Guvernanta Corporativa

RAJA S.A. este o persoană juridică infiintata in temeiul Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni, cu capitalul social  deținut de 34 unități administrativ teritoriale și cu  statut de operator regional.

RAJA S.A. se afla sub  incidența prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuţiile de autoritate tutelară, asupra operatorului regional  RAJA S.A.,  se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa-Canal” Constanta.

Selecție și recrutare

Procedura de selecție și recrutare  pentru organele de conducere  RAJA S.A.. se efectuează în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, Hotarârea de Guvern nr. 722 /2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al SocietățII.

In procedura de selectie a organelor de conducere a intreprinderii publice RAJA S.A, se va avea in vedere si documentul Scrisoare de Asteptari, elaborata si aprobata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal” Constanta, in calitate de autoritate tutelara.

 

Anunt recrutare Director Economic la RAJA SA – Data Publicarii 15 iunie 2021

Continutul dosarului de candidatura – Data Publicarii 15 iunie 2021

Formulare dosar candidatura pentru pozitia Director Economic RAJA SA – Data Publicarii 15 iunie 2021

Profilul candidatului Director Economic la RAJA SA – Data Publicarii 15 iunie 2021

Profilul postului si matricea postului Director Economic la RAJA SA – Data Publicarii 15 iunie 2021

Plan selectie – componenta initiala – Data Publicarii 3 iunie 2021

Anunt – Data Publicarii 21 mai 2021

Proiect plan selectie – componenta initiala – Data Publicarii 21 mai 2021

Anunt – Data Publicarii 12 mai 2021

Anunt – Data Publicarii 15 iunie 2021