RAJA susține dezvoltarea tuturor localităților din aria de operare

Modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare continuă prin noi lucrări de investiții cu fonduri europene, dar și cu capital propriu.

Directorul RAJA Constanța – Aurel Presură, a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, care sunt cele mai importante proiecte aflate în derulare sau care au fost finalizate la nivelul societății, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare –  POIM.

         Este vorba despre Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, cu o valoare investițională de 275.608.601,21 lei, și de Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020, cu o valoare finală de 3.005.594.469,69 lei.

         Scopul investițiilor este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific ( OS3.2 ) – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și al apelor uzate pentru 92 de localități din 7 județe: Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău.

         În cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020 au fost prevăzute investiții pentru un număr de 43 de UAT-uri din județul Constanța, extinderea și modernizarea infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată în județ realizându-se prin intermediul a 40 de contracte de lucrări. Astfel, beneficiarii acestor investiții sunt locuitorii din 70 de localități din județ.

          Au fost finalizate lucrări și emise Procese Verbale de Recepții la Terminarea Lucrărilor/Procese Verbale de preluare pentru un număr de 26 de Autorizații de Construire, beneficiarii investițiilor fiind locuitorii din 19 localități din județul Constanța, respectiv: Mun. Constanța, Corbu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Topraisar, Techirghiol, Dumbrăveni, Furnica, Lanurile, Ion Corvin, Tătaru, Comana, Negru Vodă, Adamclisi, Cotu Văii, Cumpăna, Plopeni, Tufani, Movila Verde.

            Până la sfârșitul anului 2022, se estimează finalizarea și demararea procedurilor de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru un număr de încă 28 de Autorizații de Construire. De aceste investiții vor beneficia locuitorii din alte 22 localități din județul Constanța, precum: Tuzla, Eforie, Costinești, Băneasa, Lipnița, Limanu, Amzacea, 23 August, Pecineaga, Dulcești, Topraisar, Mereni, Fântâna Mare, Chirnogeni, Ostrov, Independența, Hârșova, Albești, Castelu, Tortoman, Poiana, Mangalia.

         La nivelul municipiului Constanța, extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată au fost prevăzute în cadrul a 11 Contracte de Lucrări, cu o valoare de peste 600 mil. lei cu TVA.

Pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați și decontați 30,34 km, din cei 43 km conform contractelor semnate, înregistrându-se un progres fizic de 70.56%.

Pentru sistemul de canalizare menajeră au fost realizați și decontați 22,22 km din cei 34 km prevăzuți în contractele semnate, progresul fizic înregistrat fiind de 65.35%.

         Din cadrul POIM, cea mai mare investiție este Sistemul Regional Constanța care vizează reabilitarea sursei de apă Medgidia și executarea unei aducțiunii  până la Vama Veche.

          “Este cel mai mare proiect din țară, de aproximativ 90 de milioane de euro. Vrem să luăm apă din frontul de captare de la Medgidia, pentru că avem vreo 17 puțuri la adâncime, cu debit foarte mare și o apă de foarte bună calitate. Am făcut analize și această apă poate fi îmbuteliată. De la Medgidia până la Vama Veche construim o conductă cu diametrul de 700 mm și conectăm toate localitățile, toate orașele, inclusiv Constanța, de această conductă,  bineînțeles și toate stațiunile. Suntem obligați să facem acest proiect pentru că în următorii cinci-șase ani, așa cum arată în momentul de față apa din analizele de subteran de la sursele locale, se va înregistra o creștere anuală a cantităților de nitrați din apă. Suntem în limite normale, dar suntem obligați să facem acest lucru”, a explicat directorul RAJA.

          Tot ca noutate, investițiile care se referă la diminuarea consumului de energie vizează montarea de panouri solare la nivelul unor stații de epurare, stații de tratare, de pompare și surse de apă. De asemenea, este în plan un studiu de fezabilitate pentru 16 turbine care vor fi montate în zonele Biruința, Galeșu și Poarta Albă.

Pe de altă parte, referitor la opririle de apă care vor fi efectuate în perioada următoare, în vederea montării unor vane și conectării unor conducte noi la sistemul centralizat, conducerea RAJA asigură populația că acestea vor fi anunțate din timp și vor fi respectate cu strictețe graficele lucrărilor în punctele de lucru care vor fi deschise.

În cadrul aceluiași eveniment, directorul RAJA a subliniat că prețul apei nu a crescut, în raport cu valoarea costului la energie.  “Suntem pe locul 10 la prețul pentru apă, la nivel național, iar la canalizare pe locul 14. Deci nu avem cea mai scumpă apă. Suntem singurul operator de apă care nu a mărit tarifele în urma creșterilor de preț la energie, gaze etc”, a declarat Aurel Presură.

Prin investițiile derulate la nivelul societății, operatorul regional de apă are  drept priorități siguranța și confortul beneficiarilor, precum și protejarea mediului.