Category Archives

Category Name: Evenimente

RAJA a semnat Contractul de lucrări Conducte de aducțiune, conducte magistrale și conducte de refulare Lumina, Năvodari, Mamaia Sat și Corbu

Locuitorii din orașul Năvodari și din localitățile Lumina și Corbu, vor beneficia de modernizarea infrastructurii de apă potabilă și de canalizare datorită contractului de lucrări CL 6: “Conducte de aducțiune, conducte magistrale și conducte de refulare Lumina, Năvodari, Mamaia Sat și Corbu”. Acesta face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Contractul de lucrări CL 6 a fost semnat astăzi – 20 octombrie 2021 la sediul central al RAJA SA, iar la eveniment au participat Mihai Lupu – Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Chelaru – Primarul Orașului Năvodari, Dumitru Chiru – Primarul Comunei Lumina, Vasile Halici – Viceprimarul Comunei Corbu, Presură Aurel – Director General RAJA SA, dar și reprezentanți ai constructorilor.

Ca de fiecare dată, vreau să subliniez obiectivul Consiliului Județean Constanța, care este și acționarul majoritar, să aducem apă de calitate în tot județul. Apa nu are culoare politică, iar proiectele prin care toate localitățile  vor beneficia de surse noi de alimentare cu apă sunt importante, de aceea vom susține necondiționat aceste lucrări”, a declarat Președintele CJC – Mihai Lupu.

Despre importanța asigurării unor surse alternative de alimentare cu apă a marilor orașe a vorbit și Directorul General RAJA SA – Aurel Presură: “La finalizarea acestui contract, orașul Năvodari va avea două surse de alimentare cu apă. Pe lângă conducta de aducțiune de la Stația de tratare și pompare Palas, va fi edificată o nouă magistrală cu diametrul de 1.000 mm, ce va transporta apă potabilă de la sursele din zona stațiunii Mamaia. Astfel vom reuși ca în cazul apariției unor avarii majore pe una din conductele de aducțiune, orașul Năvodari sa aibă apă”.

Contractul semnat astăzi are o valoare totală de 70.903.434,25 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 23 luni. Investiția își propune să îmbunătăţească infrastructura de apă potabilă și de canalizare în aceste zone aflate într-o continuă expansiune demografică. Practic, în urma finalizarii investiției, se va asigura necesarul de apă potabilă, inclusiv pentru dezvoltarea urbanistică viitoare a acestor localități.

Prezent la eveniment, Primarul Orașului Năvodari – Florin Chelaru a declarat: “Mă bucur că ați înțeles necesitățile și ați susținut demararea acestor proiecte, atât de importante pentru orașul nostru, aflat într-o continuă dezvoltare. Noi, cei din administrația publică locală, vom da tot concursul ca aceste lucrări să se desfășoare conform graficelor și să fie de calitate, mai ales că vor fi executate și în perioada sezonului estival”.

Importanța asigurării necesarului de apă, având în vedere dezvoltarea zonei, a subliniat-o și Dumitru Chiru – primarul comunei Lumina: “Aceste investiții sunt binevenite în orice comunitate, mai ales în zonele care se dezvoltă rapid. Vom urmări evoluția lucrărilor, pentru a putea interveni cu promptitudine în cazul în care vor fi probleme și pentru a fi siguri că se respectă termenele, în special cele legate de aducerea străzilor la starea inițială”.

Lucrările, ce vor fi demarate în perioada imediat următoare, constau în extinderea și reabilitarea rețelei de aducțiune cu 6.487 m, iar magistralele din Lumina și Năvodari vor fi reabilitate pe o lungime de 11.833 metri. Pe parte de canalizare, populația va beneficia de conducte de refulare noi cu o lungime de 3.316 metri.

Obiectivele principale ale investiției sunt asigurarea continuității serviciilor furnizate, accesul la apă potabilă de calitate și reducerea riscurilor de poluare a mediului, atât pentru populația din zonă cât și pentru turiștii care cresc semnificativ numărul consumatorilor în sezonul estival.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța este cel mai reprezentativ program integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza celor 6 județe din aria de operare și este structurat în cadrul a 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Până în prezent au fost atribuite 48 de contracte (44 de lucrări și 4 de servicii) cu o valoare totală de 1.571.194.876,38 lei fără TVA, iar 3 documentații sunt publicate pe platforma SICAP.

Aceste investiții vor contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman, conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Citește mai mult

RAJA SA – investiții cu fonduri europene și în Murfatlar, Poarta Albă și Castelu

Astăzi – 30 august 2021, la sediul RAJA a avut loc semnarea celui de-al 43-lea contract de lucrări (dintr-un total de 50, plus 4 contracte de servicii) prevăzut în Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanța, derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Contractul de lucrări CL 20: Rețele apă Poarta Albă, Murfatlar. Rețele apă și canalizare Castelu. Aducțiune Castelu. are o valoare totală de 36.919.050,18 lei cu TVA și un termen de execuție de 20 de luni.

La semnarea acestuia au fost prezenți  Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Primarul Orașului Murfatlar – Gheorghe Cojocaru, Primarul Comunei Castelu – Nicolae Anghel, precum și directorul General al RAJA SA – Aurel Presură.

Apa este elementul esențial al vieții, iar accesul la apă curată și la servicii de preluare și tratare a apei uzate este fundamental pentru cetățeni. De aceea, RAJA a făcut în timp eforturi considerabile pentru a asigura calitatea apei furnizate și pentru a îmbunătăți și dezvolta infrastructura de apă şi apă uzată în întreaga arie de operare, ținând cont de provocările expansiunii masei demografice și economice.

Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu a ținut să accentueze necesitatea asigurării serviciilor de apă-canal în toate localitățile din județ: „Ne-am asumat acest proiect împreună cu RAJA și îl sprijinim, astfel încât toate localitățile să beneficieze de utilități precum apă și canalizare, servicii atât de necesare dezvoltării urbane și rurale în județul Constanța. Constructorii și-au asumat la rândul lor responsabilitățile prevăzute în caietele de sarcini și le-am atras atenția să se încadreze în graficele de execuție, pentru că urmărim îndeaproape derularea lucrărilor şi fiecare etapă din proiect”.

La finalul lucrărilor prevăzute în contract, locuitorii din orașul Murfatlar vor beneficia de circa 3 km de conducte de apă reabilitate și de extinderea rețelei de distribuție a apei pe o lungime de aproximativ 1 km, dar și de 5 noi cămine de monitorizare a presiunii.

Apreciem efortul depus de RAJA pentru implementarea unui proiect de asemenea anvergură! Aceste investiții sunt extrem de importante pentru localitatea noastră. Asigurăm constructorul că vom acorda tot sprijinul nostru pentru ca lucrările  să fie realizate în termenul contractual asumat”, a declarat Primarul Orașului Murfatlar – Gheorghe Cojocaru.

În localitatea Castelu conducta de aducțiune se va extinde cu peste 1,5 km, rețeaua de distribuție apă potabilă va fi reabilitată pe o lungime de 1,5 km și se vor realiza 2 cămine de reglare debit și monitorizare presiune. Totodată, la nivelul infrastructurii aferente sistemului de apă uzată, investițiile vor consta în extinderea rețelei de canalizare menajeră cu 12,5 km, realizarea a 5 noi stații de pompare apă uzată și o conductă nouă de refulare de aproape 8 km.

Așteptăm de foarte mulți ani aceste investiții, mai ales pe parte de canalizare și suntem nerăbdători să vedem finalizat și acest proiect, care este prioritar, alături de gaze și asfaltarea drumurilor. Primăria depune toate eforturile pentru ca cetățenii comunei să aibă condiții de viață mai bune. Comuna Castelu este în plină dezvoltare, iar prin astfel de investiții o vom transforma într-o comună modernă, care va răspunde tuturor cerințelor actuale ale dezvoltării rurale”, a precizat Primarul Comunei Castelu – Nicolae Anghel.

