Documente necesare

LISTA DOCUMENTELOR ATAȘATE CERERII

(ÎN FUNCȚIE DE AVIZUL SOLICITAT)

 

1. AVIZ DE AMPLASAMENT INFORMATIV

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.
 • Plan cadastral (sau plan de situaţie)– 2 ex.

 

2. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP CONSTRUIRE IMOBIL

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie – 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

3. AVIZ DE AMPLASAMENT ÎN SCOP RACORDARE LA UTILITĂȚI (ALTELE DECÂT APĂ/CANAL)

 • Document de identitate
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, extras de carte funciară și intabulare) – 1 ex
 • Certificatul de urbanism de la primărie sau acordul administratorului domeniului public– 1 ex
 • Memoriul tehnic aferent certificatului de urbanism
 • Planul de situaţie vizat cu ştampila „SPRE NESCHIMBARE” anexat la certificatul de urbanism– 2 ex
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex

 

4. AVIZ DE BRANȘARE/RACORDARE LA SISTEMELE DE APĂ ȘI CANAL

 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de informare emis la zi)
 • Document de identitate
 • Planul de situaţie/cadastral (scara 1:200 sau 1:500) – 2 ex.
 • Plan de încadrare în zonă – 1 ex.

 

5. ACORD DE FURNIZARE APĂ/ PRELUARE APĂ UZATĂ

 •  Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis)
 • Documente de proprietate (act de proprietate pentru imobil sau
  echivalent, plan cadastral, intabulare și extras de carte funciară de
  informare emis la zi)
 • Autorizatie de construire imobil (sau document echivalent)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE
  NESCHIMBARE) sau acordul administratorului domeniului public
 • Plan de încadrare în zonă
 • Planul rețelelor în incintă
 • Memoriu de specialitate elaborat de proiectant de specialitate agreat
  RAJA SA, ce cuprinde și calculul debitului de apă mediu și maxim

 

6. AVIZ DE DEVIERE REȚELE

 • Document de identitate
 • Aviz de Branșare/Racordare (dacă a fost emis – care solicită devierea/reamplasarea)
 • Certificat de urbanism (implicit planuri cu mențiunea VIZAT SPRE NESCHIMBARE) aferent lucrărilor de deviere și avize aferente sau echivalent
 • Proiectul de deviere elaborat de un proiectant de specialitate agreat RAJA SA
 • Plan de încadrare în zonă

 

7. AVIZUL OPERATORULUI PENTRU PUG,PUZ, PUD

 • Certificatul de urbanism (implicit planșele cu mențiunea vizat spre neschimbare)
 • Situaţia propusă în PUG, PUZ care va cuprinde propunerea de dezvoltare edilitară funcţie de dezvoltarea urbană (memoriu de prezentare și memoriile pe specialități)
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de apă
 • Planuri de situaţie (2 ex.) în coordonate stereo 70 pentru sistemul de canalizare
 • Planuri de situaţie cu delimitarea zonelor de protecţie sanitară a surselor de apă şi construcţiilor aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare (coordonate stereo 70)

 

8. AVIZUL OPERATORULUI PRIVIND LUCRĂRI DE EXTINDERE/MODERNIZARE A REȚELELOR DE UTILITĂȚI

 • Documentația tehnică: Studiu de Fezabilitate sau proiect tehnic elaborate în conformitate cu legislația în vigoare
 • Certificat de urbanism în baza căruia se solicită avizul

 

RAJA SA își rezervă dreptul ca, în cazul în care este necesar în procesul de analiză, să solicite documente suplimentare.