GHIDUL ECO-ANGAJATULUI S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA

 • Pentru a avea un comportament eco-responsabil trebuie ca la nivel de individ, să ne schimbăm mentalităţile şi obiceiurile.
 • Trebuie să fim conştienţi că în fiecare zi, la locul nostru de muncă, avem ocazia să reducem impactul negativ, generat de activităţile noastre, asupra mediului.
 • Putem oferi un exemplu de urmat, adoptând un comportament eco-responsabil la locul de muncă, în viaţa de zi cu zi în general, pentru a lăsa moştenire generaţiilor viitoare, un mediu înconjurător sănătos.
 • Comportamentul eco-responsabil este o stare de spirit care se referă în primul rând la adoptarea unor gesturi simple, aparent mici dar cu efect mare.
 • Dacă acţionăm împreună putem să limităm poluarea mediului înconjurător.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE APĂ

 1. Închid robinetul cât timp folosesc săpunul.
 2. Mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet.
 3. Folosesc apa caldă numai dacă este strict necesar.
 4. Ţin cont că locul produselor toxice nu este în reţeaua de canalizare.
 5. Folosesc toaleta fără să arunc hârtie sau alte lucruri, în WC.
 6. Anunţ în timp util departamentul administrativ, în cazul în care sesisez o defecţiune/pierdere din reţeaua de apă.
 7. Consider APA ca un AUR ALBASTRU.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE ENERGIE

 • Ştiaţi că…?
 • Un televizor în “standby” consumă 45% din curentul electric folosit de un televizor în funcţiune.
 • Reglarea termostatului cu doar 1 grad C mai jos, înseamnă o economie de energie de 7%.
 • Spălarea hainelor la 30 grade C şi nu la 40 grade C, reduce consumul de energie cu 40% şi este, în general, la fel de eficientă.
 • Încărcatoarele de telefon uitate în priză consumă energie, din care 95% se iroseşte.
 1. Plasez biroul în faţa ferestrei, pentru a putea beneficia de lumina naturală.
 2. Închid sursele de lumină din încăperile neocupate şi orice calculator sau alt aparat care nu este folosit şi consumă energie.
 3. Las liberă calea în faţa sistemului de încălzire/răcire în funcţiune.
 4. Folosesc sistemul de încălzire/răcire fără să activez poziţia maxim.
 5. Închid uşa încăperii pe timpul funcţionării sistemului de încălzire/răcire.
 6. Utilizez becuri, calculatoare şi alte aparate ecologice, cu consum redus de energie, în limita posibilităţilor.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ŞI EVITAREA RISIPEI DE MATERIALE

 1. Încurajez reciclarea produselor, păstrez resturile de hârtie în vederea reciclării.
 2. Utilizez ca ciornă, partea nefolosită (de pe verso) a colilor tipărite care nu mai sunt utile.
 3. Imprim sau fotocopiez documentele şi mesajele electronice, numai dacă este strict necesar, dacă este posibil în alb-negru şi format faţă verso.
 4. Folosesc la imprimantă funcţia de reducere, dacă este posibil, în vederea fotocopierii a două pagini pe o foaie.
 5. Utilizez în limita posibilităţilor, produse ecologice prietenoase cu mediul înconjurător, obţinute cu un consum redus de energie, care pot fi reciclate cu uşurinţă.