Category Archives

Category Name: Evenimente

Noi investiții în infrastructura de apă și canalizare din Municipiul Onești

A fost semnat ultimul contract de lucrări din cadrul Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta are o valoare de peste 51 milioane lei și vizează ample investiții în vederea îmbunătăţirii calităţii apei destinate consumului uman şi dezvoltării infrastructurii de apă potabilă, pentru creșterea calității vieții consumatorilor din municipiul Onești.

RAJA S.A. a semnat astăzi – 27 ianuarie 2021, la sediul Centrului Zonal Onești, Contractul de lucrări Facilități noi de captare și tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în municipiul Onești, în cadrul Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Alături de conducerea societății, reprezentată de Directorul General – Aurel Presură, la eveniment au fost prezenți Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța (ADI) – Florin Mitroi și Primarul Municipiului Onești – Victor-Laurențiu Neghină.

Proiectul Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești, în valoare de 276 milioane lei, este unul dintre cele mai reprezentative proiecte integrate din domeniul alimentării cu apă potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează investiții pe raza municipiului Onești și este structurat în cadrul a 3 contracte de lucrări și 3 contracte de servicii a căror implementare va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman, conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Contractul semnat astăzi, ce are drept componentă principală construirea unei stații de captare și tratare a apei, ca sursă alternativă de apă pentru Onești, va fi din punctul meu de vedere cea mai importantă investiție implementată în municipiul nostru. Practic, odată cu finalizarea acestui proiect, Oneștiul nu va mai avea întreruperi de apă. În calitate de reprezentant al administrației publice locale și partener în implementarea acestui proiect vă asigur de toată colaborarea și implicarea mea, astfel ca tot ce ține de noi să se materializeze în cel mai scurt timp”, a declarat primarul Municipiului Onești, Victor-Laurențiu Neghină.

Despre importanța acestor investiții a vorbit și Florin Mitroi, Președintele ADI Constanța: “În calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, vreau să vă asigur de un sigur lucru: chiar dacă sunteți departe de noi ca teritoriu, vom ține întotdeauna cont de nevoile dumneavoastră în aceeași măsură ca de nevoile celorlalți membri. Acest proiect, în valoare de peste 275 milioane lei este dovada că avem un scop bine definit, și anume acela de a furniza locuitorilor de aici apă și servicii la standarde europene, astfel încât să protejăm sănătatea tuturor, dar și mediul înconjurător. Aveți încredere că o echipă competentă și motivată lucrează pentru dumneavoastră!

Contractul de Lucrări  Facilități noi de captare și tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în municipiul Onești are o valoare totală de 51.401.987 lei cu TVA și se va derula pe o perioadă de 24 de luni, dintre care 6 luni – proiectare și 18 luni – execuția lucrărilor.

Având în vedere că municipiul Onești are ca sursă unică de alimentare cu apă barajul de la Valea Uzului, în timp aceasta s-a dovedit a fi o mare problemă pentru asigurarea apei în ritm continuu. Astfel, s-a impus identificarea unei soluții fiabile care să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă. Prin acest contract se va realiza o nouă captare de apă de suprafață din râul Trotuș, o stație de tratare și una de clorinare, un rezervor nou de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 7500 mc, o nouă statie de pompare apă potabilă, precum și 7 km de aducțiune. Totodată, rezervorul de 10.000 mc de la Cuciur va fi reabilitat împreună cu stația de clorinare și rețelele din incinta Gospodăriei de Apă Cuciur.

“În momentul în care RAJA S.A a preluat rețeaua de apă și canalizare din municipiul Onești, prima noastră grijă a fost să realizăm un serviciu de calitate, întrucât, la momentul preluării, la Onești apa se furniza cu program. Din acel moment ne-am angajat să furnizăm apa potabilă în regim de continuitate, acest lucru nefiind posibil fără investiții, care s-au făcut în primă fază din fonduri proprii, iar ulterior am demarat acest proiect de peste 57 milioane euro cu finanțare europeaă. Închei prin a spune că Oneștiul va fi un oraș model la nivel de țară în ceea ce privește eficiența sistemului de alimentare cu apă și canalizare”,  a declarat Directorul general RAJA S.A. – Aurel Presură, la finalul evenimentului.

Investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente SCADA, care permit citirea parametrilor de funcționare și integrarea acestora în sistemul centralizat al RAJA S.A.

Contractul de lucrări semnat astăzi încheie lista contractelor prevăzute în  cadrul Proiectului. La finalizarea lucrărilor în Municipiul Onești, obiectivul privind gradul de conformare preconizat în cadrul POIM, în concordanță cu prevederile Directivei 98/83/EC, va fi atins atât pentru infrastructura de apă potabilă cât și pentru cea de canalizare. Prin implementarea proiectului se asigură accesul la servicii publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și dezvoltarea durabilă a zonei.

Citește mai mult

RAJA A SEMNAT DOUĂ NOI CONTRACTE DE LUCRĂRI DERULATE ÎN CADRUL POIM

RAJA S.A. continuă extinderea și modernizarea

rețelelor de apă-canal în aria de operare

 

RAJA S.A. Constanța a semnat astăzi, 16 noiembrie 2020, în prezența Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța – dl. Florin Mitroi și a Directorului General al RAJA S.A. – dl. Aurel Presură, două noi contracte de lucrări derulate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Acestea vizează modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și tratare a apei uzate în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța și în municipiul Onești, județul Bacău.

 

            CL 21 – Rețele apă și canalizare Valu lui Traian

Contractul de lucrări Rețele de apă și canalizare Valu lui Traian reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate din aria de operare a RAJA S.A., continuându-se astfel procesul investițional derulat prin Programele ISPA, SAMTID și POS Mediu de creare a sistemelor regionale în sectorul apei.

Contractul face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020, în valoare totală de 593.184.900 Euro (2.662.688.783,50 lei), finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Această investiție, în valoare totală de 115.573.244,72 lei, se va derula pe o perioadă de 22 de luni și vizează 5 obiective:

 1. Reabilitare rețea de distribuție apă, pe o lungime totală de 9.872 m și reabilitare branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 649 buc;
 2. Extindere rețea de distribuție apă pe o lungime de 13.581 m și noi branșamente la consumatori, inclusiv cămine de apometru – 879 buc;
 3. Extindere rețea de canalizare pe o lungime totală de 28.299 m și racorduri noi la consumatori – 1.938 buc;
 4. Stații de pompare ape uzate menajere, cămine de decantare și conducte de refulare: 9 stații de pompare apă uzată, 9 cămine de decantare înaintea fiecărei stații de pompare apă uzată menajeră, pe rețeaua de canalizare, conducte de refulare aferente stațiilor de pompare în lungime de 8.469 m.
 5. Cămine de reglare debit și monitorizare presiune – 22 buc.

