare Constanța Nord: Lecție pentru un mediu mai curat, cu elevi din cinci țări europene

Elevi de la Școala gimnazială Viceamiral „Ioan Murgescu” din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, alături de colegi și profesori din țările partenere ale proiectului european Save the nature, save the futur – Grecia, Turcia, Cehia, Portugalia și România, au răspuns Prezent! astăzi, 11 mai 2023, la Stația de epurare Constanța Nord, pentru a cunoaște procesul tehnologic al tratării apelor uzate.

În camera de comandă SCADA – unitate care asigură automatizarea, monitorizarea și controlul proceselor tehnologice de la distanță, copiii au fost întâmpinați de specialiștii stației care le-au explicat oaspeților, dornici de a cunoaște lucruri noi, în ce constă epurarea apelor uzate preluate prin sistemul de canalizare.

Stația de epurare din zona de nord a municipiului Constanța a fost construită în anul 1967, fiind dotată doar cu o treaptă de epurare primară. Ulterior, cu sprijinul fondurilor europene, a fost ridicată o nouă stație, prevăzută cu tehnologie de epurare mecano-biologică avansată, cu capacitate de tratare pentru o populație echivalentă de peste 250.000 de locuitori. Aceasta deservește partea de nord a orașului Constanța, dar preia ape uzate menajere și pluviale și din stațiunea Mamaia, orașul Ovidiu și cartierul Palazu Mare. În acest an, tot cu sprijin european, urmează să fie montate panouri fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrică.

După descoperirea celor mai importante informații despre procesele mecanice, biologice și chimice în urma cărora apele colectate din rețeaua de canalizare a orașului sunt curățate de impurități și evacuate în Marea Neagră, la o distanță de 4km în larg, reprezentantul companiei de apă i-a condus pe elevi să urmărească îndeaproape etapele de tratare din cadrul stației: zona grătarelor rare și dese, deznisipatorul, separatorul de grăsimi, bazinele biologice, camera de distribuție și decantoarele. Astfel, oaspeții au aflat că stația dispune de tehnologie de ultimă generație, având o funcționare complet automatizată, cu senzori de monitorizare pe toate etapele a parametrilor apei epurate.

Totodată, s-a  tras un semnal de alarmă privind sănătatea naturii, elevii fiind îndrumați asupra modului în care pot proteja rețeaua de canalizare, contribuind astfel la ocrotirea mediului și reducerea poluării. Chiuveta sau vasul de toaletă nu sunt echipate pentru resturi alimentare, uleiuri, obiecte solide, produse de igienă, materiale chimice etc., care pot afecta grav sistemul de canalizare. În acest sens, RAJA Constanța derulează permanent campanii de conștientizare a populației privind protejarea biodiversității și sănătății publice, în toate formele ei. De aceea organizează frecvent acțiuni cu rol de informare asupra calității apei și a mediului înconjurător, cu accent pe protejarea sistemului de preluare a apelor uzate.

Pe de altă parte, copiii au fost sfătuiți să consume cu încredere apa de la robinete, care este certificată ca aliment din punct de vedere calitativ și care este sigură pentru sănătate, fiind monitorizată permanent în laboratoarele societății.

Elevii au fost foarte atenți la explicațiile specialiștilor din domeniul apei, au adresat diverse întrebări referitoare la tehnologia funcționării unei stații de epurare și au declarat că au înțeles foarte bine principiul epurării, atât de necesar pentru un mediu mai curat pentru sănătatea noastră.

Citește mai mult

Proiecte europene la RAJA Constanța – parcuri fotovoltaice și digitalizare la cel mai înalt nivel

RAJA SA, cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, continuă să implementeze proiecte de modernizare care să aducă plusvaloare companiei dar și consumatorilor.

Astfel, compania a semnat astăzi, 3 mai 2023, la sediul central, două proiecte pentru construirea de parcuri fotovoltaice și implementarea unei platforme de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța. În cadrul primului proiect, mii de panouri fotovoltaice de mare putere urmează a fi amplasate în 8 puncte de lucru, mari consumatoare de energie.

            Evenimentul marchează continuarea investițiilor derulate prin „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”, sprijinit financiar de Comisia Europeană. Valoarea contractului este de 25.149.349,33 lei cu TVA, iar termenul de execuție este de aproximativ 8 luni. În urma finalizării acestei investiții vor fi montate peste 4.500 de panouri fotovoltaice în următoarele puncte de lucru: Sursele de apă Cișmea A, Cișmea B, Cișmea C, Cișmea II, precum și la nivelul stațiilor de epurare Medgidia, Buftea, Fetești și Mangalia.

