Category Archives

Category Name: POS

Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

S.C. RAJA S.A. Constanţa a implementat, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Proiectul “Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, judeţul Constanţa”,
cofinanţat în proporţie de 88,16% din Fondul de Coeziune.
Valoarea totală a Proiectului este de 11.565.460 lei (fără TVA), din care 88,16 % reprezintă contribuția Uniunii Europene, 10,84 % reprezintă contribuţia Guvernului României, iar 1 % fiind asigurat din Bugetul local. Valoarea Contractului de Execuţie a Lucrărilor este de 11.165.255,38 lei (fără TVA).

(mai mult…)

Citește mai mult

Executarea Branşamentelor de Apă și a Racordurilor de Canalizare în Regiunea Constanţa – Ialomiţa

La data de 22.10.2010, S.C. RAJA S.A. Constanţa a încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Contractul de Finanţare nr. 102835/22.11.2010 pentru Proiectul: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”.

Proiectul se derulează în 23 de localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanţa” din cele două judeţe şi la finalizarea lucrărilor va asigura mijloacele de conformare cu directivele Comisiei Europene şi respectarea legislaţiei naţionale privind protecţia mediului.

Investiţiile realizate în cadrul Proiectului vor permite unui număr foarte mare de locuitori din 23 de localităţi cu populaţii de peste 10.000 locuitori să beneficieze de servicii de apă şi canalizare.

(mai mult…)

Citește mai mult

Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională

SC RAJA SA Constanţa implementează, în baza Contractului de Finanţare încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (nr. 4734/AK/16.09.2014), Proiectul “Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare  a S.C. RAJA S.A. Constanţa, în perioada 2014 – 2020”, cu termen de finalizare data de 31.12.2015.

(mai mult…)

Citește mai mult

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

 OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Obiectivul general este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei prioritare 1 din POS Mediu (2007 – 2013);
  • Proiectul reprezintă o etapă semnificativă a politicii S.C. RAJA SA Constanța privind reabilitările și extinderile infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare din Regiunea Constanța – Ilfov, continuându-se procesul investițional derulat prin programe cu finanțare nerambursabilă.
  • Preocuparea permanentă de ridicare a nivelului calitativ al serviciilor oferite abonaților săi, a făcut ca S.C. RAJA SA Constanța să demareze al treilea proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin POS Mediu – Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov, conținând lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Buftea, Corbeanca și Constanța.
  • Proiectul în valoare de 49.717.619 Euro are o populație beneficiară de 114.552 locuitori, investițiile propuse fiind adresate unui număr de 3 Unități Administrativ Teritoriale (Buftea, Corbeanca și Constanța), de pe raza a două din județele unde S.C. RAJA SA Constanța își desfășoară activitatea în calitate de Operator Regional: Ilfov și Constanța.
  • Proiectul, a cărui promovare a fost sprijinită constant atât de autoritățile locale (UAT – uri) și județene (C.J. Ilfov și C.J. Constanța) cât și de autoritățile centrale (Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Fondurilor Europene), conține 5 (cinci) contracte de lucrări și 2 (două) contracte de servicii și va aduce beneficii calitative și sociale locuitorilor din zonă.
  • Investiția propusă se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, inclusiv perioada de notificare a defectelor.

(mai mult…)

Citește mai mult

Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

Prezentare succinta a Proiectului

Stația de epurare ape uzate din localitatea Eforie Sud este amplasată între Balta Tuzla și Lacul Techirghiol, la o distanță de circa 22 km de localitatea Constanța.

Stația de epurare primește apa uzată din aglomerările Costinești, Schitu, Tuzla, Eforie, Techirghiol și Agigea și va deserve un număr important de personae, mai ales în perioada verii (140.000 PE).

Stația funcţionează în parametri optimi, asigurând condițiile de mediu impuse prin normele si normativele românești și ale Comunității Europene.

Stația de epurare Eforie Sud a fost reabilitată și construită ca o stație cu treaptă terțiară, cu stabilizarea nămolului activ, pentru funcționarea în condiții de încărcare maximă care are în vedere:

(mai mult…)

Citește mai mult

Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

Obiectivul general al Proiectului

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Constanţa şi Ialomiţa, cu scopul de a îndeplini obiectivele Axei Prioritare I din Programul Operaţional Sectorial Mediu – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, până în 2015.

Obiectivele pe termen lung ale Contractului de Finanţare sunt:

  • Obiectivul 1: realizarea conformităţii cu angajamentele de tranziţie şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane în judeţele Constanţa şi Ialomiţa.
  • Obiectivul 2: realizarea conformităţii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 458/2002, cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004).
  • Obiectivul 3: îmbunătăţirea performanţelor S.C. RAJA S.A. Constanţa, pentru asigurarea viabilităţii financiare şi operaţionale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare.

(mai mult…)

Citește mai mult