            Toate lucrările prevăzute a se realiza în cadrul acestui contract vor fi dotate cu echipamente care să permită citirea informațiilor de funcționare de la distanță (tablouri locale de automatizare, debitmetre, vane electrice etc.). Echipamentele vor fi integrate în sistemul SCADA centralizat la nivelul RAJA S.A., în vederea operării automatizate.

La finalizarea lucrărilor în localitatea Valu lui Traian, gradul de conformare cu prevederile Directivei 98/83/EC va fi de 100 %, atât pentru infrastructura de apă potabilă cât și pentru cea de canalizare.

CL 1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în municipiul Onești

 

Cel de al doilea contract de lucrări semnat astăzi are o valoare de 71.041.148,42 lei și se derulează în cadrul proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești”.

            Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile existentă în municipiul Onești este de 72,78 km și are o vechime în anumite zone chiar și de 60 de ani. La momentul preluării de către RAJA S.A., aceasta funcționa cu mult peste presiunile de serviciu (cca. 3,5 atm.), ajungând în unele zone chiar și la 8 atm. Din cauza conductelor învechite, aflate într-un stadiu avansat de uzură, se înregistrau frecvent avarii care conduceau la pierderi de apă în sistem, în procent de aproximativ 70%, situație care se reflecta negativ atât în calitatea serviciului, cât și în situația economico-financiară a operatorului.

            Contractul de lucrări se va derula pe o perioadă de 24 luni și are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 1. Reabilitare și extindere rețele de distribuție apă potabilă:
 • extinderea rețelei de distribuție cu apă potabilă pe o lungime de circa 7.000 m;
 • reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă pe o lungime de circa 19.000 m;
 • lucrări speciale: 3 subtraversări de cursuri de ape și 2 subtraversări de cale ferată.
 1. Realizare 4 noi stații de ridicare locală a presiunii (SPH), montate subteran.
 2. Realizare sectorizare rețea de distribuție:
 • 37 cămine de debitmetru ;
 • 13 stații de pompare apă existente (integrate în sistemul SCADA).
 1. Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare apă uzată menajeră:
 • reabilitarea rețelei de canalizare în lungime de 3.500 m;
 • extinderea rețelelor de canalizare cu lungimea de 26.000 m;
 • lucrări speciale: 3 subtraversări de cursuri de ape și 3 subtraversări de cale ferată;
 • 11 stații de pompare ape uzate și conducte de refulare cu lungimea de 6.600 m;
 • 4 stații de pompare apă uzată existente (integrate în sistemul SCADA).

Toate investițiile prevăzute a se realiza vor fi dotate cu echipamente SCADA integrate în sistemul centralizat de dispecerizare al RAJA S.A.

Biroul de Comunicare al RAJA S.A.

Citește mai mult

A fost semnat contractul pentru Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești

Stația de Epurare Constanța Nord a găzduit vineri – 26 iunie 2020, semnarea unui nou contract de lucrări finațat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM): Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, componentă a ProiectuluiDezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”.

La eveniment au fost prezenți directorul general al RAJA S.A. – Felix Stroe, președintele Consiliului Județean Constanța – Marius Horia Țuțuianu, reprezentantul Ministerului Fondurilor Europene – Cătălin Bălan, reprezentanții firmei constructoare și primarul municipiului Onești – Nicolae Gnatiuc.

            Actuala Stație de Epurare din municipiul Onești a fost construită în perioada 1948-1953 și modernizată în anul 1976. Aceasta a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare.

            Prin Contractul de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, în valoare de 80.128.971 lei,  RAJA S.A. va construi o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 de locuitori echivalenți, conform ultimelor tehnologii în materie, beneficiind inclusiv de treaptă de tratare terțiară cu dezinfectare UV a efluentului.

                Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din Municipiul Onești, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane. Astfel, prin realizarea acestei investiții, se vor respecta toți indicatorii de mediu impuși de legislația europeană și națională, contribuind semnificativ la îmbunătățirea și protecția mediului și a sănătății populației aflate în aria Proiectului.

„Este primul pas spre normalitate, după 30-40 de ani în Onești, timp în care, până să vină RAJA la noi, beneficiam de un program de furnizare a apei de numai câte trei ore dimineața și trei ore seara. După trei ani, RAJA a demonstrat că acest serviciu poate fi realizat în Onești în condiții normale, permanent. Mulți oneșteni se pare că au uitat acest aspect, dar noi continuăm să le aducem aminte. Consider că semnarea acestui contract marchează o nouă etapă de ridicare a calității serviciilor către comunitate, premise menite să asigure o dezvoltare durabilă în Onești”, a declarat Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești.

Directorul general al RAJA SA, Felix Stroe, a subliniat importanța acestui proiect, care, odată implementat, scutește municipiul Onești de riscul unor amenzi uriașe din partea Uniunii Europene: „Dacă municipiul Onești nu era declarat eligibil într-un asemenea proiect, ar fi plătit pentru neconformare la cerințele Uniunii Europene amenzi în valoare de aproximativ 47 milioane euro pe an, până la realizarea conformării.”

            În cadrul contractului vor fi realizate următoarele investiții:  