            “În contextul global “fierbinte” al digitalizării și al scăderii consumului de energie electrică și reducerii costurilor de exploatare a instalațiilor, compania noastră face pași importanți pe aceste două paliere. Munca de peste doi ani a colegilor dă roade astăzi, prin semnarea acestor contracte, care sunt cu atât mai importante dacă ne gândim la impactul major al costurilor cu energia în tarifele serviciilor, dar și la necesitatea creșterii comunicării cu clienții în mediul virtual într-o manieră facilă și în siguranță”, a declarat Aurel Presură, director general RAJA SA.

Cel de-al doilea proiect important semnat la nivelul companiei locale de apă, tot în cursul acestei zile, alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și care are ca termen de finalizare luna decembrie a acestui an, vizează implementarea unei platforme de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța.

Proiectul face parte din „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, tot cu sprijin financiar de la Comisia Europeană, și are ca obiectiv general digitalizarea sistemului de management al activității operaționale a companiei prin gestiunea în timp real a echipamentelor și a resurselor materiale, colectarea, raportarea și analiza informațiilor generate de activitatea operațională în scopul optimizării managementului companiei, integrarea fluxurilor de lucru, îmbunătățirea transferului de date între diferite compartimente. O componentă importantă a proiectului vizează integrarea datelor de la echipamentele SCADA și comunicarea/updatarea permanentă cu platforma GIS. Mai mult, pe parte de relații clienți se vor aduce modificări importante pe modulul Dispecerizare și Call-Center (IVR), prin conectarea tuturor proceselor de raportare incidente și call-center la un singur panou de administrare integrat cu managementul incidentelor, precum și securizarea comunicațiilor din dispecerat. Valoarea acestui contract este 11.632.409,36 lei cu TVA.

Citește mai mult

Câștigătorii concursului “Apa este viață!” 2023 și-au revendicat premiile

Bucurie și multe zâmbete la decernarea premiilor concursului “Apa este viață!” organizat de RAJA Constanța. Cei mai buni concurenți au ajuns astăzi – 03 aprilie 2023, la sediul central al companiei de apă, pentru a intra în posesia distincțiilor, dar și pentru a interacționa unii cu alții, ca prieteni ai APEI, iubitori de natură și frumos.

Competiția organizată în spațiul virtual a reunit, și la ediția din acest an, sute de școlari constănțeni talentați la pictură și desen, care au impresionat prin pregătirea artistică și au demonstrat, mai presus de toate, prin creațiile lor, că le pasă de starea mediului înconjurător, conștientizând legătura dintre om și natură. Fiecare dintre participanți, în stilul său propriu, și-a expus viziunea asupra viitorului planetei sau a schițat soluții pentru conservarea resurselor de apă, cu respectarea temei “Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume – Fiecare picătură contează”, aleasă pentru a marca anul acesta Ziua Mondială a Apei.

Momentul înmânării diplomelor a fost unul încărcat de emoție. La festivitatea de premiere, alături de copii au sosit părinți, frați sau prieteni ai micilor artiști, toți impresionați de efervescența evenimentului, dornici să își împărtășească experiența din cadrul competiției. Unii artişti au realizat desenul pentru concurs în doar câteva ore, alţii au zăbovit mai mult timp în faţa foii de hârtie, în căutarea celei mai bune idei pentru a ilustra cât mai inspirat tema dată. “Competiţia a fost acerbă, dar am căutat să ne pregătim cât mai bine. Au fost lucrări foarte bune în concurs, desene reuşite, interesante”, a spus Tatiana Boantă, mama Alessiei, ocupanta locului II la grupa de vârstă 12-16 ani. “Îmi place tot ce are legătură cu domeniul artistic”, a completat Alessia. “Am susţinut-o foarte mult pe fata mea. Ea a dorit să realizeze un desen pentru acest concurs minunat. Apoi a avut curaj şi l-a postat”, a precizat Oana Butnaru, mama Antoniei – câştigătoare a unei menţiuni la grupa de vârstă 07-11 ani.

Cu siguranță, creațiile artistice ale elevilor prezentate în concurs vor rămâne în conștiința colectivă prețioase simboluri ale unei campanii demarate la nivel mondial, de conștientizare a problemelor de mediu.

La moment festiv, Maria Budeş, directorul juridic al companiei locale de apă, a oferit câştigătorilor diplomele valoroase şi a adresat cuvinte de laudă atât copiilor, cât şi părinţilor acestora. “Este încântător să poţi să îţi exprimi sentimentele prin culoare şi îi apreciez pe toţi cei ce fac acest lucru. Poate, peste ani, dragi copii, o parte dintre voi sau chiar toţi, ne veţi invita la o primă expoziţie. Vă felicit şi pe dumneavoastră – părinţi, deoarece vă sprijiniţi copiii să îşi îndeplinească visurile. Este important să îi lăsăm pe copii să se dezvolte aşa cum simt ei”, a precizat reprezentantul RAJA.

