Category Archives

Category Name: Evenimente

Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est – ediția 2018

Cea de-a XX-a ediție a Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est  și-a deschis porție luni – 14 mai 2018, la Palatul Parlamentului din București. Alături de specialiști din domeniul apei, interesați de îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului, evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului și Guvernului României, ai Comisiei Europene, ai autorităților publice locale, exponenți ai structurilor financiare internaționale, specialiști din cadrul Asociației Internaționale a Apei, furnizori de echipamente și tehnologii, consultanți, constructori și operatori regionali de alimentare cu apă și canalizare și nu în ultimul rând asociații profesionale din țară și din străinătate.

Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare/epurare sunt de o importanță majoră și sunt vitale pentru asigurarea calității vieții în toate formele ei. Schimbările din ultimii ani la nivel european au determinat și autoritățile publice din Romănia să acorde atenția cuvenită acestui sector. În ceea ce privește ridicarea calității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, un rol hotărâtor îl au operatorii de profil, cei care au înțeles cel mai bine necesitatea dezvoltării, modernizării și retehnologizării sistemelor centralizate de apă și canalizare, în concordanță cu nevoile cetățenilor.

Investițiile majore din ultimii ani au adus transformări profunde organizatorice și legislative. Pașii mici, dar siguri, făcuți în modernizarea și extinderea sistemelor, s-au făcut cu greutate, mai ales că toți cei implicați au trebuit să învețe și în același timp să țină pasul cu toate schimbările apărute. De aceea, pentru reuşita tuturor proiectelor de dezvoltare, dar și a celor legislative,  sunt vitale comunicarea, transparenţa, schimburile de experienţă și nu în ultimul rând cunoașterea și implementarea celor mai noi tehnologii.

La deschiderea evenimentului au fost prezente câteva nume sonore precum: Rovana Plumb – Ministrul  Fonduri Europene, Dan Lucian Vladescu – Președintele Autorității de Audit, Sirma Caraman –  Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Bogdan Alexa – Președinte ANRSC, Bogdan Pușcaș – Președintele Agenției Națională pentru Achiziții Publice, Susan Goeransson – Director Infrastructură Municipală și de Mediu – BERD, Excelența Sa Tamar Samash – Ambasador  al Statului Israel La București. De asemenea, au participat reprezentanți ai ambasadelor Republicii China, Spaniei, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, reprezentanți ai Asociațiilor în domeniul apei din Ungaria, Republica Moldova, Albania, Austria, Grecia, Spania, Belgia, Olanda și  Bulgaria.

În deschiderea Forumului, Rovana Plumb – Ministrul Fondurilor Europene a vorbit despre provocările viitoare din domeniul finanțărilor cu fonduri nerambursabile: “Ne dăm seama că avem o agendă complexă, destul de dificil de realizat, având în vedere că termenul imediat pentru conformare, potrivit directivelor UE, este 31 decembrie 2018, iar necesarul depășește bugetul țării. La nivelul ministerului sunt două priorități: prima este susținerea și promovarea portofoliului de proiecte pentru actuala perioadă de programare 2014 – 2020, iar a doua este consolidarea politicii de regionalizare, prin realizarea strategiei de regionalizare a sectorului de apă. La nivelul Ministerului Fondurilor Europene, avem aprobate cinci proiecte majore în valoare totală eligibilă de 675 milioane euro. În plus, mai sunt și alte proiecte noi în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, care sunt în stadiu avansat de pregătire. În acest caz, vorbim de Constanța, Satu Mare, Timiș, Cluj, Sălaj, Olt, Ilfov și Dolj. Așadar, 2018 trebuie să fie un an de intensificare a ritmului de aprobare a proiectelor în sectorul de apă. În consecință, la nivelul ministerului am adoptat un plan de măsuri pentru accelerarea procesului de pregătire a proiectelor. Printre acestea se numără și promovarea unor modificări pentru predictibilizarea procesului de emitere a avizelor și autorizațiilor, includerea unor termene limită administratorilor de infrastructură și proprietarilor de rețele edilitare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor solicitate în certificatele de urbanism. O altă măsură vizează demararea demersurilor pentru corelarea investițiilor finalizate din diverse surse sau programe

Președintele ARA și Director General la RAJA Constanța, Felix Stroe, și-a arătat îngrijorarea referitor la modalitatea de implementare a fondurilor europene, adeseori îngreunate de unele administrații locale din România: “Din păcate, acești bani nu ne așteaptă la nesfârșit. Acesta este exercițiul financiar 2014-2020. Va avea eligibilitatea până în 2023. În calitate de președinte al Asociației Române a Apei, pot spune că nu există județ în care să nu avem probleme: primăriile nu dau avizele la timp, nu se emit hotărârile de consiliu local de suport. Din superficialitate, din necunoaștere, din rea-voință. La urma urmei, cu toții venim și plecăm, chiar și primarii, care vin și pleacă, dar rămân comunitățile care nu realizează cerințele directivelor europene. Dincolo de conformare vin amenzile, iar cei care vor avea de suferit sunt cetățenii”, a marcat Felix Stroe.