 • CĂMIN DEVERSOR INTRARE – are rolul limitării unui debit de apă uzată admis în stația de epurare pe timp ploios de 385 l/s. Prin manevrarea corespunzătoare (închidere) a stavilei cu acționare electrică, montate la ieșirea către grătarele rare din noua stație de epurare, va permite intrarea unui debit total de 500 l/s spre bazinul de retenție;
 • BAZIN DE RETENȚIE – amplasat după caminul deversor, are rolul de înmagazinare pe timp de ploaie a amestecului de apă uzată și apă de ploaie, în vederea epurării ulterioare a acesteia;
 • STAȚIE DE PRELUARE VIDANJE – este reprezentată de o cameră de recepție a materiilor vidanjabile, pentru a realiza epurarea reziduurilor provenite din tancuri septice;
 • HALA DE PRETRATARE MECANICĂ – include grătare rare, stație de pompare apă uzată, instalație compactă de pretratare și stație automată de prelevare probe;
 • DECANTOARE PRIMARE – cuve din beton armat echipate cu instalații pentru reținerea eficientă a nămolului primar;
 • CAMERĂ DE AMESTEC ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU REACTOARELE BIOLOGICE – echipament tehnologic care realizează amestecul omogen între apa uzată epurată mecanic, nămolul de recirculare și reactivul pentru precipitarea chimică a fosforului;
 • REACTOARE BIOLOGICE – instalații folosite pentru defosforizare biologică și denitrificare;
 • TAȚIE DEZINFECTARE CU UV – la finalul procesului mecano-biologic de tratare a apei uzate, aceasta este condusă către stația de dezinfectare cu ultraviolete, care va avea o eficiență 95-99% asupra apei epurate, înainte de evacuarea în emisar;
 • ĂMINE DE MĂSURARE DEBIT – pentru un control exact al cantității apei intrate în stație și tratate, noul obiectiv va fi prevăzut cu mai multe aparate de măsurare debit, în diverse etape ale procesului de epurare;
 • STAȚIE DE POMPARE SPUMĂ ȘI GRĂSIMI – are rolul colectării și pompării către rezervorul de fermentare anaerobă a grăsimilor reținute în separatorul de grăsimi și spumei din decantoarele primare/secundare;
 • STAȚIE DE POMPARE NĂMOL PRIMAR – are rolul de a transporta nămolul primar către bazinul de stocare și omogenizare a acestuia cu nămolul activat în exces;
 • HALA DE INGROȘARE ȘI DESHIDRATARE NĂMOL – obiectiv dotat cu instalații de îngroșare și deshidratare a nămolului și de preparare-dozare polielectrolit;
 • REZERVOR DE FERMENTARE ANAEROBĂ A NĂMOLULUI –dimensionat pentru asigurarea condițiilor optime de stabilizare anaerobă a nămolului îngroșat;
 • REZERVOR DE STOCARE BIOGAZ – prevăzut cu gazometru cu dublă membrană pentru înmagazinarea biogazului rezultat din procesul de fermentare anaerobă a nămolului;
 • DEPOZIT DE NĂMOL DESHIDRATAT – platforme de depozitare betonate, pevăzute cu sistem de drenaj și acoperiș ușor, permițând stocarea nămolului deshidratat pentru cel puțin 120 de zile;
 • ÎNCHIDERE DEPOZIT DE NĂMOL – la finalizarea lucrărilor de modernizare a stației se vor lua și măsurile de închidere a depozitului de nămol actual. Lucrările de ecologizare a zonei vor include următoarele: terasamente cuvetă pe suprafața nouă, dig perimetral, strat impermeabil de argilă, drenuri colectoare, strat din geotextile de drenare și protecție, conductă colectoare, strat din pământ vegetal, lucrări de înierbare, canal perimetral, puțuri de monitorizare, și dispunere martori de tasare etc..

De asemenea, în cadrul noii stații de epurare vor mai fi realizate conducta de descărcare și canalul de evacuare a efluentului în râul Trotuș. Tot pe parte de infrastructură, stația va avea refăcute toate drumurile, aleile, platformele, împrejmuirile și porțile și va fi prevăzută cu sistem SCADA în vederea operării automatizate.

Citește mai mult

A fost semnat contractul Rețele apă și canalizare Crevedia

La nivelul companiei RAJA S.A. continuăm derularea investițiilor cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, fiind preocupați constant să asigurăm apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Astăzi – 18 iunie 2020, la sediul Centrului Zonal Buftea a avut loc semnarea Contractului de Lucrări 28 – Rețele apă și canalizare Crevedia. La eveniment au participat alături de conducerea societății RAJA S.A., președintele Consiliului Județean Ilfov – Marian Petrache, primarul orașului Buftea – Gheorghe Pistol, președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Alexandru Oprea, primarul comunei Crevedia – Florin Petre și Directorul General al AM POIM – Cristi Mărișteanu.

Prezent la eveniment, directorul general RAJA SA, Felix Stroe a declarat: „Este un contract ambițios, de care oamenii au nevoie. Nu sunt primele investiții din această zonă deservită de compania noastră. Buftea și Crevedia au mai beneficiat de lucrări în valoare de aproximativ 84 milioane lei, iar Corbeanca are sisteme noi de alimentare cu apă și canalizare de peste 38 milioane lei. Ne mândrim că în cadrul celor două proiecte, Programul Operațional Sectorial de Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare, am atras peste 1,1 miliarde euro. Nu a fost ușor, mai ales în condițiile în care aceste programe nu se puteau realiza și fără o cofinanțare din partea RAJA SA, care a asigurat din fonduri proprii peste 110 milioane euro.” 

 Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache a punctat importanța acestor lucrări pentru comunitate: „E o concurență benefică între operatorul de apă de la Ilfov și operatorul RAJA Constanța. De altfel, la ora aceasta, din cele 2 miliarde și vreo 200 de milioane de euro care sunt alocați la nivel național, Raja Constanța ia 600 de milioane euro, iar Ilfov ia vreo 360 de milioane de euro. Trebuie să le mulțumesc pentru că au făcut investiții foarte mari și au ajutat Consiliul Județean Ilfov, preluând o parte din sarcina aceasta a investițiilor. Nu avea România capacitatea să aloce atâția bani, dacă nu erau aceste fonduri europene, să rezolve problema de conformare și dincolo de ea, mai important este să creștem investiția pentru calitatea vieții. Încă o dată, felicitări, să sperăm că această competiție între operatorul de la Ilfov și operatorul de la Constanța va continua în avantajul cetățenilor.”      

Contractul de lucrări semnat astăzi, face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Cele 54 de contracte se află în diferite stadii de implementare:

 • 25 de contracte atribuite (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei;
 • 1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei se va semna în săptămâna 29.06.2020-03.07.2020
 • 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;
 • 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

Finanțarea proiectului este suportată de Comisia Europeană – 440.179.992,19 Euro, bugetul de stat – 67.321.645,86 Euro, RAJA SA – 33.054.818 Euro și Bugetul local – 10.357.176,29 Euro.

Investițiile din acest ambițios program cuprind următoarele lucrări:

 1. Sistemul de alimentare cu apă
 • Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar
 1. Sistemul de canalizare
 • Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi
 • Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

            Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Contractul semnat astăzi, Rețele apă și canalizare Crevedia prevede investiții pe raza Unității Administrativ – Teritoriale Crevedia din județul Dâmbovița în valoare totală 37.660.182,89 lei, astfel:

 • Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 13,5 km și realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu în valoare de 1644.673,4 lei;
 • Construirea unei noi rețele de canalizare menajeră pe o lungime de 16,5 km, cu 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare în valoare de 361.705,81 lei;
 • Realizarea a 9 stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere în valaore de 8.653.803,68 lei.