Drept răsplată pentru priceperea lor, câștigătorii au fost recompensați cu premii valoroase. Pentru fiecare categorie de vârstă RAJA a oferit câte o trotinetă electrică – locul I, câte o bicicletă – locul II și câte un hoverboard – locul III, toate premiile fiind însoțite de un voucher în valoare de 300 lei la librăria Cărturești. Și posesorii celor 8 mențiuni (câte 3 mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă și 2 mențiuni speciale) au primit vouchere în valoare de 300 lei la librăria Cărturești.

Compania de apă mulțumește tuturor participanților concursului “Apa este viață!”  pentru alegerea lor de a fi implicați în acțiunile de protejare a resurselor pământului. Credem în rolul educației timpurii, prin învățarea la fața locului, prin informare corectă și completă, având în prim plan obiectivele de dezvoltare durabilă cuprinse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 – cu accent pe Apă curată și sanitație, în vederea unei deschideri universale și echitabile către apă potabilă de calitate și servicii de canalizare extinse în cât mai multe arii de operare.

Felicitări tuturor participanților! La revedere, concurs drag!

Reamintim câștigătorii concursului “Apa este viață!” – ediția 2023

Categoria 07 –  11 ani

 • Locul I – Han Nadia Ioana, lucrarea nr. 52;
 • Locul II – Han Sorina Maria, lucrarea nr. 51;
 • Locul III – Trandafir David Gabriel, lucrarea nr. 43;
 • Mențiune – Radu Luca Ciprian, lucrarea nr. 48;
 • Mențiune – Butnaru Antonia, lucrarea nr. 124;
 • Mențiune – Burlacu Andrei, lucrarea nr. 45;
 • Mențiune specială – Maloș Sara Ioana, lucrarea nr. 79.

Categoria 12 – 16 ani

 • Locul I – Marastawi Nadin, lucrarea nr. 36;
 • Locul II – Boantă Alessia, lucrarea nr. 31;
 • Locul III – Ene Miruna Andreea, lucrarea nr. 35;
 • Mențiune – Pascal Diana Georgiana Doina, lucrarea nr. 27;
 • Mențiune – Coman Sofia, lucrarea nr. 33;
 • Mențiune – Cernea Elena Cristina, lucrarea nr. 20;
 • Mențiune specială – Tuccilo Carolina Gloria, lucrarea nr.34.

 

Citește mai mult

Elevii constănțeni instruiți la RAJA despre rolul important al apei

Activitățile de informare-documentare derulate la nivelul RAJA, în cadrul Programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, continuă cu noi vizite la punctele de lucru ale companiei unde elevii află mai multe despre procesul apei de la robinete, dar și despre tratarea apei uzate în stațiile de epurare.

Și săptămâna aceasta RAJA SA și-a deschis porțile pentru copiii dornici să descopere unde se fabrică apa sau cum este ea, după folosire, redată circuitului natural în cele mai bune condiții.

În ziua de 27 martie 2023, un grup de elevi de la Școala gimnazială “Tudor Arghezi” din Năvodari și de la Școala gimnazială „Mihai Viteazu” Constanța a vizitat sediul central al celui mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, care deservește peste trei milioane de beneficiari din județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău.

Copiii au fost ochi și urechi la explicațiile specialiștilor RAJA privind rolul companiei în comunitate, urmărind activitatea celor mai importante obiective ale acesteia într-o prezentare video. De asemenea, școlarii au avut prilejul de a vedea cum sunt efectuate câteva dintre analizele de laborator prin care se verifică calitatea apei potabile produse și distribuite și eficiența procedeelor de tratare, precum determinarea clorului, PH-ului apei, turbidității sau durității apei, sub îndrumarea Șefului Laboratorului de apă potabilă Palas, Bari Turchian. Elevii au aflat astfel că apa potabilă este verificată zilnic, atât în laboratoarele de specialitate ale societății, cât și în cele ale Direcției de Sănătate Publică, prin efectuarea de analize fizico – chimice şi microbiologice. În același timp, tânăra generație a cules date prețioase despre circuitul apei în natură și din materialele informative puse la dispoziție de gazde. Activitatea elevilor din data de 27 martie 2023 s-a încheiat cu vizitarea Stației de pompare apă potabilă aflată în incinta sediului central al companiei.

Deplasările “la fața locului” având ca temă centrală APA au continuat și pe data de 28 martie 2023, când trei clase de elevi constănțeni de la Școala gimnazială “Nicolae Tonitza” din municipiul Constanța dar și reprezentanți de la Școala gimnazială “Tudor Arghezi” din Năvodari au făcut un amplu tur al Stației de Epurare Constanța Nord. În cadrul vizitei, copiii au avut prilejul de a cunoaște procesul tehnologic și utilajele din cadrul stației. Prichindeii au aflat că, din momentul în care apele uzate părăsesc locuinţa, acestea trec printr-un amplu proces de transport, colectare și epurare, pentru ca apoi să poată fi deversate în Marea Neagră.

