Tarife servicii

S.C. RAJA S.A. prestează două servicii principale: alimentare cu apă și canalizare – epurare.

Având în vedere Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, Legea Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 241/2006, Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 și prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în 04.11.2009, începând cu data de 01 ianuarie 2019, tarifele pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele:

 

SERVICIUL TARIF CU TVA
Apă potabilă distribuită 4,91 lei/mc
Canalizare   –  epurare 4,75 lei/mc

 

Tarifele sunt avizate de către A.N.R.S.C. (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice) prin avizul nr. 513.200/14.12.2017 si prin decizia nr. 230/19.12.2018, după verificarea tuturor componentelor de preț, în conformitate cu Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.