Tot în comuna Crevedia se află în desfășurare un alt contract de lucrări care vizează extinderea și distribuția de apă potabilă în localitatea Crevedia – „Sursa de apă și stație tratare Crevedia” .

Acesta are o valoare de 4.665.222,66 lei și are termen de finalizare data de 30.09.2020. Lucrările prevăzute în acest contract, respectiv realizarea a 6 foraje noi, extinderea conductei de aducțiune pe o lungime de peste 1 km și modernizarea stației de tratare a apei se află într-un stadiu de execuție avansat, 80% din totalul lucrărilor prevăzute fiind deja finalizate.

Prin aceste investiții RAJA S.A. are în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare a apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului, reducerea pierderilor de apă etc.

Alexandru Oprea, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a precizat că „aceasta este o investiție pe care locuitorii din Crevedia o așteaptă de mult timp. Cunosc procedurile greoaie, din punct de vedere administrativ, care trebuie parcurse în implementarea acestor proiecte. Ne străduim să atragem și noi investiții, prin care să aducem în Dâmbovița serviciile de apă și canalizare în toate comunitățile rurale. Pentru lucrarea de la Crevedia veți avea tot sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița. Cred că apa devine din ce în ce mai mult o resursă strategică națională și, din punctul acesta de vedere, cred că suntem cu toții conștienți că, dacă nu ne protejăm această resursă naturală, nu vom reuși să satisfacem toate cerințele de calitate și de livrarea continuă a acestui produs”.

Primarul Comunei Crevedia – Florin Petre, unul din beneficiarii direcți ai acestei investiții, a subliniat necesitatea acestor lucrări: „Am așteptat de mult această zi pentru că noi, comunitatea din Crevedia, de peste 10 ani ne zbatem și promitem și ajunsesem la momentul în  care nici eu nici cetățenii nu mai credeam că vom semna acest contract de lucrări în acest mandat. Ne bucurăm nespus că am ajuns în această fază, am auzit că avem și un constructor bun; zilele următoare ne vom întâlni să stabilim toate detaliile pentru că mai avem niște lucrări în derulare pe care le-am ținut din termen pentru această investiție. Sperăm într-o colaborare foarte bună cu operatorul, ne bucurăm că ne-am asociat cu o organizație precum RAJA Constanța despre care am înțeles că sunt primii pe țară. Au avut tot sprijinul nostrum și îi asigurăm că vom avea în continuare o bună colaborare.” 

 

Citește mai mult

A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REABILITARE ȘI EXTINDERE A SISTEMULUI DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PE RAZA U.A.T. OVIDIU, CUMPĂNA ȘI AGIGEA

Investitii derulate de RAJA S.A. prin

Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale

Ovidiu, Cumpăna și Agigea.

Joi – 12 iunie 2020, la sediul Stației de Pompare și Tratare Palas Constanța a fost semnat Contractul de Lucrări 22 (CL 22) “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatatea Agigea. Rețele apă Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna, Poiana.​”

La eveniment au fost prezenți, alături de conducerea societății RAJA S.A., președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, primarul orașului Ovidiu, George Scupra și primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.

Contractul are o valoare totală 67.835.525,22 lei și vizează investiții pe raza a 3 UAT din județul Constanța în 5 localități (Ovidiu, Poiana, Agigea, Lazu, Cumpăna), o parte dintre acestea aparținând Consiliului Județean Constanța.

Principalele lucrări în cadrul contractului sunt:

UAT CUMPĂNA

Sistemul de alimentare cu apă U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) m 1.829 1.108.890,56
2 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) m 4.330 2.555.712,23

Sistem de canalizare menajeră U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Rețea canalizare (nouă) m 5.969 5.168.919,12
2 Conductă refulare (nouă) m 734 305.722,21
3 Stații pompare ape uzate (noi) buc. 3 1.314.940,06

UAT OVIDIU

Sistemul de alimentare cu apă U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) m 2.472 2.286.256,07

Sistem de canalizare menajeră U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Rețea canalizare (nouă) m 12.672 7.740.025,84
2 Conductă refulare (nouă) m 899 365.289,28
3 Stații pompare ape uzate (noi) buc. 1 482.956,00

UAT Agigea

Sistemul de alimentare cu apă U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Stații pompare apă (noi) buc. 1 162.402,27
2 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) m 8.526 3.553.146,73
3 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) m 9.343 6.573.790,77

Sistem de canalizare menajeră U.M. Ind. Fizici Valoare lei
1 Rețea canalizare (nouă) m 9.434 7.406.070,33
2 Rețea canalizare (reabilitată) m 911 791.025,56
3 Conductă refulare (nouă) m 882 497.445,82
4 Stații pompare ape uzate (noi) buc. 3 1.150.959,81
5 Stații pompare ape uzate (reabilitate) buc. 1 293.861,35

Contractul de lucrări face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța realizat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020. Acesta a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare. Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 (trei) ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

      În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitate Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

      Proiectul are o valoare de peste 593 milioane Euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din cadrul a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

      Pornind de la Master Plan-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă:
 • Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locaţii cu întreg sistemul necesar
 1. Sistemul de canalizare:
 • Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km
 • Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 unităţi
 • Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi
 • Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unităţi
 • Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

 

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Evoluţia implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

 • 23 de contracte atribuite (19 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 668.478.666,54 lei;
 • 11 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 581.364.468,30 lei;
 • 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

 

Contribuția Operatorului Regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 138.902.230,70 Lei (33.054.818 Euro).

 

 

 

Citește mai mult

Vizita de lucru a Ambasadorului Statului Israel în România la RAJA SA Constanța

În ultimii ani, RAJA S.A. Constanţa a reuşit să se impună, atât în țară cât și peste hotare, în rândul operatorilor de profil. Calitatea serviciilor furnizate, recunoscută prin certificările europene, răspunde tuturor cerinţelor şi solicitărilor internaţionale din domeniul apei, calitate certificată şi de relaţiile de colaborare cu cei mai mari specialişti din lume, dar şi de comunicarea cu cele mai înalte foruri administrative ale unor ţări aflate pe primul loc în ceea ce priveşte tehnologiile de vârf.

Ca o recunoaștere a relațiilor de colaborare între RAJA SA Constanța și companii din Israel, în data de 11 februarie 2020, Excelența Sa Ambasadorul Statului Israel în România – Domnul David Saranga a efectuat o vizită de lucru la RAJA SA Constanța.

