Politica de confidențialitate

RAJA S.A. Constanța prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, completării contractelor, recuperării creanţelor precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea accesării serviciilor online.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la RAJA Constanta. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

Prin bifarea casuței “sunt de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal”, persoanele vizate își exprimă totodată explicit consimțământul ca RAJA să poată furniza/transmite datele persoanelor în scopurile precizate mai sus.

Scopul constituirii bazei de date a RAJA S.A. Constanța îl reprezintî încheierea și executarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respective furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în baza contractului și recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte.

Deasemenea, RAJA S.A. Constanța prelucrează datele personale ale Clienților proprii, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru informarea clienților, prin diverse mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare).

RAJA S.A. Constanța păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de Securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.

Notă:
*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

IMPORTANT: În cazul în care au intervenit modificări în datele contractuale (schimbarea titularului, a adresei de corespondenţă, a numărului de persoane din imobil sau a suprafeţei imobilului), aveţi obligaţia să ni le aduceți la cunoștință, pentru a nu influența prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă și/sau canalizare. Actualizarea datelor contractuale vă asigură furnizarea serviciilor în cele mai bune condiţii.

 

Securitatea informatiilor

Utilizatorul înțelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului- rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al RAJA S.A. Constanța, iar compania noastră va depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor și va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor și disponibilitatea serviciului.

RAJA S.A. Constanța vă recomandă să verificați în permanență politicile de Securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau haching.

Utilizatorul se obligă să furnizeze o adresă de e-mail validă și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin în legatura cu această modalitate de comunicare.

Utilizatorul înțelege să se asigure permanent că are spațiu suficient pentru primirea documentelor transmise de RAJA S.A. Constanța, să verifice permanent primirea facturii curente și a corespondenței, RAJA S.A. Constanța neavând nicio răspundere pentru imposibilitatea primirii corespondenței sau pentru nedeschiderea acesteia de către utilizator.