Tarife pentru eliberarea avizelor

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE

  

DENUMIRE AVIZ VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 224.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 224.00 lei
Aviz de funcționare 224.00 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 224.00 lei
Asitență tehnică apă / canal 224.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare și branșamente ≤ 110 mm și lungimi < 100 m (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE) 364.00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare pentru rețele > 100 m, inclusiv devieri rețele, cu branșamente Dn 110 mm (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE), inclusiv aviz PUG/PUZ 817.00 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≤ 40 mm 133,67 lei
Debranșare / rebranșare apometre DN ≥ 50 mm 287,40 lei

 

   

TARIFE PENTRU ELIBERARE AVIZE  ÎN REGIM DE URGENȚĂ

 

DENUMIRE AVIZ

 

VALOARE TOTALĂ

CU TVA

Aviz de principiu 448,00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (fără analizare în ședința CTE) 448,00 lei
Aviz de funcționare 448,00 lei
Aviz de amplasament (rețele trasate) 448,00 lei
Aviz definitiv de alimentare cu apă și canalizare (când documentațiile sunt analizate în ședința CTE)   728,00 lei