Prezentare

LABORATOR APĂ POTABILĂ – PALAS – Constanţa, Bdul. Aurel Vlaicu, nr. 137 – Tel.  0241/488215

LABORATOR APĂ UZATĂ – CONSTANŢA SUD – Constanţa, Str. Theodor Speranţia, nr. 1 – Tel. 0241/682623

LABORATOR APĂ UZATĂ – MANGALIA – Mangalia, Str. Portului, nr. 54-55 – Tel. 0241/486590

CONTROLUL CALITĂȚII APEI

OFERTĂ SERVICII ȘI TARIFE

 

Laboratoarele de Încercari Apă Potabilă – Palas Constanţa, Apă Uzată – Constanţa Sud şi Apă Uzată Mangalia efectuează încercări fizico-chimice şi bacteriologice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei potabile și indicatori pentru apele uzate şi nămolurile provenite din epurarea acestora, într-un sistem al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Laboratoarele de încercări sunt acreditate RENAR din anul 2007, încercările pentru care s-a obținut acreditarea fiind conform anexelor la Certificatul de reacreditare curentă nr. LI 549/2011.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;

  • dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;

  • sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite;

  • sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.

Laboratoarele de încercări cooperează cu clienţii pentru clarificarea cerinţelor specificate de aceştia și prin regulile lor de funcţionare, asigură confidenţialitatea informaţiilor în raport cu alţi clienţi.

Laboratoarele de Încercări Apă Potabilă – Palas Constanţa şi Apă Uzată – Constanţa Sud efectuează, contra cost, încercări fizico-chimice şi bacteriologice în următoarele condiţii:

  • beneficiarul va lansa o comandă de analiză apă potabilă sau uzată, pe care o va depune la Registratura SC RAJA SA Constanţa, precizând şi indicatorii de calitate solicitaţi;

  • prelevarea probei de apă potabilă sau uzată este realizată de personalul laboratorului la cererea beneficiarului (contra cost) sau de către beneficiar cu respectarea protocolului de prelevare, pus la dispoziţia acestuia de către laborator; în acest caz beneficiarul va aduce proba de apă potabilă sau uzată (inscripţionată cu data şi locul recoltării) în interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul laboratorului;

  • raportul de încercare va fi ridicat de la sediul laboratorului, după obţinerea tuturor rezultatelor indicatorilor solicitaţi (4 zile – apă potabilă; 6 zile – apă uzată);

  • contravaloarea raportului de încercare va fi achitată în numerar la casieria de la sediul SC RAJA SA Constanţa sau prin OP, înaintea ridicării acestuia.