Colaborarea dintre RAJA SA Constanța și Ambasada Statului Israel se va concretiza prin numeroase manifestări atât în România cât și în Israel, iar prin implementarea tehnologiilor performante, beneficiari vor fi utilizatorii serviciilor de apă și canalizare.

Pe parcursul întâlnirii, Ambasadorul Statului Israel în România a precizat că unul dintre scopurile mandatului său este o colaborare mai bună între cele două țări în domeniul economic.

„Unul dintre scopurile în mandatul meu este să vedem cum putem să colaborăm în mediul economic; acesta este viitorul! Relația diplomatică dintre Israel și România este la cel mai înalt nivel, chiar este un parteneriat strategic. Colaborarea dintre țările noastre se face pe mai multe domenii, dar domeniul economic are un potențial mult mai mare decât este văzut în realitate și avem multe companii din Israel care funcționează aici, există multă tehnologie implementată în România, dar potențialul existent este mult mai mare și de aceea mă aflu la Constanța”, a declarat Excelenta Sa David Saranga.

În ceea ce privește parteneriatul cu RAJA Constanța, început cu mulți ani în urmă, acesta are la bază o problemă comună: viitorul incert al apei și interesul ambelor părți de a implementa cele mai bune soluții pentru prezervarea acestei resurse vitale.

Ambasadorul Statului Israel în România a continuat: „Am auzit multe despre RAJA înainte să vin în România, în această vizită la Constanța, și am observat că tot ceea ce am auzit nici nu atinge realitatea. Ceea ce ați reușit să faceți aici la Constanța, trebuie făcut cunoscut, fiind un exemplu pentru alte județe și alte orașe din România.

Acum mai mult ca niciodată, observăm un interes subit la nivel global privind tehnologiile din Israel în domeniul apei. România este pentru noi o prioritate. Țările noastre sunt parteneri naturali și împărtășesc aceleași valori democratice, precum și aceea de a face lumea un loc mai bun. România și Israel se bucură astăzi de cooperarea în mai multe domenii. Datorită acestei cooperări din ultimii ani avem un număr record de povești din sectoare diferite precum agricultura, IT, cyber, medical, energie și securitate. Planeta se află într-o criză a apei, care va deveni mai severă în perioada următoare. Lipsa sau reducerea resurselor de apă va conduce la instabilitate politică și socială. Chiar dacă această criză a apei se suprapune cu problemele mult discutate a schimbărilor climatice, acestea sunt diferite în multe aspecte. Criza apei este mai acută și mai concretă pentru că se concentrează pe o singură resursă fără de care umanitatea nu poate supraviețui. România este bogată în resurse de apă, pentru moment, însă viitorul trebuie asigurat. Trebuie să ne gândim cum să gestionăm și să folosim concret această bogăție pe care o aveți. Israelul  este o țară a inovațiilor, acolo unde creativitatea întâlnește nevoile. Lumea întreabă care este succesul Israelului și răspunsul meu este: nu am avut o altă alternativă; când a existat o lipsă atunci am trebuit să să fim creativi. Și acesta este un adevăr în orice domeniu, mai ales în domeniul apei. Astăzi Israelul contribuie foarte mult la nivel global pentru rezolvarea problemelor de managementul apelor uzate, filtrarea apei, desalinizarea, precum și optimizarea rețelelor de apă. Israelul are foarte multe soluții inovatoare care pot fi de folos României. De aceea am discutat cum putem să ducem această colaborare la un nivel mai înalt”.

În urma acestei vizite au fost luate în calcul și analizate mai multe programe de colaborare fiind elaborat chiar și un grafic în acest sens. Astfel, în luna septembrie a acestui an, Constanța va găzdui una dintre cele mai mari expoziții de echipamente și tehnologie de ultimă generație, la care vor fi prezenți lideri mondiali din mai multe domenii.

„Colaborarea companiei RAJA cu companii de specialitate din Israel a fost fructuoasă și în cazul sistemului de comunicare a datelor de la Centrul de Excelență Motorola; dezvoltăm aceste tehnologii în continuare și este normal să ne orientăm spre vârful tehnologic mondial. Implementăm Programul Operațional de Infrastructură Mare și desfășurăm licitații la care invităm partenerii noștri să se prezinte și să își susțină tehnologiile. Astăzi RAJA este cea mai modernă companie publică de apă din Europa Centrală și de Est și în continuare punem accentul pe dezvoltarea și implementarea  celor mai noi tehnologii astfel încât, ceea ce oferim cetățenilor să fie calitatea și confortul unei vieți mai bune. Resursa de apă nu este inepuizabilă. Aceasta a devenit motiv de conflicte majore  în diferite țări ale lumii. Trebuie să dezvoltăm tehnologii prietenoase cu mediul. Avem 16 stați de epurare în funcțiune, cele mai moderne. Ceea ce avem astăzi se datorează faptului că am acționat în perspectivă, că am avut strategii pe mai mulți ani și că am apelat la cei mai buni parteneri care existau în domeniu la momentul respectiv. Așa cum și astăzi, prin POIM, care depășește 650 milioane de euro, vom aplica cele mai moderne tehnologii, vom  repara și dezvolta sistemele de apă și canalizare, astfel încât să oferim în continuare cele mai bune servicii. Colaborarea economică cu companiile de specialitate din Israel, sprijinită în continuare de  Excelența Sa, se va amplifica pe viitor”, a declarat Felix Stroe – Director General RAJA SA.

 

E.S. Domnul David Saranga este Ambasador al Statului Israel în România din data de 10 ianuarie 2019. A ocupat funcția de Consilier pe probleme de Politică Externă al Președintelui israelian Reuven Rivlin și funcția de Șef al Departamentului de Legătură cu Parlamentul European în cadrul Ambasadei Israelului la Bruxelles. Înainte de această funcție a mai ocupat postul de Consul pentru Afaceri Publice și Media al Israelului în Statele Unite, a fost responsabil pentru imaginea Israelului în SUA și a fost persoana de legătură a Israelului cu presa americană. E.S. domnul David Saranga vorbeşte limba română şi este ataşat de ţara noastră, mai ales că primul său post, în cariera diplomatică, a fost tot la Bucureşti.

 

Biroul de Presă

Citește mai mult

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020

A fost semnat contractul de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din municipiul Onești

Ministrul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Boloș și directorul general al RAJA S.A. – Felix Stroe au semnat joi, 09 ianuarie 2020, contractul de finanțare pentru aplicarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020”. Proiectul, în valoare de 275,6 milioane lei, aproximativ 58 mil. Euro, a fost prezentat de conducerea RAJA, o săptămână mai târziu, la data de 16 ianuarie 2020, într-o ședință festivă a Consiliului Local Onești, în prezența președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașovean, a primarului municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, a președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, Valentin Saghiu, șefilor de instituții județene și reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene.