Specialiștii din domeniul apei le-au explicat copiilor ce înseamnă apele reziduale, de unde provin acestea, le-au arătat zona grătarelor rare – spații special amenajate în care sunt selectate materialele grosiere intrate în stație, de asemenea au vorbit oaspeților despre întregul proces de curățare a apei. De asemenea, i-au învățat cum să protejeze rețeaua de canalizare fără de care colectarea apelor uzate nu ar fi posibilă.

          Vizitele copiilor constănțeni în cadrul unor obiective de reper din cadrul companiei de apă RAJA Constanța reprezintă un motiv în plus de a reaminti tuturor să folosească în mod responsabil sistemul de canalizare, evitând să arunce în vasul de toaletă diverse lucruri care nu se dezintegrează, pentru a nu conduce la blocarea acestuia, să folosească apa cu responsabilitate, să nu o polueze.

Citește mai mult

Școala Altfel, la RAJA Constanța Elevii învață despre calitatea apei potabile și descoperă procesul de epurare

În această perioadă, sute de elevi constănțeni și-au anunțat vizita la RAJA Constanța, pentru a descoperi circuitul apei din natură la robinetele din casele noastre și înapoi în emisar, în cadrul Programului național Școala Altfel. Compania de apă a pregătit, la rândul ei, o mulțime de surprize educative pentru cei mici, având scop principal prevenirea poluării mediului înconjurător.

Marți, 14 martie 2023, elevi ai Liceului “Ioan N Roman”, însoțiți de cadre didactice, au trecut pragul Stației de epurare a apelor uzate care se află în partea de nord a municipiului Constanța.

În camera de comandă SCADA, spațiul destinat monitorizării și operării “din butoane”, copiii au primit informații cu privire la derularea obiectivelor la nivelul fluxului tehnologic, apoi au făcut un tur amplu al Stației de epurare, cunoscând, în premieră pentru ei, spațiile în care apele uzate menajere preluate din sistemul de canalizare sunt curățate prin procese mecanice și biochimice, în mod continuu. În același timp, oaspeții au fost sfătuiți să nu arunce resturile din gospodărie în toalete și chiuvete, riscând astfel obturarea conductelor. În acest context, liceenii au conștientizat faptul că și ei pot contribui la protejarea mediului înconjurător, prin propriile acțiuni.

Activitățile instructiv-educative găzduite de RAJA SA au continuat și în ziua de 15 martie 2023, prilej pentru elevii din clasa a II-a de la Școala gimnazială “Gheorghe Țițeica” să cunoască activitatea companiei locale de apă, de data aceasta la sediul său central. După prezentarea unui filmuleț tematic despre rolul RAJA în comunitate, Bari Turchian, Șef al Laboratorului de apă potabilă Palas, a prezentat câteva metode orientative pentru a efectua experimente “de teren”, precum determinarea clorului, PH-ului apei, turbidității sau durității apei. În același timp, reprezentantul RAJA a încurajat copiii să bea cu încredere apa de la robinet, deoarece aceasta este verificată în permanență în laboratoarele de specialitate ale societății, dar și de către Direcția de Sănătate Publică. De asemenea, i-a îndrumat pe cei mici să nu arunce oriunde deșeurile menajere și să protejeze sursele de apă.

La finalul vizitei, elevii s-au oprit și la Stația de pompare apă potabilă din incinta sediului central al companiei, care deservește partea centrală a municipiului Constanța. Prichindeii s-au arătat foarte curioși în privința procesului tehnologic al apei și au adresat o multitudine de întrebări despre modul în care apa ajunge la robinet, despre potabilitatea acesteia, dar și despre etapele transformării apei uzate și redarea ei circuitului natural. Astfel, au plecat spre case mai documentați, dar și cu broșuri informative care le dezvăluie pe înțelesul tuturor povestea apei de-a lungul întregului său parcurs.

Prin activitățile derulate la nivelul companiei, RAJA SA urmărește îndeaproape una dintre țintele cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, care vizează îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate, sporind substanțial reciclarea și utilizarea sigură.

Citește mai mult

O lecție altfel pentru elevii Școlii “Jean Bart” la sediul RAJA

Bucurie mare astăzi, 2 martie 2023, în rândul elevilor Școlii “Jean Bart” din municipiul Constanța, care au participat la o lecție specială chiar la sediul central al companiei de apă RAJA S.A.  Vizita prichindeilor din clasele a II-a și a III-a, însoțiți de învățătoarele Elena Rățoi și Ion Florentina, se înscrie în calendarul Programului național Școala Altfel 2023.

