RAJA S.A. Constanța implementează proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 135092, dezvoltat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) în cadrul Axei Prioritare 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Tematic 6, Obiectivul Specific 3.2 “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Valoarea totală a proiectului este de 275.608.601,21 lei, din care cofinanțare UE 185.508.955,64 lei

 

Perioada de implementare a proiectului: ianuarie 2020 – decembrie 2023

Obiectivul general al Proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației deservite de Operatorul Regional RAJA Constanța.

Datorită acestui proiect, peste 35.000 de locuitori ai municipiului Onești vor avea acces la apă potabilă de calitate și vor beneficia de servicii de canalizare la cele mai înalte standarde.

Contracte de lucrări în cadrul proiectului:

  • CL1 – “Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în Municipiul Onești”
  • CL2 – “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești”
  • CL3 – “Facilități noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești”.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau www.mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.