La Poarta Albă, 10 km din rețeaua de distribuție apă potabilă va fi reabilitată și se vor realiza 5 cămine de debitmetru și traductori de presiune.

Investițiile vizează creșterea calității vieții consumatorilor, a eficienţei sistemelor de distribuţie apă potabilă și de colectare/tratare a apelor uzate, protecția mediului și a resurselor naturale, cu respectarea conceptului de dezvoltare durabilă.

Directorul General al RAJA SA – Aurel Presură a ridicat o problemă majoră cu care se confruntă toți marii investitori și care ar putea crea probleme în finalizarea cu succes a contractelor aflate în derulare: „La nivelul Proiectului Regional, după un an de la lansare, avem un progres fizic de 25%; prin urmare putem spune că suntem în grafic, ținând cont că perioada de execuție este de 4 ani. Problema cea mai mare cu care ne confruntăm este însă creșterea costurilor pentru materialele de construcții. De aceea avem nevoie de sprijinul guvernului pentru ajustarea acestor tarife, astfel încât să evităm anumite blocaje și să ducem la îndeplinire cu succes proiectul.”

Citește mai mult

Noi investiții cu fonduri europene în infrastructura de apă și apă uzată din județele Constanța și Dâmbovița

RAJA S.A. a semnat astăzi – 15 iulie 2021, contractele de lucrări 49 și 29, ce cuprind investiții majore în infrastructura de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate din municipiul Constanta, dar și în comuna Crevedia, județul Dâmbovița. Cele două contracte fac parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanța care se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

La eveniment au participat Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Primarul Municipiului Constanța – Vergil Chițac, Primarul Comunei Crevedia – Florin Petre și Directorul General RAJA SA – Aurel Presură.

Până în prezent, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, au fost atribuite 42 de contracte de lucrări dintr-un total de 50 și 4 contracte de servicii.  Investițiile au ca beneficiari finali populația din zonele de implementare, dar și turiștii care cresc exponențial numărul consumatorilor în sezonul estival în județul Constanța. Implementarea acestora asigură în primul rând îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a ariei de deservire prin creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, dotate cu tehnologii moderne de prelucrare a datelor şi soluții de optimizare.

”Avem ca obiectiv ca județul Constanța să beneficieze de apă potabilă de cea mai bună calitate, iar ca angajament asumat este gospodărirea eficientă a apelor uzate, inclusiv epurarea cu cele mai noi tehnologii. Sunt proiecte asumate și de către acționarul majoritar, Consiliul Județean și de aceea ne implicăm activ ca aceste ambițioase investiții să fie finalizate cu succes. Dacă apar probleme în asigurarea cofinanțării de către primării, vom face toate demersurile la nivel central ca să rezolvăm aceste situații și să nu ajungem în faza blocării acestor proiecte atât de necesare județului” a declarat Mihai Lupu, Președintele CJC.

Contractul de lucrări CL49 – “Colectoare principale în Municipiul Constanța” are o valoare totală de 28.878.319,53 lei cu TVA și se va derula pe parcursul a 18 luni.  Investițiile prevăzute sunt reabilitarea sau extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de peste 2,2 km, dar și a unor cămine de vizitare. Lucrările sunt unele complexe, deoarece vizează conducte de refulare sau ovoide cu dimensiuni cuprinse între 800 și 3700 mm.  Cea mai grea lucrare din cadrul acestui proiect, este reabilitarea ovoidului cu o lățime de 2,5 m și o înălțime de 3,7 m, pozat la peste 9 m adâncime, de pe bulevardul 1 Mai.

Prezent la întâlnire, Primarul Constanței, Vergil Chițac a declarat: ”Împreună vom rezolva situația din zona Centrului de Scafandri, să nu mai apară inundații în timpul ploilor. Din perspectiva asta, constructorul are tot sprijinul nostru, pentru că suntem primii interesați să rezolvăm această problemă”.

Până la ora actuală, din cele 11 contracte de lucrări prevăzute pentru Municipiul Constanța, cu o valoare estimată de peste 105 milioane Euro, au fost deja semnate 10.

Contractul de lucrări CL29 – “ Rețele apă și canalizare Dârza și Manastirea. Rețele apă Samurcași si Cocani – comuna Crevedia” are termen de execuție 12 de luni și o valoare totală de 50.010.817,70 lei cu TVA și cuprinde reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 32,06 km,  extinderea canalizării pe 20,28 km,  dar și înființarea a 6 stații de pompare.

”Crevedia este o comună în plină dezvoltare, care în ultimii ani și-a dublat populația. Colaborarea cu RAJA, din 2009 și până în prezent, a făcut posibilă această dezvoltare, prin aceste investiții atât de necesare în infrastuctură”, a declarat Primarul Comunei Crevedia, Florin Petre.

La finalul evenimentului, Directorul General RAJA SA, Aurel Presură a punctat că până la sfârșitul anului vor fi funcționale o mare parte din investițiile POIM: ”În perioada următoare vom recepționa cel puțin 10 contracte. Vom avea obiective noi, funcționale pe raza întregului județ, în foarte multe localități: Vama Veche, 2 Mai, Lipnița, Darabani, Comana, Castelu, Totomanu, Faclia, Ștefan cel Mare, Negru Vodă și multe altele”.

Biroul comunicare

Citește mai mult

Stadiul contractelor de lucrări derulate prin P.O.I.M. în județul Constanța

Joi, 20 mai 2021, RAJA S.A. Constanța a organizat la Stația pentru Tratarea apei potabile Palas o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat stadiul contractelor de lucrări pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din județul Constanța, derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Alături de directorul general al RAJA S.A. – Aurel Presură și directorul tehnic – Adrian Florea, la eveniment a fost prezent și primarul municipiului Constanța -Vergil Chițac. Aceștia au discutat despre etapele și modul de implementare al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020, în valoare de 2.488.938.696 lei (500 milioane euro).

De acest proiect, pentru care RAJA asigură o cofinanțare în procent de 6% (30 milioane euro), vor beneficia 91 localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița și Brașov). Acesta a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii,  în prezent fiind semnate 44 de contracte, din care 40 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Investiții desfășurate de RAJA S.A. în Județul Constanța

Din totalul de 50 de contracte de lucrări, 40 de contracte prevăd investiții în județul Constanța, în valoare totală de 2.064.056.705,36 lei cu T.V.A., reprezentând 83,06% din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 – 2020. De aceste investiții vor beneficia un număr de 45 de UAT-uri din județul Constanța, toate membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Constanța. După finalizarea proiectului, peste 570.000 de locuitori ai județului Constanța vor beneficia de apă potabilă curentă conformă cu Directiva Europeană 98/83/EC, în timp ce peste 517.000 de locuitori vor beneficia de servicii de colectare a apei uzate și de epurare conforme cu Directiva Europeană 91/271/EEC.

Totodată,  peste 40.000 de locuitori vor beneficia pentru prima dată de sistem centralizat de apă potabilă și peste 100.000 de locuitori vor beneficia de sistem de canalizare, care va viza colectarea și epurarea apelor, reducând astfel impactul poluării, generate de aglomerările umane, asupra mediului.

