Tarife

TARIFE PENTRU ANALIZE DE LABORATOR

APĂ  POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ

Nr.

crt.

INDICATOR  TARIFE ÎN VIGOARE LEI / ANALIZĂ CU TVA
APĂ POTABILĂ APĂ UZATĂ 
 

ANALIZE FIZICO-CHIMICE

 

1.     Azot amoniacal (metoda spectometrică) 58,94 58,94
2.     Azot amoniacal (metoda volumetrică) 70,23
3.     Azotaţi (metoda cu 2,6 dimetilfenol) 61,07 61,07
4.     Azotaţi (metoda cu acid sulfosalicilic) 62,96 62,96
5.     Cianuri 115,64
6.     Cloruri 46,49 46,49
7.     Conductivitate 26,58
8.     Azotiţi 45,83 45,83
9.     pH 19,17 19,17
10.  Reziduu filtrabil 61,40
11.  Rezidiuu total 46,11
12.   Substanțe extractabile în solvenți organici 95,58
13.  Turbiditate 20,04
14.  Suspensii totale 59,71
15.  Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) 95,32
16.  Fosfor total 61,39
17.  Indice de fenol 97,72
18.   Aluminiu (metoda cu pirocatechol) 69,47
19.   Fier 80,57 80,57
20.   Mangan (metoda cu formaldoximă) 75,73
21.   Crom hexavalent 92,69
22.  Detergenți 90,05
23.  Oxigen dizolvat (metoda volumetrică) 23,49
24.  Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda volumetrică) 94,55
25.  Oxigen dizolvat (metoda electrochimică) 19,46
26.  Consum biochimic de oxigen (CBO5 – metoda electrochimică) 91,75
27.  Azot total (metoda prin combustie catalitică) 135,24
28.  Sulfuri si hidrogen sulfurat  (metoda volumetrică) 73,73
29.  Sulfuri (metoda spectometrică) 68,16 68,16
30.  Indice de permanganat 44,66
31.  Clor rezidual 37,13
32.  Suma de Calciu şi Magneziu 48,94
33.  Ortofosfați 57,88
34.  TDS (Total substanţe dizolvate) 24,85
35.  Sulfați (metoda spectometrică) 53,81
36.  Sulfați (metoda complexonometrică) 65,53
37.  Culoare 9,03
38.  Miros și Gust 27,30
39.  Calciu 27,14
40.  Magneziu 82,24
41.  Alcalinitate 35,52
42.  Analiză metale grele (per element) 149,62
 

ANALIZE BACTERIOLOGICE APĂ

 

1.     Nr. colonii la  22 °C                             41,40
2.     Nr. colonii la 37 °C 41,95
3.     Enterococi intestinali 58,56
4.     Bacterii coliforme și Escherichia Coli 67,82
5.     Clostridia 98,20
6.     Clostridium Perfringens 97,43
 

ANALIZE FIZICO-CHIMICE NĂMOLURI

 

1.     Pierderea la calcinare a substanței uscate 46,33
2.     Reziduu uscat și conținut de apă 41,84
3.     Acizi volatili 47,87
4.     Suspensii totale 59,71
5.     pH 19,17
6.     Alcalinitate 36,58
 

 

 

PRELEVARE PROBE

 

1.     Prelevare probe/100 Km  75,83 75,83
2.     Prelevare probe/oră 103,85 103,85