Prezentare

 

SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN ARIA DE OPERARE A RAJA SA CONSTANŢA ÎN PERIOADA 2014-2020

 

O etapă semnificativă pentru RAJA S.A. este derularea unui nou proiect care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. În acest sens, în data de 12.04.2017, Compania a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare aferent Proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020 (cod SMIS 106556).

În valoare totală de 11.034.044,45 lei, din care contribuția nerambursabilă  a Uniunii Europene este de 9.378.937,78 lei – 85% din valoarea proiectului,  acesta are o durată de 70 de luni, obiectivul fiind  pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din aria de operare a RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020, inclusiv a documentelor suport  (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiza instituțională, evaluarea impactului asupra mediului etc), elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii și acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare.

Operatorul a contractat încă din anul 2015 serviciile de consultanță ce vizează îndeplinirea obiectivelor  Proiectului, fiind elaborat Studiul de Fezabilitate care a  evidențiat necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată, pe raza a 52 de unități administrativ teritoriale din 6 județe din arealul deservit de RAJA SA: Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Ilfov și Brașov, după cum urmează:

  • Sectorul de apă: 42 de surse de apă noi și reabilitate, 270 km aducțiuni noi și reabilitate, 35 km de magistrale noi și reabilitate, 48 stații de tratare a apei noi și reabilitate, 45 rezervoare înmagazinare noi și reabilitate, 46 stații de pompare apă potabilă noi și reabilitate, 420 km rețele distribuție apă noi și reabilitate, 14 dispecerate locale SCADA;
  • Sectorul de apă uzată: 442 km rețele canalizare noi și reabilitate, 133 km conducte refulare noi și reabilitate, 6 stații de epurare noi și reabilitate, 138 stații de pompare noi și reabilitate, 1 stație de valorificare a nămolului, 17 dispecerate locale SCADA.

Aplicația de finanțare a Proiectului a fost  aprobată de Ministerul Fondurilor Europene prin semnarea în data de 30.08.2018 a Contractului de Finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014-2020.  Investițiile vor fi realizate prin 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.