Pornind de la Master Plan-ul județului Constanța, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidențiază necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă:
 • Sursă de apă (nouă) – 9 buc
 • Sursă de apă (reabilitată) -7 buc
 • Aducțiune (nouă) – 191.952 m
 • Aducțiune (reabilitată) – 61.517 m
 • Magistrală de apă (nouă) – 497 m
 • Magistrală de apă (reabilitată) – 40.871 m
 • Stații de tratare apă (noi) – 28 buc
 • Stații de tratare apă (reabilitate) – 2 buc
 • Rezervoare înmagazinare (noi) – 20 buc
 • Rezervoare înmagazinare (reabilitate) – 11 buc
 • Stații pompare apă (noi) – 22 buc
 • Stații pompare apă (reabilitate) – 14 buc
 • Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 85.690 m
 • Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)- 231.950 m
 • Dispecerate locale SCADA–APĂ – 8 buc.
 1. Sistemul de canalizare:
 • Rețea canalizare (nouă) – 296.045,00 m
 • Rețea canalizare (reabilitată) – 35.622,00 m
 • Conductă refulare (nouă) – 79.490,00 m
 • Conductă refulare (reabilitată) – 32.057,00 m
 • Stații pompare ape uzate (noi) – 73 buc
 • Stații pompare ape uzate (reabilitate) – 12 buc
 • Stații epurare ape uzate (noi) – 2 buc
 • Stații epurare ape uzate (reabilitate) – Bazin de retenție – 1 buc
 • Instalație de valorificare nămol – 1 buc
 • Treaptă pre-epurare mecanică apă uzată – 1 buc
 • Dispecerate locale SCADA-CANAL – 11 buc.

Investiții desfășurate de RAJA S.A. în Municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 contracte de lucrări, 9 dintre acestea fiind atribuite în prezent, un contract de lucrări se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar un contract este nelansat. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.270.432,72 lei cu T.V.A.

La nivelul Municipiului Constanța se vor realiza următorii indicatori:

 • Extindere alimentare cu apă – 20.645 ml:

Cu diametru Dn 500 mm – 8.221 ml

Alte diametre mai mici – 12.424 ml

 • Reabilitare rețea de apă – 71.484 ml

Cu diametru Dn 1000 mm – 3.890 ml

Cu diametru Dn 900 mm – 1.775 ml

Cu diametru Dn 800 mm – 9.005 ml

Alte diametre mai mici – 56.814 ml

 • Stații pompare apă reabilitate – 3 buc
 • Extindere rețea canalizare menajeră – 25.117 ml
 • Reabilitare rețea de canalizare menajeră – 24.806 ml
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare – 12 buc
 • Reabilitare stații pompare ape uzate – 1 buc

CL1: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 41.823.989,90 lei cu T.V.A., a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 21.039 ml
 • Reabilitare rețea canalizare: 4.509 ml
 • Extindere rețea de canalizare: 1.741 ml

CL2: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 19.723.253,97 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea de distribuție apă: 8.774 ml
 • Extindere rețea de distribuție apă: 1.261 ml
 • Extindere rețea canalizare: 1.976 ml
 • Reabilitare rețea canalizare: 3.629 ml

CL3: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 22.958.436,76 lei cu TVA a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 7.628 ml
 • Reabilitare rețea de canalizare: 5.832 ml
 • Extindere rețea canalizare: 517 ml

CL4: Rețele apă și canalizare în zona periferică a Municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia în valoare de 51.461.137,45 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 20.01.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 8.757 ml
 • Extindere rețea de apă: 11.163 ml
 • Extindere rețea de canalizare: 13.441 ml
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare: 12 buc
 • Conducte de refulare noi: 4.283 ml
 • Reabilitare conducte de refulare: 3.681 ml

CL32: Reabilitare conducte aducțiune Constanța în valoare de 39.817.836,81 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 08.11.2019.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute investiții de reabilitare conducte de aducțiuni – 6.479 ml, după cum urmează:

 • Obiectul 1: Aducțiune Caragea-Dermen – SP Călărași – 1.209 ml
 • Obiectul 2: Rețele în incinta Sursa Caragea-Dermen – 805 ml
 • Obiectul 3: Aducțiune Cișmele – Complex înmagazinare Palas – 4.465 ml

CL33: Reabilitare conducte aducţiune şi magistrale, staţii de pompare apă uzată SP E20 şi refulări aferente, în Municipiul Constanţa în valoare de 75.887.435,77 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 08.09.2020.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conducte aducțiune – 7.015 ml
 • Reabilitare conducte magistrale – 4.376 ml
 • Reabilitarea Stație Pompare E20
 • Reabilitare conductă refulare SP E20 – 4828 ml
 • Extindere conductă refulare SP E20 – 3159 ml

CL34: Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – Municipiul Constanța în valoare de 38.080.209,20 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 27.11.2019.

Indicatori conform contract:

 • Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – 7.416 ml

CL35: Reabilitare stație de pompare apă brută Galeșu; Reabilitare Complex Înmagazinare Palas: SP1, SP2 și rețele în incintă, Reabilitare puț P0 Constanța Nord, județul Constanța în valoare de 48.684.054,30 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 08.07.2020.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare Stație Pompare apă brută Galeșu
 • Reabilitare Complex Înmagazinare – Palas – SP1, SP2 2 și rețele în incintă
 • Reabilitare puț P0 – Constanța Nord

CL38: Sistemul Regional Constanța – Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Tatlageac – Gospodăria de Apă Mangalia; Aducțiune Mangalia – Albești; Aducțiune Mangalia – Limanu; Reabilitare Stație de Pompare SP3 Palas, conducta de aducțiune Palas – SRC cu o valoare estimată de 81.380.427.66 lei cu T.V.A., se află în faza de proiectare.

Valoarea investiției din Municipiul Constanța: 24.114.719,78 lei cu T.V.A.

În cadrul acestui contract pentru Municipiul Constanța au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare SP3 Palas
 • Conductă aducțiune Palas – SRC: 8.221 ml

CL48: Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare în valoare de 68.820.906,36 lei cu T.V.A. a fost semnat în data 20.01.2021. Contractul se află în perioada de proiectare.

Scopul Proiectului constă în recepția nămolului deshidratat (25% s.u.) rezultat de la stațiile de epurare Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin (stații de epurare existente) la Stația de Epurare Constanța Sud și tratarea termică prin uscare împreună cu nămolul generat în cadrul acestei stații de epurare. RAJA S.A. va oferi astfel o soluție de tratare și valorificare a nămolului rezultat în concordanță cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Soluția este una dintre cele mai eficiente și presupune recuperarea biogazului produs în urma procesului de epurare și utilizarea acestuia pentru uscarea și reducerea volumului nămolului.

CL49: Colectoare principale în municipiul Constanța cu o valoare estimată de 29.632.744,54 lei cu T.V.A., se află în etapa de evaluare a ofertelor.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conductă descărcare – aproximativ 1 km
 • Conductă descărcare deversor
 • Colector Bulevardul Aurel Vlaicu – amplasarea unei conducte noi de DN1200 Beton în lungime de 770 m prin microtunelare
 • Colector Ion Cassian – lungime aproximativă 400 ml.
 • Achiziție excavator aspirator cu capacitate de 8 mc.

Toate aceste colectoare sunt de importanță majoră pentru buna funcționare a sistemului de canalizare din Municipiul Constanța care este unul de tip unitar. Reabilitarea lor a fost un efort încercat în mai multe etape de finanțare până la momentul prezent, și prin executarea acestor lucrări vom reuși să soluționăm o parte importantă din deficiențele acestor colectoare de dimensiuni impresionante, care au rolul de prelua debitele de apă uzată și de apă pluvială ale întregului oraș.

Eforturile depuse, atât de benficiar cât și de constructor, sunt majore pentru ca toate contractele să fie finalizate în perioada de eligibilitate, în ciuda tuturor provocărilor pe care le ridică astfel de investiții. Depășirea acestora depinde de colaborarea inter-instituțională cu ceilalți deținători de utilități sau cu autoritățile locale și cu Primăria Constanța, de care depinde în bună măsură implementarea cu succes a proiectului.

