Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în regiunea Constanța – Ialomița

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

Obiectivul general al Proiectului

Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Constanţa şi Ialomiţa, cu scopul de a îndeplini obiectivele Axei Prioritare I din Programul Operaţional Sectorial Mediu – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, până în 2015.

Obiectivele pe termen lung ale Contractului de Finanţare sunt:

  • Obiectivul 1: realizarea conformităţii cu angajamentele de tranziţie şi cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane în judeţele Constanţa şi Ialomiţa.
  • Obiectivul 2: realizarea conformităţii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 458/2002, cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004).
  • Obiectivul 3: îmbunătăţirea performanţelor S.C. RAJA S.A. Constanţa, pentru asigurarea viabilităţii financiare şi operaţionale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare.

Valoarea totală a Proiectului 

238.259.536 Eur

Surse de finanțare

Beneficiarii Proiectului

Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 603.442 locuitori:

– 546.730 locuitori în judeţul Constanţa

– 54.971 locuitori în judeţul Ialomiţa

Localităţile incluse în proiect

Locuitorii din Judeţul Constanţa

  1. Constanţa,
  2. Mamaia,
  3. Palazu Mare,
  4. Cumpăna,
  5. Ovidiu,
  6. Mihail Kogălniceanu,
  7. Corbu,
  8. Lumina,
  9. Năvodari,
  10. Mangalia,
  11. Limanu,
  12. Cernavodă,
  13. Medgidia,
  14. Hârşova,
  15. Poarta Albă,
  16. Valu lui Traian,
  17. Agigea,
  18. Cobadin,
  19. Eforie Nord,
  20. Eforie Sud,
  21. Techirghiol
  22. Tuzla.

Locuitorii din Judeţul Ialomiţa

  1. Feteşti,
  2. Ţăndărei,
  3. Fierbinţi,
  4. Dridu.

 

 

 

Investiţiile care se vor realiza în cadrul proiectului

Proiectul constă în principal în:

măsuri de extindere şi reabilitare a surselor de apă;

– conducte de transport;

– staţii de tratare a apei;

– extinderea şi reabilitarea rezervoarelor de apă;

– staţii de pompare şi staţii hidrofor;

– reţele de distribuţie şi contoare de apă;

– extinderea şi reabilitarea sistemelor de colectare a apei uzate;

– construcţia şi modernizarea a 12 staţii de epurare (Constanţa Sud – 451.600 pe, Constanţa Nord – 255.000 pe, Mihail Kogălniceanu – 12.490 pe, Cobadin – 8.365 pe, Mangalia – 110.000 pe, Poarta Alba – 54.864 pe, Hârşova – 12.750 pe, Cernavoda – 26.260 pe, Medgidia – 66.500 pe, Feteşti – 46.533 pe, Ţăndărei – 16.941 pe, Fierbinţi – Dridu – 9.265 pe).
Investiţiile în sectorul de alimentare cu apă

  • reabilitarea a 25 de zone de captare;
  • construirea a 8 noi zone de captare;
  • reabilitarea a 34 km conducte de aducţiune apă potabilă;
  • extinderea cu 34 de km conducte de aducţiune apă potabilă;
  • construirea unei Staţii de Clorinare;
  • construirea a 4 noi rezervoare de înmagazinare a apei;
  • construirea unei noi Staţii de Pompare a apei potabile;
  • reabilitarea a 6 Staţii de Pompare;
  • reabilitarea Staţei de Tratare Palas Constanţa;
  • racordarea la reţeaua de apă potabilă şi contorizarea a 6.058 de gospodării;
  • extinderea reţelelor de distribuţie a apei cu 91 km;
  • reabilitarea a 106 km reţele de distribuţie a apei potabile.

Investiţiile în sectorul de apă uzată

  • extinderea reţelei de canalizare cu 301 km şi reabilitarea a 24 de km;
  • dotarea a 20 de aglomerări cu sisteme de colectare şi epurare a apei uzate;
  • construirea a 40 de noi Staţii de Pompare precum şi reabilitarea altor 7;
  • extinderea conductelor de refulare cu 54 km şi reabilitarea a 7 km din această reţea;
  • construirea a 6 noi Staţii de Epurare şi prevedere treptei terţiare pentru alte 3 staţii aflate în exploatare.

Rezultate Așteptate

  • Investiţiile propuse prin proiectul finanţat din Fonduri de Coeziune prin POS Mediu, rezolvă problemele de alimentare cu apă potabilă şi colectare a apelor menajere pentru un număr total de 603.442 locuitori.
  • După finalizarea investiţiilor, procentul de populaţie branşată la sistemul de alimentare cu apă în judeţul Constanţa va creşte de la 93,1% la 97,7%. Împreună cu alte proiecte aflate în desfăşurare în paralel, procentul va ajunge la 100%, realizându-se astfel conformarea la cerinţele Directivelor europene.
  • În mod similar, procentul de racordare la reţeaua de canalizare va creşte de la 74,2% la 87,3% după realizarea acestui proiect şi va atinge 96,8% cu ajutorul celorlalte proiecte aflate în desfăşurare.
  • Măsurile de investiţii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele acţionând pe mai multe căi, în mod direct sau indirect în:
    • reducerea poluării
    • îmbunătăţirea calităţii apei,
    • reducerea poluării punctiforme şi difuze a solului,
    • facilitarea adaptării la schimbările climatice
    • facilitarea protecţiei solului faţa de eroziunea prin apă şi vânt,
    • protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor şi funcţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării antropogene, a fragmentării habitatului şi a defrişării,
    • păstrarea diversităţii naturale a faunei, florei şi a habitatelor în zonele protejate şi potenţialele arii “Natura 2000” şi, nu în ultimul rând, asupra îmbunătăţirii sănătăţii umane.

Investim în mediu. Credem în viitor.
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune.
www.fonduri-ue.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României