Ce este Responsabilitatea Socială Corporativă?

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ (RSC) este angajamentul unei companii de a gestiona efectele sociale, de mediu și economice ale activităților sale în mod responsabil și în conformitate cu așteptările publicului.

Face parte din abordarea unei companii cu privire la guvernanța corporativă și prin integrarea principiilor de bază ale Responsabilității Sociale Corporative în strategiile de afaceri, companiile țintesc să ajungă în final la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă.

Pe scurt, se poate spune că responsabilitatea socială corporativă este o modalitate de dezvoltare durabilă prin care companiile aleg să trateze problemele de mediu şi cele sociale ca părţi integrante ale operaţiunilor de afaceri. Atât corporaţiile, cât şi mass media acceptă faptul că în relaţiile dintre companii şi comunitate responsabilitatea socială este reciproc avantajoasă. Pe de o parte, aceasta generează profit pentru companii, iar pe de altă parte, acordă sprijin grupurilor sau comunităţilor defavorizate şi participă la dezvoltarea locală.

Conceptul de Responsabilitate Socială Corporativă a evoluat de la probleme sociale la receptivitate socială și a fost dezvoltat de-a lungul deceniilor la responsabilitate socială. Conceptul a fost încorporat în strategiile companiilor și a devenit linia de bază pentru o buna parte dintre ele, fiind promovat dincolo de  interesele imediate ale firmei și ale acționarilor săi și dincolo de ceea ce este cerut de reglementările legale aplicabile domeniului de activitate.

World Business Council for Soustainable Development descrie responsabilitatea socială corporativă ca reprezentând contribuţia adusă de o organizaţie la dezvoltarea economică pe criterii durabile, fiind fondată pe respectarea reglementărilor şi a legislaţiei, altfel spus, „angajamentul mediilor de afaceri de a contribui la dezvoltarea economică durabilă conlucrând cu angajaţii, familiile lor, comunitatea locală şi societatea în ansamblul său pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora”. Indiferent de denumire, etica întreprinderilor, conştiinţă socială corporatistă, durabilitate, triplu bilanţ, filantropie corporatistă, „corporate citizenship”, afaceri comunitare etc., responsabilitatea socială corporativă este un concept care face referire la contribuţia pe care orice companie trebuie să o aducă la dezvoltarea societăţii moderne.

Comisia Europeană, for cu interese constante în acest domeniu, defineşte responsabilitatea socială corporativă ca fiind un fenomen prin care companiile decid în mod voluntar să contribuie la o societate mai bună şi un mediu mai curat. Conform definiţiei date de Comisia Europeană, pentru a fi responsabilă social o companie trebuie să integreze în acţiunile şi în strategiile ei problemele sociale şi de mediu legate de interacţiunile în care se implică. De aici rezultă că două sunt trăsăturile distinctive ale unui program de responsabilitate corporativă. În primul rând, RSC are un caracter voluntar, implicând responsabilităţi morale asumate de companii, deasupra celor impuse prin lege. Apoi, RSC presupune crearea de relaţii pe termen lung şi egal profitabile, cu piaţa şi cu mediul social, deci mai mult decât simplul act de filantropie sau donaţie. Deşi necesită costuri, RSC este o strategie de management profitabilă, în măsura în care generează credibilitate şi încredere pe termen lung, necesare unei companii în relaţiile cu cei de care depinde, respectiv acţionarii, partenerii de afaceri, clienţii.

În sens extins, Responsabilitatea Socială Corporatistă reprezintă implicarea companiilor în îmbunătățirea comunității în care activează. Există mai multe tipuri de activități RSC, acestea putând fi:

 • acțiuni care vizează protecția mediului înconjurător sau schimbarea condițiilor de climă;
 • proiecte menite să îmbunătățească mediul de viață și de lucru al angajaților;
 • activități filantropice (donații, programe de asistență socială, sponsorizări, sprijin acordat fundațiilor umanitare, sprijin acordat persoanelor defavorizate) ;
 • inițiative din sfera educațională / de cercetare (finanțarea unor proiecte științifice sau de cercetare, programe educaționale, parteneriate cu instituțiile școlare) ;
 • reinvestirea profiturilor în programe de sănătate și siguranță sau de mediu;
 • sprijinirea organizațiilor caritabile din comunitățile în care își desfășoară activitatea o companie;
 • promovarea egalității de șanse pentru bărbați și femei la nivel executiv.

Avantajele implementării Responsabilității Sociale Corporative

Beneficiile Responsabilității Sociale Corporative sunt multe. Companiile își stabilesc o bună reputație, atrag atenția pozitivă, economisesc bani prin eficiența operațională, minimizează impactul asupra mediului, atrag talente de top și inspiră inovație. Companiile publice raportează adesea performanța lor în domeniul Responsabilității Sociale Corporative în rapoartele lor anuale.

Performanța unei companii în ceea ce privește responsabilitatea socială poate deci influența:

 • Avantajul competitiv al companiei;
 • Reputația companiei;
 • Capacitatea de a atrage și reține lucrători sau colaboratori, clienți și utilizatori;
 • Percepția investitorilor, proprietarilor, donatorilor, sponsorilor și comunitatea financiară;
 • Menținerea moralului angajaților, angajamentului acestora și productivitatea muncii ;
 • Relații cu alte companii, autorități, mass-media, furnizori, colegi, clienți și comunitatea în care operează compania.

Prin adoptarea unor programe etice eficiente de Responsabilitate Socială Corporativă companiile pot beneficia de avantaje multiple:

 • Reducerea costurilor
 • Îmbunătăţirea imaginii de marcă
 • Stimularea şi motivarea salariaţilor;
 • Optimizarea şanselor de acces la capital
 • Atragerea clienţilor şi creşterea cifrei de afaceri
 • Reducerea riscurilor.

Rezultă deci că promovarea acțiunilor de RSC au impact atât în exteriorul, cât și în interiorul companiei.

În exterior, au impact în comunitate și, implicit, ajută la avea o imagine mai bună a companiei cu toate avantajele care derivă din aceasta. De asemenea contribuie și la o percepție mai bună în rândul clienților și furnizorilor.

Pe de altă parte, în interior, determină o implicare mai mare din partea angajaților prin însușirea valorilor companiei,  contribuind astfel la dezvoltarea culturii organizaționale.

Interacţiunea companie responsabilă – mediu

Interacţiunea companie responsabilă – mediu

Mai mult ca niciodată, pe plan internaţional există importante preocupări pentru asigurarea  unui echilibru între morală şi interesul personal al companiilor. Creşterea economică a unei companii nu presupune doar obţinerea de profit, ci şi reinvestirea acestuia. În orice afacere, este nevoie, pe lângă capital financiar şi de active, de resurse umane, iar în ultimii ani tot mai mult de un capital social creat din reputaţie şi încredere. Abordarea strategică a Responsabilității Sociale Corporative constituie o condiţie a obţinerii succesului în afaceri.