Datorită acestui proiect, finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) cu o contribuție RAJA SA în valoare de 16.577.395 lei și UAT Onești în valoare de 4.364.916 lei, peste 35.000 de locuitori ai municipiului Onești vor avea acces la apă potabilă de calitate și vor beneficia de servicii de canalizare la cele mai înalte standarde.

Prin implementarea proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești” se vor realiza:

În domeniul apei potabile: o sursă nouă de apă (captare de suprafață din râul Trotuș), o stație nouă de tratare a apei potabile, o stație nouă de clorinare și o stație reabilitată, un rezervor nou de înmagazinare a apei potabile de 7.500 mc și reabilitarea unui rezervor de apă cu capacitatea de 10.000 mc, o stație de pompare apă tratată, 7 km conductă nouă de aducțiune a apei potabile, 19 km rețele noi de distribuție, 7 km rețele de distribuție reabilitate, 4 stații noi de pompare apă potabilă, sectorizarea rețelei de apă (instalarea de vane de reducere a presiunii în rețeaua de distribuție, astfel încât presiunea medie în rețea să fie de aprox. 3,5 atm.), reabilitarea rețelelor din incinta Gospodăriei de Apă Cuciur și instalarea unui sistem SCADA.

În domeniul apei uzate: o stație de epurare a apelor uzate ptr 41.500 l.e. (cu sistem SCADA), 26 km rețele de canalizare noi, 4 km rețele canalizare reabilitate, 11 stații de pompare apă uzată, 7 km conductă de refulare apă uzată.

Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei, prin stimularea investițiilor private în aria de implementare, asigurarea accesului la serviciile publice de apă și canalizare de calitate, îmbunătățirea calității vieții și a stării de sănătate a populației și dezvoltarea durabilă a zonei.

Pe lângă acest proiect european, RAJA SA Constanţa a mai finanţat, din surse proprii, în localitatea Onești, investiţii/lucrări/dotări în valoare de 30,66 milioane lei, constând în reabilitări/înlocuiri de conducte, dotări cu utilaje și echipamente de intervenție de ultimă generație, reabilitarea/ modernizarea Gospodăriei de Apă Cuciur și a spațiilor de lucru de la nivelul orașului. Toate acestea au fost făcute firesc, în contextul creșterii calității serviciilor oferite și din respect pentru cetățenii municipiului Onesti, cetățeni europeni, care trebuie să beneficieze de servicii de alimentare cu apă și canalizare la cele mai înalte standarde

Citește mai mult

Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est – ediția 2019

Palatul Parlamentului din București găzduiește, în perioada 23 – 25 septembrie 2019, ediția cu numărul 21 a Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, organizat de Asociația Română a Apei.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Felix Stroe – Președintele Asociației Române a Apei, Roxana Mînzatu – Ministrul Fondurilor Europene, Sirma Caraman – Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Lucian Dan Vlădescu – Președinte al Autorității de Audit și Walter Kling, reprezentant al Asociației Internaționale a Apei.

 Alături de specialiști din domeniul apei, interesați de îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului, evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului României, ai Ambasadelor Israelului și Germaniei, specialiști din cadrul Asociației Internaționale a Apei din Ungaria, Republica Moldova, Albania, Austria, Grecia, Spania, Belgia, Olanda și Bulgaria,  exponenți ai structurilor financiare internaționale, ai autorităților publice locale, furnizori de echipamente și tehnologii, consultanți, constructori și operatori regionali din domeniul  alimentării populaţiei cu apă potabilă și al epurării apelor uzate și, nu în ultimul rând, asociații profesionale din țară și din străinătate.

Președintele ARA, Felix Stroe, a dorit să puncteze importanța Forumului Regional al Apei, care reușește să răspundă celor mai exigente cerințe, oferind soluții inovatoare și practice:

Pașii făcuți în modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă au fost făcuți cu greutate, mai ales că toți cei implicați a trebuit să învățăm și, în același timp, să ținem și pasul cu toate schimbările apărute, dar sunt pași care ne-au adus într-o altă etapă. De aceea, pentru reușita tuturor proiectelor de dezvoltare, dar și a celor legislative, sunt vitale comunicarea, transparența, schimburile de experiență, și, nu în ultimul rând, cunoașterea și implementarea celor mai noi tehnologii… Întâlnirile, schimburile de experiență și prezentările din cadrul EXPOAPA, se transformă, de cele mai multe ori, în bune practici ce stau la baza viitoarelor proiecte de dezvoltare”.

Totodată, Felix Stroe a împărtășit celor prezenți că, pentru asigurarea succesului acestor proiecte, reprezentanți ai Asociației Române a Apei vor însoți delegația Ministerului Fondurilor Europene în deplasările la Bruxelles, care au scopul de atragere de fonduri nerambursabile, în vederea susținerii problemelor întâmpinate în cadrul acestui proces.

Potrivit domiei sale, la nivel general absorbția fondurilor europene este încă timidă. „Din păcate, până astăzi, sunt promovate doar 6 proiecte majore și ne dorim ca, până la sfârșitul anului, încă 10 proiecte majore să fie promovate. Problemele, să știți, nu sunt la București; din păcate poblemele sunt la autoritățile publice locale. Pentru că există această autonomie, a autorităților publice locale, care nu înțeleg întotdeauna interesul general. Noi avem un proiect în județul Constanța, este cel mai mare din România, și pe care încă nu putem să-l promovăm pentru că mai sunt autorități publice locale care nu vor să dea hotărâri de Consiliu Local, care desființează hotărârile Consiliului Local, din cele pe care le-au dat, și totul se răsfrânge asupra fondurilor europene, pe care România poate să le absoarbă, dar nu reușește la nivelul corespunzător, bani care rămân la Bruxelles”, a declarat Felix Stroe.

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, a arătat că sectorul de apă atrage investiții semnificative cu finanțare europeană și că trebuie asigurate servicii pentru sustenabilitatea acestora pe termen lung. Aceasta a adăugat că România va continua politica de regionalizare, subliniind că “cetățenii au nevoie de condiții mai bune de viață, de acces la apă de calitate și la servicii de canalizare, drept pentru care vom investi cu prioritate în acest sector, cu accent pe folosirea noilor tehnologii. Am vizitat expoziția de tehnologii din domeniul rețelelor de apă și canalizare și am descoperit că există unele inovative, ecologice, care reduc semnificativ cantitatea de nămol după procesul de epurare. Mai mult, există tehnologii care folosesc sateliții pentru a depista pierderile de apă sau utilizează inteligența artificială pentru diversele componente ale rețelelor. Așadar, vreau ca, pentru viitoarele proiecte, să achiziționăm tehnologii noi. Acestea înseamnă costuri mai mici de mentenanță și sunt mult mai profitabile pe termen lung, cu un impact pozitiv asupra mediului”.

