Category Archives

Category Name: Avize

Programul birourilor avize

Depunerea documentației pentru obținerea unui aviz se poate face on-line, accesând link-ul: https://avize.rajac.ro/, sau la Biroul Avize din cadrul Centrului Zonal de care aparțineți.

 

CENTRUL ZONAL LOCALITĂȚI DESERVITE ADRESA TELEFON PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
 

CENTRUL ZONAL CONSTANȚA

Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia. Str. Răscoalei 1907, nr. 5, Constanța 0241 481 113 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Cumpăna, Techirghiol, Lazu, Agigea, Topraisar, Movilița, Potârnichea, Biruința, Costinești și Schitu. Str. Republicii (DN 39) Nr. 1, Eforie Nord 0241481265
 

CENTRUL ZONAL VEST

Medgidia, Valea Dacilor, Remus Opreanu, Cernavodă, Saligny, Faclia, Ştefan cel Mare, Castelu, Nisipari, Mircea Vodă, Satu Nou, Țibrinu, Tortomanu, Siliștea, Țepeș Vodă, Cobadin, Conacu, Viișoara, Băneasa, Adamclisi, Urluia, Zorile, Deleni, Șipotele, Petroșani, Lanurile, Credința, Ciocârlia de Sus, Ciocârlia de Jos, Pietreni, Ion Corvin, Brebeni, Crângu, Rariștea, Viile, Lipnița, Carvăn, Coșlugea, Mereni, Osmancea, Ciobănița, Aliman, Dunăreni, Vlahii, Ostrov, Poarta Albă, Nazarcea, Galeșu, Valu lui Traian, Murfatlar, Siminoc, Canlia și Abrud. Calea Bucureşti, nr. 19, Murfatlar 0241 486 681 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
CENTRUL ZONAL NORD Mamaia Sat și Mamaia Nord, Ovidiu, Poiana, Lumina, Oituz, Sibioara, Năvodari, Corbu, Corbu de Sus, Vadu, Mihail Kogălniceanu, Palazu Mic, Piatra, Săcele, Traian, Nicolae Bălcescu, Istria, Nuntași, Mihai Viteazu, Dorobanțu, Hârşova, Crucea, Crișan, Siriu, Ciobanu, Vadu Oii Str. Tulcei Nr. 1, Ovidiu 0241 481 513 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
CENTRUL ZONAL MANGALIA Mangalia şi stațiunile din municipiu (Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp), 23 August, Pecineaga, Dulceşti, Moşneni, Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albeşti, Arsa, Coroana, Negru Vodă, Cotu Văii, Vârtop, Comana, Pelinu, Tătaru, Măgura, Cerchezu, Căscioarele, Viroaga, Chirnogeni, Amzacea, Casicea, Plopeni, Independența, Movila Verde, Tufani, Fântâna Mare, Dumbrăveni, General Scărișoreanu, Vâlcele, Darabani, Furnica, Olteni, Vânători și Hagieni. Str. Portului, nr. 55, Mangalia 0241 480 066 0241 480 067 (int. 1918) Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
CENTRUL ZONAL INTERJUDEȚEAN Fetești, Țăndărei, Căzănești, Sudiți, Gura Văii (județul Ialomița); Jegălia, Iezeru și Gâldău (județul Călărași). Str. Călărași, Bl. ANS 72, Sc. E,  Parter, Fetești 0241 481 048 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
Șos. București, Bl. 160, Sc. 32, Parter, Țăndărei
CENTRUL ZONAL BUFTEA Buftea, Corbeanca, Ostratu, Petrești, Tamași (județul Ilfov); Cornești, Bujoreanca, Cătunu, Cristeasca, Crivățu, Frasinu, Hodărăști, Ibrianu, Postârnacu, Ungureni, Crevedia, Cocani, Dârza, Mânăstirea și Samurcași (Județul Dâmbovița), Dridu, Dridu-Snagov, Fierbinți Târg, Fierbinții de Sus, Fierbinții de Jos, Grecii de Jos, și Moldoveni (județul Ialomița). Str. Studioului nr. 3, Buftea 0241 481 689 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
CENTRUL ZONAL PREDEAL Predeal, Timișu de Jos, Timișu de Sus și Pârâul Rece (județul Brașov) Str. Eroilor, nr. 28, Predeal 0370 481 932 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00
CENTRUL ZONAL ONEȘTI Municipiul Onești Str. Jupiter nr. 3, Onești 0370 481 841 Luni – Vineri:  09.00 – 15.00

