Construire 8 parcuri fotovoltaice

 

RAJA SA Constanța este cel mai mare operator regional în domeniul alimentării cu apă a populației. Desfășoară activitatea în 160 de localități din care 5 municipii și 13  orașe situate pe raza a 7 județe – Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov și  Bacău.

Are în exploatare 119 surse de adâncime cu un număr de 461 de puțuri pentru extragerea apei din subteran, 3 surse de suprafață, 9 stații de tratare a apei, 97 de stații de pompare a apei potabile cu capacitate de peste 20mc/s, 203 rezervoare pentru înmagazinarea apei și conducte de aducțiune și distribuție de peste 4.000 Km. La acestea se adaugă 179 de stații de pompare a apelor uzate, 17 stații de epurare și o rețea de canalizare de peste 2.200 Km.

Având în vedere faptul că operatorul constănțean este un mare consumator de energie electrică, pentru a reduce costurile de expoatare și pentru menținerea unor tarife scăzute, RAJA a realizat cu surse proprii programul pilot de instalare de panouri fotovoltaice la Stația de epurare Eforie Sud și a întocmit documentația pentru finanțarea cu fonduri europene a dezvoltării de parcuri fotovoltaice pentru încă 8 locații: Sursele de apă Cișmea A, Cișmea B, Cișmea C, Cișmea II și Stațiile de Epurare Ape Uzate de la Medgidia, Mangalia, Buftea și Fetești.

În data de  30.05.2023, RAJA SA Constanța a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Contractul de Finanțare nr. 2198  „Construire 8 parcuri fotovoltaice”. Proiectul, în valoare totală de 29.257.487,42 lei face parte din „Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa 11 – “Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”, sprijinit financiar de Comisia Europeană.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește atât diminuarea consumului de energie electrică achiziționată de la terți cât și atingerea obiectivelor Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2023 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile.

Conform Proiectului vor fi montate un număr total de 5.793 panouri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 3.186,15 kWp.

Numărul de panouri montate este diferit pentru fiecare locație fiind condiționat de suprafețe care să nu necesite lucrări suplimentare de sistematizare pentru a face posibilă atât finalizarea investiției până la 31.12.2023 cât și pentru încadrarea în valoarea eligibilă a Proiectului stabilită prin Ghidul solicitantului.

Conform Proiectului vor fi montate panouri fotovoltaice, la locațiile stabilite, cum urmează:

OBIECTUL 1- Cișmea A – panouri fotovoltaice montate la sol. Se va instala un număr de 1010 panouri fotovoltaice, de 550 Wp

OBIECTUL 2 – Cișmea B – panouri fotovoltaice montate la sol. Se va instala un număr de 816 panouri fotovoltaice, de 550 Wp

OBIECTUL 3 – Cișmea C – panouri fotovoltaice montate la sol. Se va instala un număr de 1534 panouri fotovoltaice, de 550 Wp

OBIECTUL 4 – Cișmea II – panouri fotovoltaice montate la sol. Se va instala un număr de 810 panouri fotovoltaice, de 550 Wp

OBIECTUL 5 –  SEAU Medigidia – panouri fotovoltaice montate la sol. Se va instala un număr de 360 panouri fotovoltaice de 550 Wp

OBIECTUL 6  – SEAU Buftea – panouri fotovoltaice montate pe clădiri și la sol. Se va instala un număr de 280 de panouri de 550 Wp

OBIECTUL 7 – SEAU Fetești – panouri fotovoltaice montate pe clădiri. Se va instala un număr de 272 panouri fotovoltaice de 550 Wp

OBIECTUL 8 – SEAU Mangalia – panouri fotovoltaice montate pe clădiri. Se va instala un număr de 711 panouri fotovoltaice de 550 Wp

Beneficiile implementarii proiectului

* Parcurile fotovoltaice sunt sisteme de producție a energiei electrice practice și ecologice, prietenoase cu mediul, care protejează natura și previn încălzirea globală. Acestea nu degajează gaze cu efect de seră și nici nu conțin substanțe toxice nocive pentru natură.

* Totodată se urmărește atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva UE 2018/2021

* Reducerea intensității energetice în activitatea desfășurată de RAJA

* Reducerea consumului de energie electrică din rețeaua publică și menținerea unor tarife scăzute pentru abonații RAJA

* Economie eficientă din punct de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltare durabilă

 

Valoarea contractului: 29.257.487,42 Lei cu TVA

Valoarea cofinanțării UE: 24.586.124,85 Lei

Dată finalizare: decembrie 2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Date de contact: RAJA S.A.

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța

Telefon: +40 241 66 40 46

Fax: 0241 66 25 77

E-mail: secretariat@rajac.ro

Web: www.rajac.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  https://mfe.gov.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.