Guvernanta Corporativa

RAJA S.A. este o persoană juridică infiintata in temeiul Legii nr.31/1990 ca societate pe acțiuni, cu capitalul social  deținut de 34 unități administrativ teritoriale și cu  statut de operator regional.

RAJA S.A. se afla sub  incidența prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuţiile de autoritate tutelară, asupra operatorului regional  RAJA S.A.,  se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Apa-Canal” Constanta.

Selecție și recrutare

Procedura de selecție și recrutare pentru pozitia de director  general al RAJA S.A.. se efectuează în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, Hotarârea de Guvern nr. 722 /2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al SocietățII.

In procedura de selectie se are in vedere si documentul scrisoare de Asteptari , elaborata si aprobata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal” Constanta.

Plan selectie – data publicarii 28.10.2020

Anunt privind selectia candidatilor – data publicarii 11.11.2020