Category Archives

Category Name: Avize

Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE

  

DENUMIRE AVIZ VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 224.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 224.00 lei
Aviz de funcționare 224.00 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 224.00 lei
Asitență tehnică apă / canal 224.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare și branșamente ≤ 110 mm și lungimi < 100 m (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE) 364.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare pentru rețele > 100 m, inclusiv devieri rețele, cu branșamente Dn 110 mm (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE), inclusiv aviz PUG/PUZ 817.00 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≤ 40 mm 133,67 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≥ 50 mm 287,40 lei

 

   

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE  ÎN REGIM DE URGENȚĂ

 

DENUMIRE AVIZ

 

VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 448,00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 448,00 lei
Aviz de funcționare 448,00 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 448,00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)   728,00 lei

Citește mai mult

Documente necesare

LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE CERERII

(ÎN FUNCȚIE DE AVIZUL SOLICITAT)

 

1. AVIZ DE AMPLASAMENT INFORMATIV

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.
 • Plan cadastral (sau plan de situaţie)– 2 ex.

 

2. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP CONSTRUIRE IMOBIL

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie – 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

3. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP RACORDARE LA UTILITĂȚI (ALTELE DECÂT APĂ/CANAL)

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie sau acordul administratorului domeniului public– 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

4. AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE LA SISTEMELE DE APĂ ȘI CANAL

 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Document de identitate
 • Planul de situaţie/cadastral (scara 1:200 sau 1:500) – 2 ex.
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.

 

5. ACORD DE FURNIZARE APĂ/ PRELUARE APĂ UZATĂ

 •  Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis)
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau
  echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de
  informare emis la zi)
 • Autorizatie de construire imobil (sau document echivalent)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE
  NESCHIMBARE) sau acordul administratorului domeniului public
 • Plan de încadrare în zonă
 • Planul rețelelor în incintă
 • Memoriu de specialitate elaborat de proiectant de specialitate agreat
  RAJA SA, ce cuprinde și calculul debitului de apă mediu și maxim

 

6. AVIZ DE DEVIERE REȚELE

 • Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis – care solicită devierea/reamplasarea)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE NESCHIMBARE) aferent lucrărilor de deviere și avize aferente sau echivalent
 • Proiectul de deviere elaborat de un proiectant de specialitate agreat RAJA SA
 • Plan de încadrare în zonă

 

7. AVIZUL OPERATORULUI PENTRU PUG,PUZ, PUD

 • Certificatul de urbanism (implicit planșele cu mențiunea vizat spre neschimbare)
 • Situaţia propusă în PUG, PUZ care va cuprinde propunerea de dezvoltare edilitară funcţie de dezvoltarea urbană (memoriu de prezentare și memoriile pe specialități)
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de apă
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de canalizare
 • Planuri de situaţie cu delimitarea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă şi construcţiilor aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare (coordonate stereo 70)

 

8. AVIZUL OPERATORULUI PRIVIND LUCRĂRI DE EXTINDERE/MODERNIZARE A REȚELELOR DE UTILITĂȚI

 • Documentația tehnică: Studiu de Fezabilitate sau proiect tehnic elaborate în conformitate cu legislația în vigoare
 • Certificat de urbanism în baza căruia se solicită avizul

 

RAJA SA își rezervă dreptul ca, în cazul în care este necesar în procesul de analiză, să solicite documente suplimentare.

 

Citește mai mult