Cu toate că au evadat din spațiul școlar cu care sunt obișnuiți, copiii s-au arătat relaxați și dornici de a învăța lucruri noi despre protejarea surselor de apă, cu accent pe calitatea acestora, dar și despre rolul esențial al oamenilor pentru a reduce poluarea, în toate formele ei.

“Ora de aur” despre importanța apei a fost pregătită ca la carte de gazde. Evenimentul a debutat cu partea teoretică, copiilor fiindu-le prezentat un filmuleț care a evidențiat cele mai importante obiective ale companiei RAJA, în calitate de lider regional pe piața serviciilor de alimentare cu apă și care depune eforturi să  ofere comunității apă potabilă de calitate și servicii de canalizare eficiente într-o arie extinsă de operare.

A urmat apoi partea practică a activității. Bari Turchian, șef al Laboratorului de apă potabilă Palas, a vorbit școlarilor despre procesele de tratare și verificare prin care trece apa de la captare până la robinetul fiecărui utilizator pentru a respecta cele mai riguroase standarde de calitate. Aceștia au aflat că procesul de monitorizare a apei implică anual sute de mii de analize ale indicatorilor chimici, fizici şi biologici. Și pentru a îmbina armonios utilul cu plăcutul, specialistul RAJA a realizat împreună cu cei mici câteva experimente, precum determinarea PH-ului apei, clorului, turbidității sau durității acesteia.

“O apă pură în natură nu există. Ea se încarcă cu tot felul de săruri, de gaze, praf, microorganisme. PH-ul clasifică apele în acide, bazice sau neutre. Apa potabilă este neutră. Și atunci când verificăm PH-ul putem vedea dacă apa este poluată. Orice acțiune în urma căreia copiii au de învățat este benefică pentru ei. Aceștia se pot îndrăgosti de anumite materii în timpul școlii și astfel se pot direcționa în calificarea ulterioară pe care o vor avea. De aceea și impactul nostru trebuie să fie major asupra evoluției parcursului lor școlar. Apa de la robinet este potabilă. Verificăm permanent calitatea apei, astfel încât consumatorii să aibă acces la o apă lipsită de risc”, a precizat Bari Turchian.

Prezentă la eveniment, învățătoarea Elena Rățoi a apreciat că “lecția organizată de către RAJA a fost binevenită, deoarece copiii au venit în contact direct cu realitatea, au învățat multe lucruri interesante, este o altă modalitate de asimilare a cunoștințelor. Trebuie să învățăm să respectăm natura, dacă dorim să trăim sănătoși”.

La finalul vizitei, copiii au plecat spre case încărcați cu informații de calitate despre apă și cu broșuri care le dezvăluie pe înțelesul lor povestea apei de-a lungul întregului său circuit. Prin organizarea acestei activități instructiv-educative, elevii au înțeles cât de important este ca fiecare dintre ei să păstreze apa curată, să nu o risipească și să o folosească cu chibzuință.

Citește mai mult

Ambasadorul Statului Israel în România a vizitat compania de apă RAJA SA Constanța

O delegație israeliană aflată în vizită de lucru la Constanța, din care au făcut parte E.S. dl. Reuven Azar – Ambasadorul Israelului în România, dna. Avigail Shtamler Paz – Consilier Economic la Ambasada Israelului în țara noastră,  dl. Călin Cosar – Președinte, Camera de Comerț și Industrie România – Israel și dl. Andrei Mâinea – Senior Manager, Ambasada Israelului în România a fost primită astăzi – 18 ianuarie 2023, de conducerea societății RAJA SA la sediul central al companiei.

Vizita a avut loc ca urmare a relațiilor dintre compania constănțeană de apă și diferite firme de specialitate din Israel pentru implementarea unor tehnologii performante la nivelul sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, dar și în baza îndelungatei și strânsei legături de prietenie și cooperare dintre RAJA SA și Ambasada Statului Israel din România.

Parteneriatul datează de foarte mulți ani și se bazează pe interesul comun de a dezvolta cele mai inovatoare soluții de prezervare a resurselor de apă, concomitent cu îmbunătățirea eficienței operaționale și a performanțelor asumate. De-a lungul timpului RAJA a reușit să colaboreze cu companii de specialitate din Israel, un exemplu fiind sistemul de comunicare a datelor – SCADA, sistem implementat deja în 32 de localități.

Delegația israeliană a vizitat sediul central al companiei, stația de Pompare Călărași și  Dispeceratul Central SCADA.