 

Citește mai mult

Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE 

 

 

DENUMIRE AVIZ VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de amplasament 306,21 lei
Aviz de amplasament (racordare la rețea de gaze naturale) 306,21 lei
Aviz de amplasament (racordare la rețea de energie electrică) 306,21 lei
Aviz de amplasament (P.U.Z., P.U.G. CU CTE) 1095,49 lei
Aviz de branșare/racordare 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată PROVIZORIU 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată pentru lucrări: pe conductele de aducțiune, magistrale, distribuție, colectoare unitare, colectoare menajere, colectoare pluviale, conducte de refulare menajere, conducte de refulare pluviale (cu lungimi  mai mici sau mai mari de 100 ml); construcții aferente sistemelor (CU CTE) < 100 m – 469,95 lei

≥ 100 m – 1095,49 lei

Acord de furnizare apă/preluare apă uzată  emis la solicitările terților pentru devieri rețele de apă/ de canalizare ale societații:conducte de aducțiune; conducte magistrale; conducte de distribuție; colectoare menajere/pluviale; conducte de refulare și construcții aferente sistemelor (CU CTE) < 100 m – 469,95 lei

≥ 100 m – 1095,49 lei

Aviz pentru constituirea legală a Asociațiilor de locatari sau proprietari 306,21 lei
Aviz pentru încheierea contractului cu RAJA S.A. a Asociațiilor de proprietari sau locatari 306,21 lei
Aviz pentru contorizarea consumului de apă ( fără / cu CTE) 306,21 lei / 469,95 lei
Aviz date tehnice (I.S.U.- Aviz de Securitate la Incendiu) 306,21 lei
Aviz intrare în legalitate 306,21 lei

Citește mai mult

Documente necesare

LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE CERERII

(ÎN FUNCȚIE DE AVIZUL SOLICITAT)

 

1. AVIZ DE AMPLASAMENT INFORMATIV

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.
 • Plan cadastral (sau plan de situaţie)– 2 ex.

 

2. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP CONSTRUIRE IMOBIL

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie – 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

3. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP RACORDARE LA UTILITĂȚI (ALTELE DECÂT APĂ/CANAL)

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie sau acordul administratorului domeniului public– 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

4. AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE LA SISTEMELE DE APĂ ȘI CANAL

 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Document de identitate
 • Planul de situaţie/cadastral (scara 1:200 sau 1:500) – 2 ex.
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.

 

5. ACORD DE FURNIZARE APĂ/ PRELUARE APĂ UZATĂ

 •  Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis)
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau
  echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de
  informare emis la zi)
 • Autorizatie de construire imobil (sau document echivalent)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE
  NESCHIMBARE) sau acordul administratorului domeniului public
 • Plan de încadrare în zonă
 • Planul rețelelor în incintă
 • Memoriu de specialitate elaborat de proiectant de specialitate agreat
  RAJA SA, ce cuprinde și calculul debitului de apă mediu și maxim

 

6. AVIZ DE DEVIERE REȚELE

 • Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis – care solicită devierea/reamplasarea)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE NESCHIMBARE) aferent lucrărilor de deviere și avize aferente sau echivalent
 • Proiectul de deviere elaborat de un proiectant de specialitate agreat RAJA SA
 • Plan de încadrare în zonă

 

7. AVIZUL OPERATORULUI PENTRU PUG,PUZ, PUD

 • Certificatul de urbanism (implicit planșele cu mențiunea vizat spre neschimbare)
 • Situaţia propusă în PUG, PUZ care va cuprinde propunerea de dezvoltare edilitară funcţie de dezvoltarea urbană (memoriu de prezentare și memoriile pe specialități)
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de apă
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de canalizare
 • Planuri de situaţie cu delimitarea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă şi construcţiilor aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare (coordonate stereo 70)

 

8. AVIZUL OPERATORULUI PRIVIND LUCRĂRI DE EXTINDERE/MODERNIZARE A REȚELELOR DE UTILITĂȚI

 • Documentația tehnică: Studiu de Fezabilitate sau proiect tehnic elaborate în conformitate cu legislația în vigoare
 • Certificat de urbanism în baza căruia se solicită avizul

 

RAJA SA își rezervă dreptul ca, în cazul în care este necesar în procesul de analiză, să solicite documente suplimentare.

 

Citește mai mult