Citește mai mult

Se continuă investițiile cu fonduri europene în infrastructura de apă și apă uzată din județul Constanța

RAJA S.A. a semnat astăzi – 12 mai 2021, contractele de lucrări 17 și 31, ce cuprind investiții majore în infrastructura de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate din zona de sud a litoralului, dar și din localitățile Hârșova, Năvodari, Medgidia, Valu lui Traian și Mamaia Sat. Cele două contracte fac parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanța, care se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Până în prezent au fost atribuite 44 de contracte de lucrări dintr-un total de 50.  Investițiile au ca beneficiari finali populația din zonele de implementare, dar și turiștii care cresc exponențial numărul consumatorilor în sezonul estival. Implementarea acestora asigură în primul rând îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă a ariei de deservire prin creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, dotate cu tehnologii moderne de prelucrare a datelor şi soluții de optimizare.

Complexitatea acestor lucrări a fost subliniată de directorul RAJA S.A. – Aurel Presură: ”La ora actuală avem 101 șantiere deschise în 70 de localități, cu 47 de antreprenori și 30 de subantreprenori. În final, vom lucra în 92 de localități, fiind cel mai mare proiect investițional din România. Este greu, dar trebuie să punem umărul cu toții să finalizăm cu succes aceste contracte. De aceea, ședințele de progres se desfășoară pe șantiere, în prezența autorităților locale, pentru că este un efort conjugat al RAJA SA și al primăriilor, ca aceste lucrări să fie finalizate într-un timp cât mai scurt și să respecte toți indicatorii de calitate”.

Prezent la eveniment, Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a evidențiat importanța acestor investiții pentru județul Constanța: ”Prin dezideratul nostru și cu efortul dv., susținut de autoritățile locale, reușim să dezvoltăm județul Constanța. La momentul actual RAJA este cel mai mare investitor din județ. De aceea particip la toate aceste activități și vreau să vă asigur încă o dată de suportul nostru necondiționat. Dacă apar probleme vă rog să-mi spuneți, să putem să luăm măsurile necesare, ca niciun proiect, indiferent de fază – elaborare/proiectare sau execuție, să nu suporte întârzieri”.

Reprezentanții primăriilor din zonele de implementare ale celor două contracte au pus accent pe necesitatea dezvoltării și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare, determinată și de creșterea demografică, care a amplificat nevoile pentru utilități.

Orașul Năvodari împreună cu zona turistică Mamaia Nord se dezvoltă într-un ritm alert și de aceea investițiile pe parte de apă și canal sunt vitale. Aceste proiecte pe care RAJA le implementează în zona noastră erau extrem de necesare. Domnii constructori trebuie să știe că au în primăria Năvodari un adevărat partener, voi fi aproape de d-lor, dar voi fi și spiritul critic, pentru că îmi doresc ca la final cetățenii din zonă să fie mulțumiți.”, a declarat primarul orașului Năvodari – Florin Chelaru.

Și primarul orașului Ovidiu a ținut să sublinieze: “Sunt multe proiecte în derulare, care ne sunt necesare, ținând cont de faptul că zona este într-o continuă extindere. Aș dori să mulțumesc societății RAJA și Consiliului Județean pentru susținerea pe care o avem în dezvoltarea orașului Ovidiu.”

Contractul de lucrări CL17 – “Rețele de apă și canalizare Mangalia Nord și stațiuni” are o valoare totală de 29.161.781,71 lei cu TVA și se va derula pe parcursul a 12 luni.

Investițiile prevăzute în cadrul acestui contract sunt: reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă și a celei de canalizare pe o lungime de peste 15,5 km, respectiv 1,2 km din zona Mangalia Nord și stațiuni, dar și instalarea unor puncte de măsurare a debitului și presiunii și a mai multor vane cu acționare electrică.

Contractul de lucrări CL31 – “Stație tratare apă, rezervoare și conductă transport Hârșova. Gospodării de apă Năvodari. Reabilitare stație pompare Ovidiu. Reabilitare stații pompare ape uzate și conducte de refulare Mamaia Sat. Gospodărie de apă Valu lui Traian. Reabilitare rezervor Medgidia. Stație de clorare Vadu Oii” are termen de execuție 24 de luni și o valoare totală de 41.386.946,29 lei cu TVA.

Contractul cuprinde 7 obiective care implică lucrări de modernizare la nivelul Stației de tratare, a rezervoarelor și a conductei de transport ape reziduale Hârșova, investiții în gospodăriile de apă Năvodari, Cota 20 Ovidiu, Medgidia, Valu lui Traian și Vadu Oii, dar și reabilitări și extinderi ale stațiilor de pompare ape uzate și a conductelor de refulare din zona Mamaia Sat.

 1. Stație de tratare, rezervoare și conductă de transport ape reziduale Hârșova: construire cămine debitmetru și monitorizare calitate apă, reabilitare rezervoare de apă brută si apă pretratată 2×500 mc, hală tehnologică de tratare apă brută, rezervor nou de stocare ape reziduale – 1 x 500mc, stație de pompare și conductă de transport ape reziduale în Stația de epurare ape uzate Hârșova, clădire administrativă (birouri, laborator, SCADA), reabilitare rezervoare de înmagazinare apă potabilă, rețele în incinta gospodăriei de apă, sistematizare, instalație de paratraznet și împământare, sistem de securitate antiefracție, generator electric de rezervă și alte lucrări specifice de amenajare.
 2. Gospodării de apă Năvodari: reabilitare Gospodărie de Apă Rezervoare 2 x 1.000 și Gospodăria de Apă Interconectare.
 3. Gospodăria de Apă Cota 20 Ovidiu: reabilitare stație de pompare SP1 în Gospodaria de Apă Cota 20 Ovidiu, sistem de monitorizare și automatizare SCADA, rețele în incinta gospodăriei de apă, instalație de paratraznet și împământare, sistem de securitate antiefracție, generator electric de urgență și alte lucrări specifice de amenajare.
 4. Reabilitare stații de pompare ape uzate și conducte de refulare Mamaia Sat: stație de pompare apă uzată SPAU 3, stație de pompare apă uzată SPAU 3’ și extindere conductă refulare aferentă stației -2.266m, stație de pompare apă uzată SPAU 4 și conductă refulare aferentă stației – 569m, stație de pompare apă uzată SPAU 6 și conductă refulare aferentă stației -253m
 5. Gospodărie de apă Valu lui Traian: rabilitare rezervor de înmagazinare, stație de pompare, stație de clorare, extindere conductă de alimentare cu apă – 1.875m, sistem de monitorizare și automatizare SCADA, rețele, instalație de paratraznet și împământare, sistem de securitate antiefracție, generator electric de urgență și alte lucrări specifice de amenajare în incinta gospodăriei de apă.
 6. Reabilitare rezervor de înmagazinare apă Medgidia: rezervor de înmagazinare și cameră de vane Medgidia, rețele în incinta gospodăriei de apă, instalație de paratraznet și împământare, sistem de securitate antiefracție, sistem de monitorizare și automatizare SCADA.
 7. Stație de clorare Vadu Oii: reabilitare stație de clorare Vadu Oii, rețele în incinta gospodăriei de apă, instalație de paratraznet și împământare, sistem de securitate antiefracție, sistem de monitorizare și automatizare SCADA și alte lucrări specifice de amenajare.

Toate aceste investiții au ca obiectiv principal îmbunătățirea siguranței și funcționalității sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, creşterea duratei de viaţă, asigurarea calității apei furnizate şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, reducerea pierderilor de apă.

