Category Archives

Category Name: Informatii Publice

Acte Normative

Principalele acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societății 

 

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale;

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732
Legea nr. 51 din 8 martie 2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015
OUG nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/89869
Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/183917
Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificarile ulterioare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044
Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73044
Ordinul   ANRSC   (AUTORITATEA   NATIONALA   DE   REGLEMENTARE   PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE) Nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82043
Ordinul ANRSC nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82045
OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83294
Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37723
Legea nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53106
Hotarârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3481
Normativul-Cadru din 23 decembrie 1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3481
Ordinul MLPAT Nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13739
Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor actualizată 2016 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33817
Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35687
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920
Legea nr. 52 / 2003 Transparența decizională în administrația publică, republicată 2013 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

 

Citește mai mult