Category Archives

Category Name: Prezentare

Prezentare

LABORATOR APĂ POTABILĂ – PALAS – Constanţa, Bdul. Aurel Vlaicu, nr. 137 – Tel.  0241/488215

LABORATOR APĂ UZATĂ – CONSTANŢA SUD – Constanţa, Str. Theodor Speranţia, nr. 1 – Tel. 0241/682623

LABORATOR APĂ UZATĂ – MANGALIA – Mangalia, Str. Portului, nr. 54-55 – Tel. 0241/486590

CONTROLUL CALITĂȚII APEI

OFERTĂ SERVICII ȘI TARIFE

 

Laboratoarele de Încercari Apă Potabilă – Palas Constanţa, Apă Uzată – Constanţa Sud şi Apă Uzată Mangalia efectuează încercări fizico-chimice şi bacteriologice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile și indicatori pentru apele uzate şi nămolurile provenite din epurarea acestora, într-un sistem al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Laboratoarele de încercări sunt acreditate RENAR din anul 2007, încercările pentru care s-a obținut acreditarea fiind conform anexelor la Certificatul de reacreditare curentă nr. LI 549/2011.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;

(mai mult…)

Citește mai mult