Biroul de Comunicare

Citește mai mult

RAJA continuă programul de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate din județul Constanța

RAJA SA a semnat astăzi – 16 aprilie 2021, două noi contracte de lucrări, CL 41 și CL 46,  prevăzute în amplul Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanța, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

 Contractul de lucrări CL 41 – “Reabilitare conductă de aducțiune apă potabilă Gospodăria de apă Eforie Nord – Agigea, reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă Gospodăria de apă Constanța Sud – Lazu – Agigea – Gospodăria de apă Eforie Nord. Rezervoare, stație de pompare, stație de clorare, rețele de incintă din comuna Costinești, reabilitare gospodărie de apă Eforie Nord, stație de clorare și instalare grup de pompare pentru localitatea Agigea, județul Constanța” are o valoare totală de 76.993.734,22 lei cu TVA.

Lucrările de proiectare și execuție se vor desfășura pe parcursul a 22 de luni și includ următoarele obiective:

 1. Reabilitare aducțiuni Gospodăria de apă Constanța Sud – Agigea – Eforie Nord – Agigea

1.1 Reabilitare aducțiuni Gospodăria de apă Constanța Sud – Lazu – Agigea – Gospodăria de apă Eforie Nord;

1.2 Reabilitare aducțiune (magistrală) Gospodăria de apă Eforie Nord – rețea de distribuție Agigea.

 1. Reabilitare Gospodărie de apă Costinești, care cuprinde: stație de electroclorare, cameră de vane rezervoare existente (2×1000 m3), stație de pompare a apei tratate, generator electric de rezervă, dispecerat local SCADA, rețele de incintă, instalație de paratrăsnet, sistem de securitate antiefracție și alte lucrări specifice de amenajare.
 2. Reabilitare Gospodărie de apă Eforie Nord cu stație de electroclorare, camere de vane rezervoare existente (2×5000 m3), grup nou de pompare pentru localitatea Agigea, generator electric de rezervă, extinderea dispeceratului SCADA existent, rețele de incintă, instalație de paratrăsnet, sistem de securitate antiefracție și alte lucrări specifice de amenajare.

Contractul de lucrări CL 46 – „Treaptă pre-epurare mecanică Cluster Năvodari. Lucrări în incinta Stației de epurare Medgidia” are termen de execuție 18 luni și o valoare totală de 21.517.270,60 lei cu TVA. Acesta cuprinde lucrări de proiectare și execuție pentru o treaptă de pre-epurare la Cluster-ul Năvodari, cu cămin de intrare, grătare dese, deznisipator cuplat cu separator de grăsimi cu insuflare de aer, o stație de pompare intermediară și clădirea aferentă, dar și extinderea Stației de epurare Medgidia, prin realizarea unui bazin de retenție.

Prezent la eveniment, Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu a dorit să sublinieze că: “… în esență, toate aceste investiții se adresează UAT-urilor, se adresează oamenilor din localitățile în care se derulează proiectele. 

Ca de fiecare dată, sunt extrem de interesat de aceste contracte, care țin de condițiile noastre de trai, de viața noastră în esență și doresc încă o dată să vă asigur de sprijinul nostru.  Consiliul Județean Constanța este acționarul majoritar al RAJA și suntem interesați ca această companie de interes strategic național, având în vedere segmentul de populație căreia i se adresează, mai ales în sezonul estival, să ducă la bun sfârșit proiectele pe care le-a inițiat.

Să nu uităm că RAJA nu face politică. RAJA este în slujba cetățenilor și singurul interes este asigurarea calității serviciilor și mai ales furnizarea acestui element esențial, apa.”

Investițiile prevăzute în cele două contracte au ca obiectiv principal asigurarea continuității serviciilor furnizate, accesul la apă potabilă de calitate și reducerea riscurilor de poluare a mediului, atât pentru populația din zonă cât și pentru turiștii care cresc semnificativ numărul consumatorilor în sezonul estival.

Sunt două proiecte foarte importante pentru zona de sud a litoralului. De fapt, o mare parte din lucrările prinse pe POIM se desfășoară în zonele turistice. Deja în Constanța avem mai multe șantiere deschise și trebuie să finalizăm aceste investiții cât mai repede, motiv pentru care ne dorim ca firmele constructoare să lucreze și în weekend. De aceea, am luat decizia ca ședințele de progres pe contractele de execuție să se desfășoare sâmbăta și duminica, chiar dacă lucrările sunt în grafic, astfel încât să devansăm termenele de finalizare”, a declarat directorul general RAJA SA – Aurel Presură.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța este cel mai reprezentativ program integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Aceste investiții vor conduce la dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și apă uzată în 91 de localități din 6 județe.

Până în prezent, din cele 50 de contracte de lucrări, 42 au fost atribuite, iar pentru 5 dintre acestea s-a semnat recepția la terminarea lucrărilor.

Biroul de Comunicare

Citește mai mult

Infrastructură nouă de apă și de canalizare pentru locuitorii din Cernavodă, Făclia, Tortoman, Mircea Vodă și Satu Nou

Peste 56 milioane de lei se vor investi în modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din zonele de implementare ale contractului de lucrări CL 24 – Rețele apă Cernavodă, Făclia și Tortoman. Aducțiuni Făclia, Cernavodă. Rețele de canalizare Cernavodă, Satu Nou și Mircea Vodă.

 Contractul de lucrări CL 24 a fost semnat astăzi – 31 martie 2021, la sediul RAJA SA din Constanța, în prezența Directorului General al Societății – Aurel Presură, a Președintelui Consiliului Județean Constanța –  Mihai Lupu și a reprezentanților primăriilor din localitățile care vor beneficia de investițiile prevăzute a fi finanțate prin contract, respectiv: Viceprimarul Orașului Cernavodă – Șerif Cîrjali, Primarul Comunei Tortoman – Lucian Chitic și Primarul Comunei Mircea Vodă – George Ionașcu.

  Contractul are o valoare totală de 56.393.428,97 lei cu TVA și face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Implementarea acestui contract este de o importanță majoră pentru creșterea calității vieții locuitorilor din localitățile Cernavodă, Făclia, Tortoman, Mircea Vodă și Satu Nou și pentru conformarea cu directivele europene. Lucrările de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și a celor de canalizare cuprind 21 km rețea apă potabilă, peste 25 km rețea de canalizare, 605 cămine de vizitare, 1294 racorduri noi, 7 stații de pompare apă uzată și 9,3 km conducte de refulare.

Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța a ținut să precizeze că doar printr-un efort comun și susținut vom reuși să ne bucurăm de o dezvoltare durabilă a județului Constanța:“Numai împreună vom reuși să dezvoltăm acest județ. Fără apă, fără rețea de canalizare, fără drumuri sau alte utilități, nu putem vorbi de dezvoltare. Prezența mea astăzi aici, ca de altfel la fiecare contract semnat, nu este un act de imagine, ci reprezintă un real interes referitor la dezvoltarea tuturor localităților din județ, iar fondurile europene sunt un  ajutor major pentru dezvoltarea județului nostru. Așa cum am afirmat de multe ori, mă bucur când văd constructori locali. Aceasta îmi dă mari speranțe că ne putem dezvolta, că putem crea locuri de muncă. Spor la treabă, pentru că aveți multe de făcut, și să ne întâlnim și la finalizarea lucrărilor!”

Directorul RAJA SA – Aurel Presură a dorit să facă câteva precizări referitoare la stadiul lucrărilor: Este cel de-al 40-lea contract pe cere îl semnăm dintr-un total de 50 și pot afirma că suntem în grafic cu lucrările. Avem 63 de șantiere deschise, avem foarte multe lucrări complicate, pentru că vorbim de canalizări, stații de pompare, stații de epurare,  lucrări pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Semnăm contracte, urmărim proiectele, facem recepții pentru lucrările finalizate. Avem mult de lucru și suntem norocoși că beneficiem de întreg sprijinul Consiliului Județean. De asemenea, sunt convins că ne vom bucura și de suportul primăriilor din zonele de implementare, deoarece vorbim de investiții făcute în sprijinul cetățeanului.”

