„Implementare platformă de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța”.

 

În data de 24.04.2023, RAJA SA Constanța a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene contractul de Finanțare nr. 2145  „Implementare platformă de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a RAJA SA Constanța”. Proiectul, în valoare totală de 11.669.616,00 lei (2.358.403,43 euro), face parte din „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Investițiile sunt realizate prin contractul “Achiziție de licențe, hardware și servicii de implementare pentru realizarea unei platforme integrate de management digitalizat al infrastructurii de apă și apă uzată”, contract ce a fost semnat pe data de 3 mai 2023. Obiectivul acestui contract constă în digitalizarea sistemului de management al activității operaționale a companiei prin gestiunea în timp real a echipamentelor și a resurselor materiale, colectarea, raportarea și analiza informațiilor generate de activitatea operațională în scopul optimizării managementului companiei, integrarea fluxurilor de lucru, îmbunătățirea transferului de date între diferite compartimente.

Realizarea  platformei integrate propusă prin proiect face parte din strategia de digitalizare  a companiei în contextul  creșterii investițiilor  efectuate de RAJA SA, extinderii  furnizării  serviciilor de apă și canalizare către alte localități din aria de operare, a intensificării  preocupărilor în zona de reducere a pierderilor de apă, eficientizarea activității operaționale.

Prin  asigurarea  furnizării datelor  necesare se  poate  urmări în timp  real  și  predictiv, managementul pierderilor de apă, a fraudelor,  contorilor  nefuncționali  sau  cu  funcționare  incorectă  din  rețelele  de distribuție a apei în vederea generării de acțiuni (avertismente și ordine de intervenție) pentru înlăturarea cauzelor pierderilor de apă.

Rezultatele vor fi utilizate pentru luarea decizilor în proiectarea noilor rețele și pentru simularea de scenarii tehnice care să asigure eficiența și performanțe maxime ale sistemului.

În cadrul acestui contract vor fi achiziționate următoarele module:

  • Modul managementul datelor echipamentelor în timp real (MDTR)
  • Modul managementul planificării și urmăririi proiectelor (MPP)
  • Modul Dispecerizare și Call Center (IVR)
  • Componente hardware.

 

Beneficiile implementarii proiectului

* îmbunătățirea eficienței  operaționale,  prin folosirea unor sisteme și servicii operaționale de calitate superioară;

* eliminarea pierderilor tehnologice, comerciale și financiare prin îmbunătățirea managementului activelor;

* îmbunătățirea relației cu clienții prin oferirea de servicii mai bune și sporirea eficienței;

* îmbunătățirea  imaginii companiei prin oferirea unor informații exacte publicului;

* accelerarea vitezei de recuperare a debitelor;

* îmbunătățirea serviciilor  tehnice și reducerea pierderilor de apă;

* îmbunătățirea  integrării utilizării datelor;

* reducerea costurilor;

* raportare îmbunătățită prin automatizări și prelucrare rapidă a datelor;

* management performant.

Valoarea contractului: 11.632.409,36 Lei cu TVA.

Valoarea cofinanțării UE : 9.806.400, 00 Lei.

Dată finalizare: decembrie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Date de contact: RAJA S.A.

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

Fax: 0241 66 25 77

E-mail: secretariat@rajac.ro

Web: www.rajac.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  https://mfe.gov.ro

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.