Pe parcursul celor trei zile, în perioada 14-16 mai 2018, complexul de manifestări a cuprins conferințe, seminarii și ateliere de lucru ce au permis profesioniștilor din domeniul apei să-și facă cunoscute ideile și rezultatele activității lor, să inițieze noi colaborări în soluționarea problemelor ce privesc evoluţia şi dezvoltarea sectorului apei, să se pregătească pentru provocările tot mai complexe generate de ritmul alert al dezvoltării societății.

“Avem schimburi de experiență cu mediul academic, să nu uităm că Asociația Română a Apei are un foarte puternic segment numit Consiliul Tehnico-Științific. Suntem la a XX-a ediție; este o ediție jubiliară, dar nu o ediție festivistă după cum puteți să constatați; acest forum are o creștere exponențială calitativă cu o densitate nemaipomenită și cu siguranță chiar are un rol pozitiv în modernizarea sectorului de apă . Modernizeazarea sectorului de apă înseamnă condiții mai bune de viață pentru cetățeni, condiții mai bune de mediu, înseamnă mai mult confort, mai multă sănătate, înseamnă viață bună pe termen lung”., a declarat Felix Stroe.

Din agenda manifestărilor enumerăm:

Conferința Tehnico-Științifică Internațională Managementul si Utilizarea Eficientă a Apei 2018 –  o continuare a Conferinței Internaționale Soluții Sustenabile în Managementul Apei 2017, a adus în dezbatere peste 20 de lucrări ce relevă orientarea specialiștilor spre soluții importante pentru gestiunea infrastructurii de apă, a resurselor de apă în general. O parte dintre lucrări sunt realizate pe baza unor cercetări desfășurate în parteneriate internaționale, dovedind implicarea cercetătorilor români în teme complexe, multidisciplinare, cu soluții inovative pentru economia generală a ssitemelor de apă.

Seminarul Finanțarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, organizat de ARA, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, este dedicat operatorilor regionali și și-a propus să aducă clarificări din partea instituțiilor responsabile la nivel național, dar și la nivelul Comisiei Europene privind cerințele pentru aplicarea și implementarea proiectelor europene de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare.

Workshop-ul – Reglementări în domeniul apei la nivel internațional, un atelier organizat în colaborare cu Grupul de Specialiști pentru Economie și Statistică al Asociației Internaționale a Apei (IWA) și în parteneriat cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), care au analizat și alte Obiective de Dezvoltare Durabilă, pe lângă accesul universal la apă și îmbunătățirea sanitației, având în vedere influența apei și asupra sănătății, a dezvoltării sustenabile a comunităților, a vieții de pe pămant și din ape. Prin urmare, grupurile au lucrat pentru a dezvolta mecanismele necesare atingerii obiectivelor, inclusiv cele instituționale, financiare și de comunicare cu autoritățile și clienții.

Nu a lipsit nici tradiționala expoziție de echipamente şi tehnologii specializate pentru sectorul apei – EXPOAPA 2018, în cadrul căreia furnizorii de echipamente și tehnologii dedicate apei s-au întâlnit față în față cu utilizatorii acestora (operatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare) promovându-și astfel eficient cele mai noi produse, de la echipamente și instalații variate, pentru apă potabilă și pentru apă uzată la echipamente implicate în procesele de tratare a apei, dar și sisteme de monitorizare și control.

Printre expozanți, s-a numărat, ca în fiecare an RAJA SA, cu un stand dedicat investițiilor derulate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, recent încheiat, dar și cele prevăzute în Programul Operațional Infrastructură Mare.

Citește mai mult

Proiecte de succes cu fonduri europene

S.C. RAJA S.A. a desfășurat în data de 08 noiembrie 2017 o conferință de presă în cadrul căreia conducerea societății a prezentat proiectele cu fonduri europene implementate cu succes în perioada 1998 – 2016, dar și amplul proiect de investiții ce se va derula în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Programul are drept scop conformarea la Directivele europene privind calitatea apei destinată consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate orășenești (91/271/EEC). Totodată, POIM oferă soluții pentru evitarea de către Unitățile Administrativ-Teritoriale, ce fac obiectul investițiilor, a unor penalități, în eventualitatea declanșării procedurii de infringement împotriva României. Astfel, prioritizarea investițiilor în aria proiectului ține cont de angajamentele asumate de România prin Tratatul de Aderare.