 Investițiile care urmează a fi efectuate în cadrul contractului se vor derula pe o perioadă de 18 luni și vizează următoarele obiective:

CERNAVODĂ

 • Reabilitare conductă de aducțiune: 4.038 m
 • Reabilitare rețea de distribuție: 4.481 m
 • Extindere rețea de canalizare: 1.089 m
 • Stație de pompare apă uzată: 1 buc
 • Conductă de refulare: 17 m

TORTOMAN

 • Extindere conductă transport apă potabilă: 497 m
 • Reabilitare rețea de distribuție: 10.604 m

FĂCLIA

 • Extindere conductă de aducțiune:1.067 m
 • Reabilitare conductă de distribuție: 116 m
 • Extindere conductă de distribuție: 198 m

MIRCEA VODĂ

 • Extindere rețea de canalizare: 12.701 m
 • Camine de vizitare: 323 buc
 • Cămine de decantare: 3 buc
 • Stații de pompare apă uzată menajeră: 3 buc
 • Racorduri noi: 548 buc
 • Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare: 4570 m

SATU NOU

 • Extindere rețea de canalizare: 11.356 m
 • Camine de vizitare: 282 buc
 • Cămine de decantare: 3 buc
 • Stații de pompare apă uzată menajeră: 3 buc
 • Racorduri noi: 746 buc
 • Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare: 4694 m

Pentru comuna Mircea Vodă este o zi importantă pentru că de mult timp cetățenii așteptau creșterea gradului de confort și condiții mai bune de viață. Mulțumesc și felicit RAJA pentru că am ajuns la acest moment! Sunt convins că proiectul va fi dus la bun sfârșit!”, a declarat Primarul Comunei Mircea Vodă – George Ionașcu.

Lucrările de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă și de canalizare au în vedere îmbunătățirea siguranței și funcționalității sistemului, creşterea duratei de viaţă a acestuia, asigurarea calității apei furnizate şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată și, nu în ultimul rând, reducerea riscurilor de poluare a mediului, prin mărirea ratei de colectare a apelor uzate menajere.

Biroul de Comunicare

Citește mai mult

Investiții în infrastructura de apă și apă uzată din Năvodari și Mamaia Sat

RAJA a semnat Contractul de lucrări

Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat

 

Locuitorii din orașul Năvodari și localitatea Mamaia Sat vor beneficia de modernizarea infrastructurii de apă potabilă și de colectare și tratare a apelor uzate în urma derulării contractului de lucrări Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat, județul Constanța. Contractul a fost semnat astăzi – 02 martie 2021 la sediul central al RAJA SA și face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, derulat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Consiliul Județean Constanța, așa cum s-a angajat, sprijină orice proiect investițional care conduce la o viață mai bună a oamenilor și contribuie la dezvoltarea județului nostru.  Năvodariul este o localitate dragă sufletului meu, mă bucur că v-ați îndreptat spre acea zonă; are nevoie de investiții și cred că împreună cu administrația de acolo vom identifica posibilățile de a aduce la parametrii normali tot ce înseamnă infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare. Zona Năvodari și Mamaia Sat sunt foarte importante, ele făcând practic parte din prelungirea Constanței”, a declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.

Prezent la semnarea acestui important contract pentru orașul Năvodari, primarul Florin Chelaru a ținut să precizeze: ”Acest proiect este gândit și așteptat de foarte mult timp, deoarece orașul Năvodari a dezvoltat în zona Mamaia Sat o stațiune de interes național, unde se impunea derularea unui astfel de proiect. Sunt mândru că sunt partener cu RAJA SA și că împreună vom putea demonstra că facem ceea ce am promis. Vreau să știți că antreprenorul are suportul meu total pentru a implementa acest proiect cu succes și voi urmări atent respectarea termenelor de execuție și calitatea lucrării”.

Contractul de lucrări CL 5 – Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat, județul Constanța are o valoare totală de 35.900.314,04 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 18 luni. Investiția își propune să îmbunătăţească și să dezvolte infrastructura de apă şi apă uzată astfel încât să acopere necesitățile crescânde în aceste zone aflate într-o continuă expansiune demografică.

Rețeaua de apă potabilă se va extinde și reabilita, prin înlocuirea conductelor, pe o lungime totală de peste 16,5 km, se vor realiza și moderniza 56 cămine de vane, 379 branșamente și 127 hidranți de incendiu subterani și se vor instala 9 senzori de presiune pe conducta magistrală de distribuție a apei.

În ceea ce privește sistemul de colectare și epurare a apelor uzate, investiția va consta în reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de peste 13 km, construirea a 299 cămine de vizitare, mai mult de 500 racorduri de canalizare (inclusiv cămine de racord), 2 stații de pompare ape uzate cu căminele decantoare aferente și 1,2 km conducte de refulare noi.

De asemenea, contractul prevede achiziționarea unui grup electrogen mobil complet echipat în vederea asigurării continuității alimentării cu energie electrică pe timpul desfășurării intervențiilor.

Obiectivele principale ale investiției sunt asigurarea continuității serviciilor furnizate, accesul la apă potabilă de calitate și reducerea riscurilor de poluare a mediului atât pentru populația din zonă cât și pentru turiștii care cresc semnificativ numărul consumatorilor în sezonul estival.

Din cele 50 de contracte de lucrări aferente POIM, 4 se află în stadiul de recepție la terminarea lucrărilor și lunar închidem câte un contract. Este un proiect extrem de mare și de complicat. Sunt 91 de localități din 6 județe; numai în județul Constanța sunt 61 de localități, mai mult de 80% din valoarea proiectului se investește în județul Constanța, ceea ce înseamană că aceste investiții fac bine județului nostru. Despre proiectul de la Năvodari am făcut eforturi susținute și astăzi demarăm această investiție cu încrederea că vom reuși să rezolvăm problemele legate de apă și canal într-o zonă unde în sezonul estival este foarte mare aglomerație”, a precizat la sfârșitul evenimentului Aurel Presură, director general RAJA SA.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța este cel mai reprezentativ proiect integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza a celor 6 județe, din aria de operare și este structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Până în prezent au fost atribuite 38 de contracte (34 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 1.185.732.359,74 lei. Alte 12 documentații de atribuire sunt publicate pe platforma SICAP având o valoare totală estimată de 494.228.260 lei, iar 3 documentaţii de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul lunii martie 2021, având o valoare totală estimată de 349.562.374 lei. Aceste investiții vor contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

 

Biroul de Comunicare

 

Citește mai mult

NOI REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE LA CONSTANȚA ȘI EFORIE SUD

RAJA S.A. a semnat alte patru contracte de lucrări în valoare de peste 100 milioane lei, ce constau în extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în municipiul Constanța și în localitatea Eforie Sud.

 

În perioada următoare, în municipiul Constanța și în localitatea Eforie Sud se vor desfășura ample lucrări de modernizare și dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare a apei uzate.

Contractele de lucrări fac parte din Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, și au ca obiectiv general creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Constanța și din localitatea Eforie Sud.

Contractele derulate în acest exercițiu financiar, vor face ca județul Constanța să beneficieze de cele mai mari investiții în infrastructura de apă și canal de la nivel național. De aceea, vreau să subliniez încă o dată susținerea necondiționată pentru implementarea cu succes a acestor proiecte”, a declarat la deschiderea evenimentului, Președintele Consiliului Județean – Mihai Lupu.