În cadrul discuțiilor, E.S. Ambasadorul Israelului în România – dl. Reuven Azar a atras atenția asupra necesității protejării resurselor de apă, precum și folosirea judicioasă a acestora: “În ultimii ani, tot mai multe zone se confruntă cu probleme legate de fenomenul de secetă. În Israel aplicăm o soluție de reumplere a acviferului de mare adâncime cu apa rezultată din procesele de epurare, iar pamântul acționează ca un filtru. În plus, apa rezultată în urma epurării poate fi folosită și în agricultură”.

Pe parcursul întâlnirii s-a pus accentul pe intensificarea relațiilor de colaborare și extinderea domeniilor de cooperare, RAJA fiind interesată de cele mai  performante tehnologii și echipamente pentru sectorul de apă, canalizare/epurare, dar și producerea de energie verde.

“Provocarea momentului pentru compania noastră este reducerea consumului și aplicarea celor mai bune soluții pentru producerea de energie verde. Implementarea unui proiect SCADA la nivelul tuturor sistemelor operate și înființarea de parcuri fotovoltaice la nivelul punctelor de lucru, vor duce la o scădere semnificativă a consumului de energie. Am pus deja în funcțiune doua parcuri fotovoltaice, la Stația de Epurare Eforie Sud și sediul central, iar rezultatele ne încurajează să extindem acest program la nivelul a peste 30 de locații”, a declarat Aurel Presură, Director General RAJA SA.

 

E.S. dl. Reuven Azar este Ambasador al Statului Israel în România din August 2022.

Reuven Azar a deţinut funcţia de director al grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului Israelian de Externe. Anterior, a fost consilier-adjunct pentru securitate națională și politică externă în Consiliul Național de Securitate și consilier de politică externă al prim-ministrului Israelului. Timp de patru ani, Reuven Azar a fost și ambasador-adjunct în Statele Unite. Ambasadorul s-a născut în Argentina, în 1967, a absolvit Universitatea Ebraică de la Ierusalim (cu master în Relaţii Internaţionale), vorbeşte fluent engleză, spaniolă şi arabă iar în prezent studiază limba română.

Citește mai mult

Continuă lucrările pentru realizarea Sistemului Regional Constanța

Pentru realizarea Sistemului Regional Constanța, ambițiosul proiect în valoare de 100.118.763,80 Euro, au fost prevăzute 3 contracte de lucrări; două dintre acestea au fost semnate la sfârșitul anului trecut. Cel de-al treilea, CL 37, a fost semnat astăzi – 12 ianuarie 2023, având ca obiect Aducțiune Gospodăria de Apă Constanța Sud – Tuzla – Gospodăria de Apă Eforie Sud; Aducțiune Eforie Sud – Gospodăria de Apă Tatlageac; Reabilitare Gospodărie de Apă Biruința; Reabilitare Gospodărie de Apă Eforie Sud; Alimentare cu apă Biruința și Topraisar (stație hidrofor).

Evenimentul s-a desfășurat la sediul RAJA SA, unde au fost invitați să participe și au răspuns afirmativ, alături de conducerea societății, Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Primarul Municipiului Constanța – Vergil Chițac, Primarul Comunei Topraisar – Stelian Gheorghe, Primarul Comunei Agigea – Cristian-Maricel Cîrjaliu, Primarul orașului Techirghiol – Iulian Constantin Soceanu, Primarul Comunei Costinești  – Jean Dorin Dumitru și Florin Mitroi – Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.

Contractul semnat face parte din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA SA Constanța” și se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, a subliniat importanța și necesitatea implementării cu succes a acestor proiecte: “Apa este un element vital și cred că angajamentul dumneavoastră de a asigura apă de calitate este extrem de important, mai ales pe anumite zone care presupun investiții foarte mari, așa cum sunt acestea. Referindu-ne strict la proiectele în discuție, chiar dacă au creat disconfort locuitorilor, este pentru prima dată, în zeci de ani, când se fac investiții majore cu un puternic impact asupra calității apei și implicit a vieții. Noile investiții și tehnologii implementate vor duce la creșterea confortului și a sănătății noastre”.

Lucrările din cadrul contractului CL37 prevăd extinderea aducțiunii principale, respectiv a rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de aproape 53.878 m, cuprinzând unitățile administrativ teritoriale Agigea, Techirghiol, Eforie, Tuzla, Costinești, 23 August și Topraisar, reabilitarea Gospodăriilor de Apă Eforie Sud și Biruința și a SPH Sursă Biruința. Toate acestea au o valoare de 221.764.980,83 lei cu TVA și se vor derula pe parcursul a 24 de luni.

Aurel Presură, directorul general RAJA SA, a dorit să sublinieze că “… este ultimul contract de lucrări pe care îl semnăm. Prin POIM, pentru județul Constanța avem investiții de peste 503 milioane euro. Acest contract este cel mai mare de la nivelul Sistemului Regional Constanța, este cel mai lung segment din conducta de aducțiune de peste 106 km, de la Medgidia la Mangalia. Este un proiect foarte important pentru întreg județul, care ne va asigura apă de cea mai bună calitate în zeci de localități. Tot de la Medgidia, pleacă o altă conductă de aducțiune către toată zona Cernavodă, sistem pe care l-am pus în funcțiune în urmă cu 7 ani, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu”.

