Reabilitarea Stației de Epurare Ape Uzate – Eforie Sud

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune

Prezentare succinta a Proiectului

Stația de epurare ape uzate din localitatea Eforie Sud este amplasată între Balta Tuzla și Lacul Techirghiol, la o distanță de circa 22 km de localitatea Constanța.

Stația de epurare primește apa uzată din aglomerările Costinești, Schitu, Tuzla, Eforie, Techirghiol și Agigea și va deserve un număr important de personae, mai ales în perioada verii (140.000 PE).

Stația funcţionează în parametri optimi, asigurând condițiile de mediu impuse prin normele si normativele românești și ale Comunității Europene.

Stația de epurare Eforie Sud a fost reabilitată și construită ca o stație cu treaptă terțiară, cu stabilizarea nămolului activ, pentru funcționarea în condiții de încărcare maximă care are în vedere:

 • Biodegradarea compușilor organici cu carbon, nitrificarea și denitrificarea;
 • Defosforizarea, astfel încât efluentul stației de epurare să se încadreze în prevederile normativelor de calitate în viguare, privind descărcarea în emisarul Marea Neagră.
 • Stabilizarea nămolului rezultat din proces, până la îndeplinirea condițiilor de mediu privind depozitarea finală;
 • Deshidratarea nămolului stabilizat în vederea depozitării finale;
 • Transportul nămolului la locul de depozitare final;
 • Tratarea și îndepărtarea mirosurilor în vederea reducerii noxelor specifice degradării substanțelor organice produse în instalațiile de epurare, avându-se în vedere închiderea obiectivelor în incinte sau acoperirea bazinelor.

Principalele lucrări

Având în vedere vechimea fostei stații, precum și stadiul avansat de degradare a obiectivelor, a fost necesară demolarea aproape în totalitate a structurilor ce compuneau vechea stație de epurare și reconstrucția altor obiective, echipate cu utilaje și echipamente noi.

Principalele lucrări realizate conform contractului:

 • Demolarea staţiei existente;
 • Clădire pentru grătare (inclusiv Camera de intrare, Canalul de intrare);
 • Deznisipator și separator de grăsimi;
 • Stația de pompare ape interne;
 • Stația de pompare ape uzate;
 • Bazine de aerare SBR;
 • Stabilizator de nămol;
 • Casă mașini:
 • Stația de suflante;
 • Stația de transformare;
 • Hala de deshidratare a nămolului;
 • Camera de comandă și control – Dispecerat;
 • Platforma de depozitare a nămolului deshidratat;
 • Stația de pompare la ieșire;
 • Clădire administrativă și facilitate pentru angajați;
 • Rețele de conducte și utilități.

Obiectivele realizate prin prisma finalizării lucrărilor

Proiectul de reabilitare a stației de epurare ape uzate din Eforie Sud demarat de S.C. RAJA S.A. în Constanța are o prioritate deosebită deoarece:

 • A remediat situația în care apa netratată era deversată direct în „apele sensibile” ale Mării Negre;
 • Proiectul s-a implementat la Eforie Sud, şi deserveşte o populație de peste 100.000 de locuitori;
 • Prin realizarea proiectului s-a îmbunătățit calitatea apelor de îmbăiere din zona litoralului, contribuind astfel la scăderea riscului de îmbolnăvire a populației;
 • A contribuit la relansarea activității de pescuit industrial local în condiții de siguranță și calitate;

Deasemenea, staţia respectă standardele Uniunii Europene privind calitatea apelor epurate, protejând conditiile de mediu ale zonei costiere, contribuind la sănatatea populatiei, prin creşterea calităţii apelor de îmbaiere şi creează conditiile pentru arborarea “Blue Flag” pe plajele de la Eforie.

La ora actuală, dupa demararea campaniei de promovare si publicitate a proiectului „Reabilitarea statiei de epurare ape uzate Eforie Sud”constănţenii şi locuitorii judeţului cunosc date despre beneficiile aduse la finalizarea acestuia, despre durata lucrarilor si despre finantarea sa, aceste informatii fiind puse la dispozitia cetateanului prin articolele aparute in cotidianele locale, prin difuzarile Radio si TV dar si prin campaniile directe de informare a populatiei din localitatiile direct beneficiare.

În cadrul investiţiilor realizate de SC RAJA SA prin POS Mediu, cu o valoare totală de peste 271 milioane euro, la care operatorul are o contribuţie de peste 74 milioane euro a fost cuprinsă şi reabilitarea staţiei de epurare ape uzate – Eforie Sud.

Proiectul a fost finanţat din Fondul de Coeziune, contractul de finanţare fiind încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor la data de 03.03.2011, la valoarea de 139.739.789 lei.

Valoarea totala eligibila, a proiectului a fost de peste 110.000.000lei din care contributia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune este de peste 95.000.000 lei.

Mentionăm că proiectul este finantat prin Programul Operaţional Sectorial-Mediu 2007-2013, Axa prioritara 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.

 


 Investim în mediu. Credem în viitor.
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune.
www.fonduri-ue.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României