GHIDUL ECO-ANGAJATULUI S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA

 • Pentru  a  avea  un  comportament  eco-responsabil  trebuie  ca  la  nivel  de individ, să ne schimbăm mentalităţile şi obiceiurile.
 • Trebuie să fim conştienţi că în fiecare zi, la locul nostru de muncă, avem ocazia  să  reducem  impactul  negativ,  generat  de  activităţile  noastre,  asupra mediului.
 • Putem  oferi  un  exemplu  de  urmat,  adoptând  un  comportament  eco- responsabil la locul de muncă, în viaţa de zi cu zi în general, pentru a lăsa moştenire generaţiilor viitoare, un mediu înconjurător sănătos.
 • Comportamentul  eco-responsabil  este  o  stare  de spirit  care se  referă  în primul rând la adoptarea unor gesturi simple, aparent mici dar cu efect mare.
 • Dacă acţionăm împreună putem să limităm poluarea mediului înconjurător.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE APĂ

 1. Închid robinetul cât timp folosesc săpunul.
 2. Mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet.
 3. Folosesc apa caldă numai dacă este strict necesar.
 4. Ţin cont că locul produselor toxice nu este în reţeaua de canalizare.
 5. Folosesc toaleta fără să arunc hârtie sau alte lucruri, în WC.
 6.  Anunţ în timp util departamentul administrativ, în cazul în care sesisez o defecţiune/pierdere din reţeaua de apă.
 7. Consider APA ca un AUR ALBASTRU.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE ENERGIE

 • Ştiaţi că…?
 • Un televizor în “standby” consumă 45% din curentul electric folosit de un televizor în funcţiune.
 • Reglarea termostatului cu doar 1 grad C mai jos, înseamnă o economie de energie de 7%.
 • Spălarea hainelor la 30 grade C şi nu la 40 grade C,  reduce  consumul  de  energie  cu 40% şi este, în general, la fel de eficientă.
 • Încărcatoarele de  telefon  uitate  în  priză consumă energie, din care 95% se iroseşte.
 1.  Plasez biroul în faţa ferestrei, pentru a putea beneficia de lumina naturală.
 2. Închid sursele de lumină din încăperile neocupate şi orice calculator sau alt aparat care nu este folosit şi consumă energie.
 3. Las liberă calea în faţa sistemului de încălzire/răcire în funcţiune.
 4. Folosesc sistemul de încălzire/răcire fără să activez poziţia max
 5. Închid uşa încăperii pe timpul funcţionării sistemului de încălzire/răcire.
 6. Utilizez becuri, calculatoare şi alte aparate ecologice, cu consum redus de energie, în limita posibilităţilor.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE MATERIALE

 1. Utilizez ca ciornă, partea nefolosită (de pe verso) a colilor tipărite care nu mai sunt utile.
 2. Imprim sau fotocopiez documentele şi mesajele electronice, numai dacă este strict necesar, dacă este posibil în alb-negru şi format faţă vers
 3. Folosesc la imprimantă funcţia de reducere, dacă este posibil, în vederea fotocopierii a două pagini pe o foaie.
 4. Utilizez în limita posibilităţilor, produse ecologice prietenoase cu mediul înconjurător, obţinute cu un consum redus de energie, care pot fi reciclate cu uşurinţă.