RAJA a semnat un contract pentru reducerea pierderilor de apă

La data de 3 noiembrie 2020, RAJA S.A., cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate, a încheiat Contractul de servicii pe bază de performanță pentru reducerea apei ce nu aduce venituri în Municipiul Constanța, împreună cu compania portugheză AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade S.A.. Aceasta este responsabilă de managementul a 13 utilități din Portugalia și Brazilia, asigurarea serviciilor de Operare & Întreținere și dezvoltarea de soluții tehnologice specializate pentru eficientizarea serviciilor de apă.

Contractul de servicii pe bază de performanță reprezintă un contract cu caracter inovativ și de unicitate pe piața românească. Implementarea cu succes a acestui contract va contribui la conservarea apei, o importantă resursă naturală și va impulsiona replicarea acestui model și de către alți operatori de apă și de canalizare din România.

Încheierea contractului a fost posibilă datorită sprijinului constant oferit de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sub formă de granturi în valoare de până la 400.000 Euro, în vederea analizei fezabilității și viabilității derulării unui asemenea proiect în România și sub formă de împrumut de până la 10 milioane Euro, în vederea implementării contractului pentru o perioadă de 5 ani și achiziționării echipamentelor necesare efectuării măsurătorilor în rețea.

Conform termenilor contractuali, RAJA va fi sprijinită de către AGS în ceea ce privește performanța rețelei de apă, managementul presiunii, sectorizarea rețelei în DMA-uri (District Metering Area) și controlul activ al pierderilor, instalarea echipamentelor de măsurare fiabile pentru a calibra modelul hidraulic, combaterea pierderilor comerciale, întreținerea și calitatea reparațiilor, instruirea personalului RAJA, precum și alte măsuri pe termen mediu și lung în vederea diminuării pierderilor de apă.

Remunerația AGS în cadrul contractului de servicii pe bază de performanță va fi în funcție de gradul de atingere a indicatorilor-cheie de performanță.

Rezultate așteptate urmare implementării contractului de servicii pe bază de performanță:

  • O scădere semnificativă a apei ce nu aduce venituri pe parcursul derulării contractului de servicii bazat pe performanță.
  • Transfer de know-how, valorificarea expertizei AGS și pregătirea unei echipe RAJA S.A. capabilă să continue trendul de scădere a pierderilor de apă și după finalizarea contractului.
  • Utilizarea instrumentelor software achiziționate și metodelor de lucru aplicate pe parcursul derulării contractului și pentru alte activități din cadrul companiei.
  • Preluarea modelului aplicat în Municipiul Constanța pentru diminuarea pierderilor de apă pe întreaga zonă de operare a companiei RAJA S.A.