Activitățile de execuție pentru Contractele de lucrări 1, 2 și 3, denumite Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța, sunt grupate pe 3 loturi și acoperă 159 de străzi din aproape toate cartierele constănțene. Astfel, rețeaua de apă potabilă din oraș va fi extinsă și reabilitată, prin înlocuirea conductelor existente, pe o lungime de aproape 40 de km. Sistemul de preluare a apelor uzate menajere va fi și el modernizat și extins în mai multe zone cu probleme, peste 18 km de conducte urmând a fi înlocuite. Legat de aceste ample lucrări de investiții, Președintele ADI Apă-Canal Constanța – Florin Mitroi a precizat: “Foarte importantă este comunicarea cu autoritățile locale, care contează foarte mult în derularea acestor contracte. Noi, administrațiile locale trebuie să ne implicăm activ și să dăm tot concursul petru finalizarea lucrărilor la termen și în conformitate cu cerințele contractuale.”

Lucrările de investiții din municipiul Constanța derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare însumează peste 460 milioane lei și sunt executate în cadrul a 11 contracte de lucrări: 4 în execuție, 5 în faza de debut, 1 în procedura de atribuire și 1 în proiectare. Încă din luna aprilie 2020 au fost demarate lucrările de reabilitare a conductelor magistrale în mai multe zone ale orașului Constanța, prin înlocuirea conductelor vechi, uzate, cu conducte noi din polietilenă. Tot în executare se află și reabilitarea conductelor de aducțiune din incinta stațiilor de pompare Călarași, Caragea Dermeni și Palas pe o lungime de 6.500 m.

Din cauza gradului mare de deteriorare a vechilor conducte, în majoritatea zonelor lucrările sunt mult îngreunate, echipele din teren depunând un efort susținut pentru a realiza intervențiile fără a determina disfuncționalități majore în furnizarea apei și fără a afecta infrastructura edilitară existentă în teren (cabluri sau conducte pentru alte utilități).

 • CL1 – Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța – Lot 1 are o valoare totală de 41.823.989,90 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 20 de luni. Acesta vizează lucrări de reabilitare prin înlocuirea rețelei de distribuție a apei pe o lungime de 21.039 ml, 123 cămine de vane, 2704 branșamente și 202 hidranți de incendiu subterani și supraterani, dar și extinderea și reabilitarea a aproape 6.250 ml rețea de canalizare, 183 de cămine de vizitare și 264 de racorduri.

Lucrările se vor desfășura pe 87 de străzi din mai multe cartiere constănțene, respectiv: Km. 4, Km.5, Km 4-5, Viile Noi, Medeea, Brătianu, Abator, Inel 2, Coiciu, Tomis II, Tomis III, Piața Chiliei, Faleză Nord.

 • CL2 – Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța – Lot 2 cuprinde investiții în valoare totală de 19.723.253,97 lei cu TVA. Acestea se vor desfășura pe parcursul a 16 luni și prevăd extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată pe alte 45 de străzi din zonele Centru, Icil, Casa de Cultură, Trocadero, Tomis I, Tomis III, Coiciu, Palas. Obiectivele acestui contract sunt extinderea și reabilitarea, prin înlocuire a conductelor de apă, pe o lungime totală de 10.035 ml, cu 75 cămine de vane, 1046 branșamente și 137 hidranți de incendiu subterani, precum și extinderea si reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de 5.605 ml, cu 187 cămine de vizitare și 181 racorduri de canalizare.
 • CL3 – Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța–Lot 3 are valoarea totală de 22.958.436,76 lei cu TVA și termenul de execuție 16 luni. Lucrările la infrastructura de apă propuse sunt reabilitatea rețelei de distribuție a apei potabile, prin înlocuirea a 7.628 ml de conducte, 75 cămine de vane, 624 branșamente și 65 hidranți de incendiu subterani și supraterani. Pentru sistemul de canalizare sunt prevăzute lucrări de extindere și modernizare a 6.349 ml conducte de preluare a apelor uzate, 192 cămine de vizitare și 488 racorduri de canalizare. Investițiile se vor executa pe 27 de străzi din zona Centru.

Legat de aceste investiții, Primarul  Municipiului Constanța – Vergil Chițac a dorit să reamintească faptul că “În următorii 3 ani, în municipiul Constanța, vor fi înlocuiți 72 de km de conducte din rețeaua de apă și alți 35 de km din rețeaua de canalizare. Toate aceste lucrări vor atrage în Constanța fonduri europene în valoare de 96 de milioane de euro. Din păcate,  lucrările aduc cu ele și un disconfort care va fi creat în timpul execuției. Vor fi afectate străzi din oraș pe o lungime de peste 150 de km. Ne cerem scuze anticipat pentru acest inconvenient și vă oferim garanția că vom face tot ce ne stă în putință pentru a asigura fluența traficului rutier”.

Pentru orașul Eforie a fost semnat astăzi, contractul de lucrări 9, CL9 – Reabilitare rețele de distribuție, rețele de canalizare Eforie Sud, județul Constanța. Valoarea contractului este de 18.179.001,68 lei cu TVA, iar termenul de execuție15 luni. 13.626 ml de rețea de apă și 1.902 ml de rețea canalizare vor fi reabilitați prin înlocuirea conductelor vechi cu conducte noi, pe 26 de străzi din localitatea Eforie Sud. Instalația de distribuție a apei va fi echipată cu 4 senzori pentru măsurarea presiunii apei în cămine de monitorizare. Aceștia vor transmite informații direct în sistemul SCADA, care va fi extins. Lucrările de modernizare pe rețeaua de distribuție a apei mai includ 74 cămine de vane, 760 branșamente și 116 hidranți de incendiu subterani, în timp ce pentru sistemul de preluare a apelor uzate sunt prevăzute 50 de cămine de vizitare, 129 de racorduri de canalizare și extinderea Dispeceratului SCADA în Stația de epurare ape uzate Eforie Sud pentru integrarea a 8 stații de pompare ape uzate noi și reabilitate, din Tuzla, Agigea, Costinești și Eforie Nord.

În Eforie Sud, lucrările derulate de RAJA S.A. Constanța prin Programul Operațional Infrastructură Mare vor asigura modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate. Această investiție va contribui la creșterea calității vieții locuitorilor din orașul nostru”, a declarat Primarul Orașului Eforie – Șerban Robert-Nicolae.

Prin implementarea acestor contracte se va realiza îmbunătățirea siguranței și funcționalității sistemului de apă și canalizare, creşterea duratei de viaţă a acestuia, asigurarea calității apei furnizate şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, reducerea pierderilor de apă, dezvoltarea durabilă a ariei de deservire.

Sunt lucrări ample și complexe, care trebuie făcute într-un ritm susținut. Este foare important să ne ținem de termenele de execuție, mai ales că vorbim de două orașe turistice, unde există reglementări foarte stricte în ceea ce privește executarea unor activități pe durata sezonului estival”, a subliniat  Aurel Presură, Director General RAJA SA.

Biroul de Comunicare

 

Citește mai mult

NOI INVESTIȚII DEMARATE ÎN INFRASTRUCTURA DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚELE CONSTANȚA ȘI IALOMIȚA

Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate continuă odată cu semnarea a patru noi contracte de lucrări, în valoare de aproape 220 milioane lei, ce vizează ample investiții pentru asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit pentru creșterea calității vieții consumatorilor din județele Constanța și Ialomița.

La sediul central al RAJA S.A. a avut loc astăzi – 20 ianuarie 2021, semnarea a patru contracte de lucrări derulate în cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, prin  Programul Operațional Infrastructură Mare.