Sistemul Regional Constanța a fost proiectat pentru a putea face față provocărilor actuale și viitoare privind calitatea și cantitatea apei potabile, ca urmare a degradării treptate a apelor subterane din acviferul cantonat în calcarele sarmaţiene, dar și a creșterii accelerate a consumului de apă din partea de sud a litoralului, determinate de extinderea și și modificarea urbană. Apa de calitate foarte bună preluată din frontul de captare Medgidia, suplimentată cu un debit din sistemul Constanța, va putea asigura, prin infrastructura nou creată, alimentarea cu apă în 24 de localități de la Medgidia până la Vama Veche. Conducta de aducțiune ce pleacă de la Medgidia și ajunge la Mangalia va avea o lungime de peste 106 km. În urma finalizării acestui proiect, debitul de apă ce va fi asigurat este de 40.646 mc/zi, din care peste 22.000 mc/zi vor fi pentru orașul Mangalia și pentru stațiunile din sudul litoralului.

Executarea investițiilor asigură, în primul rând, îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a ariei de deservire prin creșterea eficienței sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, dotate cu tehnologii moderne de prelucrare a datelor și soluții de optimizare.

Prezent la eveniment, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a declarat: “Prin acest proiect, municipiul Constanța va beneficia de cea de-a treia sursă de alimentare cu apă potabilă de cea mai bună calitate. Nu cred că spun lucruri mari, dar proiectul dumneavoastră, care acoperă întreg județul, este unul din cele mai mari proiecte investiționale din 1989 și până acum, atât ca valoare, cât și ca lucrări”.

Reușita unui proiect depinde foarte mult și de implicarea autorităților locale. Succesul stă în comunicarea foarte bună, iar ADI Apă-Canal se implică activ și este liantul între compania de apă și autorități, pentru implementarea la termen a programelor investiționale” a declarat Florin Mitroi, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.

            Reamintim că RAJA are în implementare două mari proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare, ce presupun derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și al apei uzate în 92 de localități din 7 județe – Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău:

 1. Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020
 2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020

            La ora actuală, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, cel mai complex proiect derulat până în prezent, cuprinde 57 de contracte de lucrări, dintre care 9 au fost deja finalizate, iar 48 se află în execuție.

            Pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați și decontați 352,83 km din cei 552 km prevăzuți în contracte, înregistrându-se un progres fizic de 63,91%. În cazul sistemului de canalizare menajeră au fost realizați și decontați 391,54 km, dintr-un total de 560 km. Progresul fizic înregistrat este de 69,91%.

Citește mai mult

Parteneriat de marcă în sectorul de apă și canalizare: RAJA Constanța și compania grecească EYATH SA

RAJA Constanța și compania de apă EYATH din Grecia, operatori relevanți pe piața serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, au pus bazele unei eficiente colaborări, care deschide o poartă către cele mai noi tehnologii privind creșterea eficienței energetice a proceselor tehnologice aplicate și digitalizarea avansată a serviciilor.

Protocolul de colaborare între cele două companii a fost semnat în luna octombrie a acestui an, în Grecia, în prezența Ministrului Adjunct de Interne, responsabil pentru Macedonia și Tracia, Stavros Kalafatis. În urma încheierii acestui acord, cele două entități vor beneficia de transfer de know-how și de experiență în ceea ce privește reducerea pierderilor, digitalizarea proceselor tehnologice și valorificarea energetică a nămolului, implementarea celor mai bune practici în domeniul alimentării cu apă și al colectării și tratării apelor uzate urbane, dar și de cooperare în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare. Totodată, cele două companii urmăresc dezvoltarea resurselor umane din sectoarele de apă și apă uzată, prin intermediul schimbului de bune practici și prin pregătire profesională.

În acest sens, în cursul zilei de astăzi – 06 decembrie 2022, societatea constănțeană a fost gazda unei delegații din  partea companiei EYATH, condusă de Agis Papadopoulos, Președinte al Consiliului de Administrație și Anthimos Amanatidis, Director Executiv al EYATH SA.

Prioritățile pe ordinea de zi a întâlnirii au fost soluțiile viabile de combatere a crizei energetice și a efectelor schimbărilor climatice asupra rezervelor naturale de apă potabilă.

