Termenii și condiții site

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.rajac.ro

 

RAJA S.A. Constanța a pus la dispoziția utilizatorilor săi, în scopul informării imediate, corecte și complete, site-ul www.rajac.ro

Utilizarea site-ului www.rajac.ro implică acceptarea implicită și necondiționată a Termenilor și Condițiilor Generale prezentate în cele ce urmează.

Drepturi de proprietate intelectuală

RAJA  S.A.  deține  drepturile  de  proprietate  intelectuală  referitor  la  toate informaţiile furnizate pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: informații despre servicii, imagini, fotografii, grafică, mărci înregistrate, certificate, etc.

RAJA S.A. permite vizualizarea și utilizarea materialelor prezentate pe site în scop personal, fără a le folosi în scop comercial, și cu condiția respectării drepturilor de autor.

Conținutul site-ului nu poate fi modificat sau reprodus. Este interzis transferul, introducerea, modificarea ori ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site sau restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site- uri/pagini  de  web  fără  acordul  expres  al  RAJA  S.A  Constanța.  Orice  utilizare neautorizată a conținutului acestui site, a mărcilor și logourilor RAJA, dar şi a simbolurilor  asociate  constituie  o  încălcare  a  legislației  drepturilor  de  autor  și  a legislației în vigoare.

Limitarea răspunderii

Toate informațiile prezentate pe acest site au caracter strict informativ. RAJA S.A.  nu  îşi  asumă  responsabilitatea  referitor  la  corectitudinea  sau  integralitatea informaţiilor  publicate  pe  acest  site.  Conținutul  site-ului  nu  are  rolul  de  a  oferi consultanţă de specialitate şi nicio informaţie publicată pe acest site nu va fi interpretată în acest sens.

RAJA S.A. își  rezervă dreptul  de a  modifica în orice moment, și  fără nicio notificare prealabilă, conținutul site-ului, (informații, imagini, servicii, tarife, anunțuri, etc.).

RAJA S.A. nu răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din fololosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestei pagini web.

Totodată, RAJA S.A. nu garantează funcționarea fără întreruperi și nu răspunde pentru daunele ce ar putea rezulta din folosirea sau descărcarea materialelor conţinute pe acest site.

Securitatea informatiilor

Utilizatorul înțelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului- rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al RAJA S.A. Constanța, iar compania noastră va depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor și va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor și disponibilitatea serviciului.

RAJA S.A. Constanța vă recomandă să verificați în permanență politicile de Securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum și terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau haching.

Utilizatorul se obligă să furnizeze o adresă de e-mail validă și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin în legatura cu această modalitate de comunicare.

Utilizatorul înțelege să se asigure permanent că are spațiu suficient pentru primirea documentelor transmise de RAJA S.A. Constanța, să verifice permanent primirea facturii curente și a corespondenței, RAJA S.A. Constanța neavând nicio răspundere pentru imposibilitatea primirii corespondenței sau pentru nedeschiderea acesteia de către utilizator.