Alături de conducerea societății, reprezentată de Directorul General – Aurel Presură, la eveniment au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Constanța – Mihai Lupu, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța (ADI) – Florin Mitroi și reprezentanți ai primăriilor din localitățile care vor beneficia de investițiile prevăzute a fi finanțate prin cele patru contracte, respectiv: Primarul Municipiului Constanța – Vergil Chițac, Primarul Orașului Techirghiol – Iulian Constantin Soceanu, Primarul Orașului Căzănești – Traian Stelian și Primarul Comunei Topraisar – Stelian Gheorghe.

Mă interesează și urmăresc cu interes toate lucrările de investiții de dezvoltare a infrastructurii din județul Constanța. Aveți tot suportul Consiliului Județean Constanța, iar în mine aveți un partener de încredere pentru implementarea cu succes a acestor proiecte, atât de necesare județului nostru”, a declarat la deschiderea evenimentului, Președintele Consiliului Județean – Mihai Lupu.

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța este cel mai reprezentativ proiect integrat din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov) și este structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. Până în prezent au fost semnate 34 de contracte de lucrări, a căror implementare va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Despre importanța acestor investiții a vorbit și Florin Mitroi, Președintele ADI Constanța: “Fondurile europene sunt o prioritate pentru tot ceea ce înseamnă dezvoltare. Cu toții trebuie să ne asumăm și să sprijinim activ toate aceste proiecte derulate cu bani europeni, pentru că ele aduc un plus valoare calității vieții. Aceste investiții în infrastructură pot schimba radical și în bine viața tuturor cetățenilor.”

La rândul său, Primarul  Municipiului Constanța – Vergil Chițac a vorbit despre necesitatea investițiilor : “Principalul meu indicator este să cresc nivelul de calitate al vieții constănțenilor, de aceea salut și susțin orice investiție pe parte de infrastructură în orașul nostru. Am convingerea că prin aceste proiecte, dar și prin profesionalismul celor de la RAJA SA., municipiul Constanța va avea cel mai modern sistem de alimentare cu apă și canalizare”.

Contractele semnate astăzi sunt:

 • CL 4 – Rețele apă și canalizare în zona periferică a Municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia
 • CL 10 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța
 • CL 45 – Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei
 • CL 48 – Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare

 

La final, directorul general RAJA S.A. – Aurel Presură a declarat: “Deși este un proiect amplu de modernizare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare, ne bucurăm că suntem în grafic în ceea ce privește desfășurarea procedurilor de achiziție, dar și a lucrărilor. De aceste investiții vor beneficia peste 700.000 de locuitori, iar procentul populației, din aria de operare, branșată la sistemul de alimentare cu apă va crește de la 90,6% la 99,66%”.

 

PREZENTAREA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI SEMNATE ASTĂZI

Contractul de Lucrări  Rețele apă și canalizare în zona periferică a Municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare a apei uzate și reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate în Municipiul Constanța, continuând astfel procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.

Investiția, în valoare totală de 51.461.137,45 lei cu TVA, se va derula pe o perioadă de 20 de luni și vizează 5 obiective:

 1. Extindere rețea de distribuție apă, pe o lungime totală de 11.163 m, cu 210 branșamente noi la consumatori, inclusiv cămine de branșament, și 101 hidranți de incendiu subterani, în zonele Palazu Mare, Dedeman, Campus Universitar, Coiciu, Palas, Veterani;
 2. Reabilitare rețea de distribuție apă pe o lungime de 8.723 m, cu 171 branșamente de apă la consumatori și căminele aferente, dar și reabilitarea a 62 de hidranți de incendiu subterani și supraterani;
 3. Extindere rețea de canalizare menajeră pe o lungime totală de 13.587 m, cu 407 racorduri noi la consumatori, inclusiv cămine de vizitare, în zonele Palazu Mare, Dedeman, Campus Universitar, Coiciu, Palas, Veterani;
 4. Construire 12 stații de pompare și conducte de refulare noi în lungime totală de 4.283 m;
 5. Reabilitare conducte de refulare ape uzate în stațiunea Mamaia, pe o lungime totală de 3.681 m.

La finalizarea lucrărilor în Municipiul Constanța, obiectivul privind gradul de conformare preconizat în cadrul POIM, în concordanță cu prevederile Directivei 98/83/EC, va fi atins atât pentru infrastructura de apă potabilă cât și pentru cea de canalizare.

Contractul de Lucrări Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța are o valoare totală de 39.557.126,34 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 22 de luni.

Investiții în localitatea Techirghiol

 • Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 12.742 m și reabilitare branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 821 buc;
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 8.306 m, noi branșamente la consumatori, cămine de branșament – 245 buc și hidranți de incendiu subterani – 38 buc;
 • Reabilitare rețea de canalizare pe o lungime totală de 4.255 m și reabilitarea a 296 racorduri, inclusiv 116 cămine de vizitare;
 • Extindere rețea canalizare pe o lungime de 10.328 m, 429 racorduri noi și 267 cămine de vizitare;
 • Stație nouă de pompare apă potabilă – SPH (Str. George Enescu);
 • Reabilitare stație de pompare apă uzată SP1 și a căminului de vane adiacent;
 • Puncte de măsură presiune.

Investiții în localitatea Biruința

 • Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 4729 m, reabilitare branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 119 buc și 45 hidranți noi de incendiu;
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă pe o lungime totală de 2891 m, noi branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 62 buc și 28 de hidranți noi de incendiu.

Toate lucrările prevăzute a se realiza în cadrul acestui contract vor fi dotate cu sistem SCADA care să permită citirea informațiilor de funcționare de la distanță și va fi integrat în sistemul Dispeceratului Central RAJA, în vederea operării automatizate.

Contractul de Lucrări Surse de apă Căzănești, Fetești, Țăndărei. Stații de tratare Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești, Țăndărei. Reabilitare rezervoare Fetești, Țăndărei, Căzănești. Reabilitare stații de pompare Căzănești, Dridu, Fetești, Țăndărei

Investiția are ca obiectiv principal îmbunătățirea calității apei tratate în Gospodăriile de apă din localitățile Căzănești, Dridu, Fierbinți Târg, Fetești și Țăndărei din județul Ialomița, prin reabilitarea forajelor existente și realizarea a 13 foraje noi. Valoarea totală a contractului este de 59.787.605,34 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 24 de luni.

Contractul de Lucrări Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare în valoare totală de 68.820.906,36 lei cu TVA, prevede realizarea în incinta Stației de epurare a apelor uzate Constanța Sud a unei instalații de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare Constanța Sud, Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin. Termenul de execuție a lucrării este de 30 luni din care 6 luni proiectare și 24 luni execuție lucrări.

Investiția propune introducerea în cadrul procesului de tratare a apei uzate din Stația de epurare Constanța Sud a unor echipamente și instalații de tratare și uscare a nămolului rezultat în urma procesului de epurare din stațiile Constanța Sud, Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin, având ca obiectiv valorificarea energetică a nămolului în vederea scăderii costurilor de gestionare a acestora.

Biogazul rezultat în urma reabilitării rezervoarelor de fermentare din stația de epurare Constanța Sud va fi valorificat prin producerea de energie electrică și calorică necesare atât instalației de uscare termică a nămolului deshidratat cât și consumatorilor din stația de epurare Constanța Sud.

Investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente de monitorizare, control și achiziții de date (SCADA) integrate în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.

Prin acest proiect se va realiza tratamentul eficient al nămolurilor rezultate în urma procesului de tratare/epurare și depozitarea acestuia în condiții adecvate, îmbunătățirea siguranței în exploatare, prin înlocuirea instalațiilor mecanice și electrice cu durata de funcționare depășită, protejarea şi îmbunătăţirea ecosistemelor terestre şi acvatice prin reducerea riscului de poluare.

Biroul de Comunicare

Citește mai mult