EYATH SA gestionează serviciul de apă, o utilitate publică valoroasă, ce asigură alimentarea cu apă pentru peste 1 milion de cetățeni, agenți economici și industrii din zona Salonic. De asemenea, gestionează și sistemul de canalizare, și asigură tratare biologică a apelor uzate domestice și industriale, lăsând o amprentă importantă asupra unei alte utilități publice protejate, mediul. Strategia pe care compania o dezvoltă se concentrează pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite, prin modernizarea dotărilor, extinderea tehnologică și geografică. Acesta este exact motivul pentru care ne aflăm aici, în semn de recunoștință față de vizita reprezentanților RAJA din luna octombrie, pentru a identifica posibile modalități de cooperare în proiecte de interes comun. Economia de energie și criza climatică reprezintă, în contextul actual, un teren propice pentru o colaborare prosperă între cele două părți”, a declarat Agis Papadopoulos, Președinte al Consiliului de Administrație al EYATH SA.

La rândul său, Anthimos Amanatidis, Director Executiv al EYATH SA, a subliniat: „Suntem foarte bucuroși să ne revedem colegii de la RAJA, de această dată la sediul lor, făcând astfel încă un pas înainte spre o colaborare fructuoasă cu prietenii noștri români. EYATH dispune de un personal complet instruit și experimentat și deține un nivel ridicat de know-how. Extroversiunea și noile sinergii în cadrul proiectelor de apă și apă uzată vor oferi EYATH posibilitatea de a-și îmbunătăți amprenta socială, economică și de mediu. În această direcție, soluțiile tehnologice ecologice, soluțiile digitale pentru tranzacțiile de zi cu zi, chiar și schimbul de experiență cu RAJA sunt extrem de binevenite pentru compania noastră. Este evident că vorbim aceeași limbă când vine vorba de apă și mediu”.

Delegația elenă a vizitat Stația de epurare Constanța Nord și Dispeceratul Central SCADA. De asemenea, discuțiile de la masa de lucru au urmărit și teme precum digitalizarea prin introducerea sistemului SCADA la nivelul tuturor rețelelor operate, eficientizarea energetică a proceselor, prin crearea de parcuri fotovoltaice sau gestionarea nămolurilor rezultate în urma procesului de epurare.

Președintele Consiliului de Administrație al RAJA SA, Constantin Chirilă, a declarat: „Cred că dispunem de toate resursele, know-how-ul, dar și de experiența necesară să abordăm niște obiective serioase, cu un impact puternic asupra creșterii calității serviciilor oferite. Echipa de la RAJA SA este una foarte activă, flexibilă și adaptabilă la toate modificările apărute. Cu curaj, chiar dacă am lucrat pe două fronturi, legislativ și economic, oamenii au știut să gestioneze toate situațiile apărute. De aceea, am convingerea că prin această reuniune de forțe între cele două mari companii, vom găsi soluții viabile pentru a aborda unitar problema energiei și a măsurilor de reducere a pierderilor”.

RAJA SA asigură serviciile de alimentare cu apă în peste 160 de localități, la peste 2,5 milioane consumatori în timpul sezonului estival. Când vorbim de turism, vorbim de litoral și implicit de protecția mediului, de provocarea de a face față schimbărilor climatice, ce au dus la modificarea calității apelor din subteran. Utilizarea surselor neconvenționale de energie și asigurarea unui sistem interconectat de alimentare, ce poate asigura apă de cea mai bună calitate tuturor abonaților de pe litoral, sunt proiecte aflate deja în implementare ce vor duce la dezvoltarea durabilă a sistemelor operate”, a precizat Directorul General al RAJA SA, Aurel Presură.

EYATH SA furnizează zilnic servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru aproximativ 1,2 milioane de cetățeni din zona urbană Salonic, Grecia. Este specializată în proiectarea, construcția, operarea, întreținerea, extinderea și reînnoirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Activitățile sale includ proiecte precum desalinizarea, pomparea, tratarea și distribuția apei potabile.

Mai mult, compania s-a angajat să utilizeze produse din tratarea apelor uzate (nămolurile provenite de la stațiile de epurare), să furnizeze servicii de telecomunicații prin rețelele de alimentare cu apă și de canalizare pe care le operează și este implicată, de asemenea, în producerea de energie electrică (care este generată în principal prin utilizarea apei din izvoare, baraje, apeducte și conducte).

Apa atinge fiecare aspect al dezvoltării durabile, iar asigurarea accesului la apă potabilă sigură și de calitate a devenit în ultima perioadă o provocare indiferent de stadiul de dezvoltare economică, locație sau resurse disponibile. De aceea, astfel de parteneriate reprezintă o modalitate fezabilă pentru îmbunătățirea propriei eficiențe și eficacități, oferind strategii, oportunități de atragere a inovației; în cadrul acestor colaborări se reunesc experți și practicieni care lucrează pentru a atinge obiective similare, se generează idei și se propun politici de lucru pentru atingerea dezideratelor comune.

Citește mai mult