Ministrul Fondurilor Europene a mai precizat că “în următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană se va concentra pe proiectele de apă uzată, dar vor fi finanțate și proiecte de dimensiuni mai reduse pentru accesul cetățenilor la apă potabilă. Totodată, partenerii noștri de la Comisia Europeană urmează să propună prioritizarea investițiilor în apă uzată, astfel încât să existe soluții pentru localitățile cu peste 5.000 de locuitori”.

În prezent există 7 proiecte finanțate prin POIM care au fost aprobate de Comisia Europeană, cu o valoare totală de 1,22 miliarde euro.

Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est cuprinde o serie de conferințe, seminarii și ateliere de lucru precum:

 • Conferința Regională din Sud-Estul Europei Water Loss 2019, în cadrul căreia sunt propuse spre dezbatere teme referitoare la ultimele evoluții, strategii, tehnici și aplicații ale celor mai bune practici internaționale în managementul apei. Conferința este începutul unei serii de evenimente regionale privind pierderile tehnice de apa, derulate de IWA, care completează conferințele de succes bianuale, precum Water Loss 2018, care a avut loc în Cape Town, Africa de Sud, în luna mai 2018, cu peste 500 de participanți din 50 de țări diferite ale lumii. Tema Water Loss 2019 este dezbătută și în sud-estul Europei pentru a răspunde nevoii stringente de creștere a eficienței utilizării apei în această parte a lumii.
 • Seminarul Finanțarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, dedicat operatorilor regionali, își propune să aducă clarificări din partea instituțiilor responsabile, din țară și de la nivelul Comisiei Europene, privind cerințele pentru implementarea proiectelor în infrastructura de apă și de canalizare/epurare prin fonduri europene. Cerințele Comisiei Europene specifice sectorului apei în cadrul POIM, obiectivele principale avute în vedere în cadrul implementării proiectelor din POIM, modalități de consolidare a sectorului apei și cofinanțarea infrastructurii de apă în perioada 2019 – 2020, sunt doar câteva dintre temele propuse spre dezbatere.
 • Workshop-ul Economic Internațional, organizat de ARA în colaborare cu Grupul de Specialiști pentru Economie și Statistică al IWA și în parteneriat cu ANRSC, abordează teme precum: Reglementarea sectorului apei în România și pe plan internațional, Metodologia de adoptare a tarifelor, Eficiența exploatării infrastructurii .
 • Concursul “Instalare Branșament sub Presiune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branșament nou într-o rețea de fontă ductilă aflată sub presiune.
 • EXPOAPA 2019, care reunește reprezentanți a peste 80 de firme producătoare de echipamente și tehnologii pentru îmbunătăţirea performanţelor şi creşterea eficienţei tehnice şi manageriale în sector din țări precum: Germania, Austria, Olanda, Italia, Spania, Turcia, Polonia, Danemarca, Cehia, Franța, România, etc. Într-un spațiu generos, expozanții vor prezenta cele mai noi instalații implicate atât în procesarea și tratarea apei potabile, cât și a celei uzate, dar și sisteme de monitorizare și control.

 

Citește mai mult

RAJA SA Constanţa şi BERD – un parteneriat de succes pentru finanţarea programelor europene

Colaborarea dintre RAJA SA Constanţa şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a început în urmă cu peste 21 ani, în tot acest timp, cele două semnatare devenind parteneri de încredere, garantându-şi reciproc succesul în implementarea şi finalizarea unor programe ambiţioase şi unice la nivel naţional.

Prima colaborare între RAJA SA Constanţa şi BERD a început în anul 1997, odată cu semnarea Acordului de Împrumut pentru finanţarea „Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale, etapa a II-a”. Deasemenea, BERD s-a implicat şi în cofinanţarea Măsurii ISPA Constanţa și a Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

Colaborarea dintre RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare continuă cu un nou contract de credit, în valoare de 25 milioane €, pentru îmbunătățirea serviciilor de apă și apă uzată.

Contractul de Credit a fost semnat astăzi – 17 septembrie 2018, la București, de Președintele BERD – Suma Chakrabarti și Directorul General al RAJA – Felix Stroe. Creditul va fi furnizat în două tranșe, împreună cu granturile de coeziune de la Uniunea Europeană. Necesitatea acestui împrumut este de a cofinanța programele europene privind extinderea și reabilitarea serviciilor de apă și apă uzată, programe ce vor fi realizate în beneficiul a 400.000 de gospodării. Finanțarea va susține și un program de eficientizare a serviciilor de alimentare cu apă, prin sectorizarea și implementarea unui program SCADA la nivelul sistemului de alimentare cu apă din municipiul Constanța.

RAJA este primul operator regional de apă din România ce primește finanțare în cadrul Facilității BERD pentru Infrastructură Durabilă a Apei (SWIFT). Acest fapt are la bază colaborarea pe termen lung a Băncii cu companiile de apă din România în scopul conformării sectorului la Directivele Europene.

Până în prezent, BERD a finanțat 24 de operatori de apă din România, oferind credite ce totalizează 330 milioane € și mobilizând peste 2 miliarde € din fondurile UE pentru utilitățile de apă și apă uzată ale țării.

În România, BERD se numără printre investitorii instituționali de top. Până în prezent, Banca a investit aproape 8 miliarde € în țară, în peste 400 de proiecte. Numai în 2017 a investit 550 milioane € în România. Din această finanțare, peste 500 milioane € au fost furnizate sectorului privat, cel mai înalt nivel din ultimii șapte ani.

În prezent, RAJA își concentrează eforturile asupra implementării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța în perioada  2014 – 2020. Prin investițiile Proiectului, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va crește de  la 50,40 %  la  99,66%  pentru sistemul de alimentare cu apă și de la 64,06%  la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată.

