Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE 

 

 

DENUMIRE AVIZ VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de amplasament 306,21 lei
Aviz de amplasament (racordare la rețea de gaze naturale) 306,21 lei
Aviz de amplasament (racordare la rețea de energie electrică) 306,21 lei
Aviz de amplasament (P.U.Z., P.U.G. CU CTE) 1095,49 lei
Aviz de branșare/racordare 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată PROVIZORIU 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată 306,21 lei
Acord de furnizare apă/preluare apă uzată pentru lucrări: pe conductele de aducțiune, magistrale, distribuție, colectoare unitare, colectoare menajere, colectoare pluviale, conducte de refulare menajere, conducte de refulare pluviale (cu lungimi  mai mici sau mai mari de 100 ml); construcții aferente sistemelor (CU CTE) < 100 m – 469,95 lei

≥ 100 m – 1095,49 lei

Acord de furnizare apă/preluare apă uzată  emis la solicitările terților pentru devieri rețele de apă/ de canalizare ale societații:conducte de aducțiune; conducte magistrale; conducte de distribuție; colectoare menajere/pluviale; conducte de refulare și construcții aferente sistemelor (CU CTE) < 100 m – 469,95 lei

≥ 100 m – 1095,49 lei

Aviz pentru constituirea legală a Asociațiilor de locatari sau proprietari 306,21 lei
Aviz pentru încheierea contractului cu RAJA S.A. a Asociațiilor de proprietari sau locatari 306,21 lei
Aviz pentru contorizarea consumului de apă ( fără / cu CTE) 306,21 lei / 469,95 lei
Aviz date tehnice (I.S.U.- Aviz de Securitate la Incendiu) 306,21 lei
Aviz intrare în legalitate 306,21 lei