Proiectul vizează investiții în 85 de localități din aria de operare a companiei, ce includ 687 km rețele de apă, 267 km conducte de aducțiune, 420 km rețea de distribuție, 44 surse de apă, 48 stații de tratare a apei, 43 de rezervoare, 46 stații de pompare apă potabilă, 576 km rețele de canalizare, 444 km rețele de canalizare, 132 km conducte de refulare, 138 stații de pompare, 6 stații de epurare, 1 stație de valorificare a nămolului.

Cu o valoare estimată la 592 milioane Euro, acesta va fi de departe cel mai amplu proiect de infrastructură de apă și canalizare promovat vreodată în România, și unul dintre cele mai mari la nivel european.

Până la această dată au fost realizate studiile de teren necesare, au fost obținute avize și acorduri și a fost elaborat Studiul de fezabilitate. Dezvoltarea aplicației de finanțare se află într-un stadiu avansat, fiind estimată finalizarea acesteia până la sfârșitul anului 2017. Astfel, odată cu punerea la dispoziție de către Unitățile Administrativ-Teritoriale a amplasamentelor necesare investițiilor, se întrunesc condițiile ca acest proiect, de importanță națională și europeană, să poată demara în prima parte a anului 2018.

Sistemul regional Constanța

Sistemele de alimentare cu apă ale localităților Albești, Pecineaga, Dulcești, Biruința, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Topraisar, 23 August, Moșneni, Mangalia și stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Saturn, localitățile: Limanu, Vârtop, 2 Mai, Vama Veche, Arsa sunt dezvoltate în jurul următoarelor surse de apa brută: Albești, Vârtop, Pecineaga, Dulcești și Biruința.

Dezvoltarea urbană din ultimii ani, în această zonă, a dus la creșterea semnificativă a necesarului de apă și astfel a apărut necesitatea găsirii unei soluții alternative pentru alimentarea cu apă potabilă a zonei de sud a litoralului, soluție denumită Sistemul Regional Constanța. Practic, acest proiect ambițios presupune reabilitarea și extinderea sistemului interconectat de alimentare cu apă potabilă Litoral.

Astfel, se propune realizarea unui sistem regional de alimentare cu apă având ca sursă principală de apă sursa Medgidia, completată cu un aport de debit din sistemul de alimentare Constanța. Debitul provenit din sistemul de alimentare Constanța este dat de efectul de reducere a pierderilor de apă din Constanța ca urmare a măsurilor de reabilitare implementate în acest sistem. În urma acestei investiții vom asigura debitele necesare pentru alimentarea cu apă a localităților din sudul județului Constanța. Mai mult, pentru zona vizată se va asigura astfel o dublă alimentare cu apă, consumatorii din sudul județului beneficiind de continuitatea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și în cazul unor avarii la magistralele de apă.

Valoare investiției pentru realizarea Sistemului Regional Constanța este de aproximativ 60 milioane Euro.

Sistemul zonal Plopeni

Pentru asigurarea cu apă potabilă din suse de mare adâncime, în cadrul POIM s-a prevăzut și inființarea sistemului de alimentare cu apă Plopeni, cu sursa de apă la Plopeni, în lungime de aprox. 35 km. Sistemul va deservi următoarele localități: Plopeni, Movila Verde, Independența, Dumbrăveni, Furnica, Tufani și Fântâna Mare.

Schema generală a sistemului de alimentare cu apă care alimentează cele 7 localități cuprinde extinderi de Gospodării de Apă, stații de tratare noi, rezervoare noi și reabilitate, reabilitări și extinderi de rețele de distribuție, inclusiv aducțiunea care leagă întreg sistemul.

Valoarea investiției este de aproximativ 7 milioane Euro, cu termen de finalizare în 24 luni de la semnarea contractelor de lucrări.

 

Citește mai mult

Bilant RAJA Onești la 100 de zile

La împlinirea a 100 de zile de la preluarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare a apelor uzate din municipiul Onești, SC RAJA SA a organizat o întâlnire cu primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, membri ai Consiliului Local și invitați din instituțiile și societățile oneștene pentru a prezenta stadiul dezvoltării programelor de investiții. Totodată, profitându-se de prăznuirea Nașterii Maicii Domnului, a fost sfințit parcul de rezervoare de apă de pe Dealul Cuciur.

Citește mai mult

Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est 2017

În perioada 15 – 17 mai 2017, Asociația Română a Apei și Patronatul Apei a organizat la București un complex de manifestări reunite în cadrul Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est.

Președintele Asociației Române a Apei, Felix Stroe, a fost cel care a deschis în mod oficial lucrările Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, iar în discursul său a amintit despre importanța serviciilor de alimentare cu apă, dar și despre eforturile făcute de asociație pentru promovarea acestor servicii. „Serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt de o importanță vitală pentru asigurarea calității vieții în toate formele ei. Schimbările din ultimii ani și activitatea Asociației Române a Apei au determinat autoritățile publice să intensifice și să acorde atenția cuvenită acestui sector“, a subliniat Felix Stroe.

(mai mult…)

Citește mai mult