 

Citește mai mult

RAJA a închis ultima filă a POS Mediu

Joi, 28 iunie 2018, la sediul RAJA SA a avut loc festivitatea de semnare a protocoalelor de predare către Unitățile Administrativ-Teritoriale beneficiare, a proprietății investițiilor realizate de RAJA SA Constanța prin POS –Mediu. Este vorba despre investiții în valoare totală de peste 1 miliard de lei, concretizate în lucrări de infrastructură apă potabilă, canalizare și epurare, realizate la standarde europene. Pentru implementarea acestor investiții RAJA SA a asigurat o cofinanțare de peste 56 de milioane de euro, sumă obținută prin contractarea unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Valoarea totală a proiectelor la data semnării a fost de 1.451.363.622 lei, echivalentul sumei de 337 de milioane de euro. Dacă discutăm de absorbția de fonduri europene indiferent de domeniu sau de axă, este al V-lea program ca mărime din  România. Este meritul tuturor, toți am făcut eforturi extraordinare să absorbim această sumă, să o implementăm, să ducem programul la bun sfârșit și România este mai bogată, respectiv regiunea noastră Constanța – Ialomița, cu 337 de milioane de euro” a spus Felix Stroe, directorul general RAJA S.A.

Datorită implementării acestor proiecte, serviciile oferite de RAJA SA respectă standardele europene, întrunind toate condițiile de calitate, atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare.

Prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 -2013, RAJA SA a obținut, la momentul respectiv, cea mai mare finanțare pentru realizarea infrastructurii în domeniul alimentării de apă și canalizare din România, prin finanțarea a cinci proiecte:

 1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);
 2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița: valoare 46.207.187 lei (10.303.295 euro);
 3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța: valoare 26.340.628 lei (6.063.960 euro) ;
 4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov: valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro);
 5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud: valoare 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

 

 1. Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

În valoare totală de peste 1 miliard lei, Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița s-a desfășurat în perioada 2010 – 2015.  A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite – investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 3 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg), cât şi din prisma naturii investiţiilor:

– 11 staţii de epurare noi și reabilitate prevăzute cu treaptă terțiară;

– 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;

– 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;

– 1 staţie de clorare;

– 1 staţie de tratare a apei potabile;

– 33 de puţuri noi și reabilitate;

– 266 Km  extindere și reabilitare reţea de distribuție;

– 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.

Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.

 1. Proiectul Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa

Datorită imposibilităţii asigurării resurselor de finanţare a lucrărilor de branșare/racordare a populației la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare de către Unitățile Administrativ Teritoriale,  în vederea consolidării rezultatelor ce urmau a  fi obţinute prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din regiunea Constanța – Ialomița” și îndeplinirii Directivelor Comisiei Europene privind protecția mediului, RAJA SA a demarat la începutul anului 2014 o serie de acțiuni în vederea obținerii finanțării necesare realizării branșamentelor și racordurilor în 15 localități din județul Constanța și 2 localități din județul Ialomița (Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Agigea, Tuzla, Ovidiu, Eforie, Cobadin, Corbu, Techirghiol, Năvodari, Lumina, Valu lui Traian, Limanu, Cernavodă, Dridu și Fierbinţi).

În consecință, a fost obținută finanțarea Proiectului Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa, în valoare de peste 46 milioane lei,   prin  care au fost realizate peste 1.500 de branşamente şi peste 4.000 de racorduri noi, precum şi extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 13,57 Km.

Urmare a implementării proiectului, 11.000 de locuitori au beneficiat de branșamente noi și peste 18.000 locuitori au beneficiat de racorduri noi.

 1. Proiectul Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța

Prin acest Proiect în valoare totală de peste 26 milioane lei,  derulat în perioada  2013 -2015,  au fost realizate următoarele investiții:

 • executarea rețelei de canalizare menajeră prin curgere liberă, în lungime totală de 37,5 km;
 • montarea pompe performante la stațiile existente;
 • instalații de automatizare și transmitere la distanță a datelor tip SCADA pentru fiecare dintre cele trei stații de pompare;
 • achiziționarea a două grupuri electrogene pentru stațiile de pompare deja existente, pentru situațiile când se întrerupe energia electrică;
 • peste 2.000 de racorduri noi;
 • s-au executat lucrări de extindere canalizare menajeră pe un număr de 94 de străzi, iar prin lucrările executate, numărul de gospodării care au fost conectate a fost de 181 din numărul total de 4.500 de gospodării de la nivelul comunei.
 1. Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

În valoare totală de peste 221 milioane lei, Proiectul Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov s-a desfășurat în perioada 2014-2016, investițiile propuse fiind derulate în 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța).

Investițiile au fost împărțite în 4 contracte de lucrări care au vizat realizarea următoarelor obiective specifice:

 • 4,47 km extindere și reabilitare conducte de aducțiune apă potabilă;
 • 19 puțuri noi/reabilitate;
 • 3 rezervoare de înmagazinare;
 • 4 stații de pompare noi/reabilitate;
 • 69,13 km extindere și reabilitare rețea de distribuție;
 • 2 stații noi de tratare a apei;
 • 66,41 km extindere rețea canalizare;
 • 14 stații de pompare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de vacuum nouă pentru sistemul de canalizare;
 • 6,9 km conductă de refulare apă uzată menajeră;
 • 1 stație de epurare.

Proiectul a  reprezentat o etapă semnificativă a politicii RAJA S.A. privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în  județele Constanța și Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.

 1. Proiectul Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Implementarea Proiectului  Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud, în valoare de peste 139 milioane lei, a asigurat în principal creșterea calității apelor tratate descărcate în Marea Neagră, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și implicit creșterea calității apelor de îmbăiere a litoralului românesc din zona Eforie.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 2011-2015,  iar noua stație de epurare are o capacitate de 745 l/s, dimensionarea capacității tehnice fiind pentru 140.000 locuitori echivalenți. Prin introducerea treptei terțiare de tratare a apelor uzate, Stația de Epurare Eforie Sud a devenit una dintre cele mai moderne stații de epurare din România. În plus s-a realizat scăderea riscului de poluare a Lacului Techirghiol şi a Bălţii Tuzla aflate în imediata apropiere a amplasamentului Staţiei de epurare Eforie Sud.

Ca urmare a implementării Proiectelor anterior amintite, putem spune că serviciile oferite de către Operatorul Regional RAJA s-au aliniat la standarde europene, întrunind toate condițiile de calitate atât în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă cât și asigurarea serviciilor de canalizare/epurare.

După terminarea lucrărilor în aceste cinci Proiecte, procentul populației branșată la sistemul de alimentare cu apă în localitățile pentru care s-a obținut sprijinul financiar  a crescut de la 93,1% la 97,7%.  În mod similar, procentul de racordare la rețeaua de canalizare a crescut de la 74,2% la 87,3%.

Citește mai mult